baner spozaUE
Szczepionka Covid-19 baner
1A
corona1

Najnowsze informacje dotyczące

COVID-19

5
NIA_grafiki SM_1500x500
krajowy_zjazd_aptekarzy
previous arrow
next arrow

Aktualności

Zobacz wszystkie

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH ZAGROŻONYCH BRAKIEM DOSTĘPNOŚCI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938) ustala się na dzień 12 grudnia 2023 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do obwieszczenia). ZAŁĄCZNIK DO OBWIESZCZENIA (PDF)

czytaj dalej >>

KOMUNIKAT NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ W SPRAWIE ZASAD REALIZACJI RECEPT WYSTAWIANYCH PRZEZ LEKARZY WETERYNARII NA PRODUKTY LECZNICZE LUB LEKI RECEPTUROWE PRZEZNACZONE DLA LUDZI, KTÓRE BĘDĄ STOSOWANE U ZWIERZĄT

W odpowiedzi na zapytania płynące z aptek w sprawie zasad realizacji recept wystawianych przez lekarzy weterynarii informujemy, że w zakresie tych recept nie nastąpiły żadne istotne zmiany zarówno w zasadach ich wystawienia, jak i w zasadach ich realizacji. Szczegółowe reguły dotyczące wystawienia przez lekarzy weterynarii recept na produkty stosowane u ludzi, które będą stosowane u zwierząt określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept […]

czytaj dalej >>

WYKAZ LIMITÓW FINANSOWANIA ZA JEDNOSTKĘ SUROWCA FARMACEUTYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO SPORZĄDZENIA LEKU RECEPTUROWEGO

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował pierwszy wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego. Będzie obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku i prezentuje limit za jeden gram surowca w cenach hurtowych netto, czyli w cenach zakupu dla apteki netto. Co z limitem dla surowców, których aktualnie nie ma w wykazie? Jeśli na dzień ustalenia wykazu Narodowy Fundusz Zdrowia nie dysponował informacjami o cenach niektórych zarejestrowanych surowców farmaceutycznych, […]

czytaj dalej >>

KOMUNIKAT NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

W odniesieniu, do artykułów w prasie i portalach internetowych które zostały ostatnio opublikowane – Naczelna Rada Aptekarska pragnie wskazać co następuje: Słabość przepisów w zakresie leków recepturowych wykonywanych w aptekach wskazywana była przez NRA decydentom już od wielu lat. Obchodzenie prawa nie stanowiło żadnej tajemnicy dla osób, które podejmowały decyzje w zakresie refundacji tych leków. Jednocześnie podkreślić należy, że informacje wskazane w artykułach dotyczą kilkudziesięciu aptek i kilkudziesięciu […]

czytaj dalej >>

APTEKARZ POLSKI. NAJNOWSZE WYDANIE JUŻ DOSTĘPNE!

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy! 14 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Cukrzycy. W wywiadzie z mgr farm. Anną Ciemuchowską przedstawiamy wartościowe informacje o roli farmaceuty w opiece nad pacjentami z cukrzycą typu 2 z wykorzystaniem doświadczeń brytyjskich. Nasza rozmówczyni podkreśla w szczególności znaczenie edukacji diabetyków, zwraca uwagę na potrzebę indywidualnego podejścia do leczenia i na rolę farmaceuty w zapobieganiu powikłaniom cukrzycowym. Dlaczego sport jest tak ważny dla organizmu, jakie formy aktywności fizycznej […]

czytaj dalej >>

NOWELIZACJA KODEKSU ETYKI APTEKARZA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Informujemy, że powołany przez Naczelną Radę Aptekarska w dniu 19 maja 2021 r. „Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej” zakończył swoje prace. Po przeprowadzonych konsultacjach publicznych i przeanalizowaniu zgłoszonych zagadnień, Zespół przedstawił Naczelnej Radzie Aptekarskiej projekt zmian przepisów zawartych w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. PROJEKT UCHWAŁY IX KZA WS. ZMIANY KEARP (PDF) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH UWAG W TOKU […]

czytaj dalej >>

CZY W POLSKICH SZPITALACH JEST BEZPIECZNIE? CO NOWEGO WIEMY PO DEBACIE „BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ W POLSKICH SZPITALACH – CZY SPROSTAMY WYZWANIOM WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY?”

10 listopada odbyła się debata „Bezpieczeństwo i jakość w polskich szpitalach – czy sprostamy wyzwaniom współczesnej medycyny?”, gdzie Eksperci Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali podsumowali II edycję certyfikacji placówek medycznych „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. Eksperci omówili obecną sytuację systemu opieki zdrowotnej w Polsce, zaprezentowali Zintegrowany Model Bezpieczeństwa Szpitali oraz II edycję raportu „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. Czy w polskich szpitalach jest bezpiecznie? Największe wyzwania dla […]

czytaj dalej >>

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ W POLSKICH SZPITALACH – CZY SPROSTAMY WYZWANIOM WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY? – KOALICJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA SZPITALI OGŁASZA ZINTEGROWANY MODEL BEZPIECZEŃSTWA SZPITALI ORAZ RAPORT „BEZPIECZNY SZPITAL TO BEZPIECZNY PACJENT”.

II edycja certyfikacji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” dobiegła końca. W tym roku Rada Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali certyfikowała aż 108 placówek medycznych. Każda edycja certyfikacji szpitali dostarcza nowych danych dotyczących aktualnego poziomu bezpieczeństwa polskich placówek medycznych. Niestety niemal połowa placówek medycznych wskazała, że sprzęt bezpieczny stanowi mniej niż 50% całego posiadanego sprzętu, a 40% szpitali nie prowadzi oceny […]

czytaj dalej >>

KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZALECANYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W APTEKACH OGÓLNODOSTĘPNYCH

Od 1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy[1], dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach. Jak przygotować wniosek? Praktyczne wskazówki: przygotuj wniosek o zawarcie umowy zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece. nabór wniosków jest ciągły, dlatego możesz […]

czytaj dalej >>
  • Nowy Lek