Slider
Slider

Aktualności

Zobacz wszystkie

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska ponownie Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej

Podczas VIII Krajowego Zjazdu Aptekarzy odbywającego się w Warszawie, na 4-letnią kadencję Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej w ramach reelekcji została wybrana mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Wyboru dokonało grono  delegatów reprezentujących 20 Okręgowych Izb Aptekarskich. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska uzyskała 79,9% poparcie Krajowego Zjazdu otrzymując 267 głosów. Elżbieta Piotrowska Rutkowska jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada tytuł specjalisty w specjalności farmacja apteczna. Z samorządem […]

czytaj dalej >>

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty przyjęty przez rząd

Rząd przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty podczas posiedzenia Rady Ministrów, które odbyło się we wtorek, 21 stycznia br. Przyjęcie tej regulacji oznacza „zielone światło” dla projektu, który w najbliższym czasie zostanie skierowany pod obrady Sejmu. Prace nad jego właściwym kształtem rozpocznie Komisja Zdrowia. Naczelna Izba Aptekarska będzie zabiegać o uwzględnienie wcześniejszych uwag złożonych do projektu. Dodatkowe usługi dla pacjentów Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej ustawa powinna […]

czytaj dalej >>

2,5 roku „Apteki dla Aptekarza” – czyli jak wygląda prawdziwy obraz rynku?

Naczelna Izba Aptekarska informuje, że w jej ocenie przygotowany przez ZPA PharmaNET raport zawiązujący do rzekomych zamknięć placówek, w związku z obowiązywaniem „Apteki dla Aptekarza” jest niczym innym jak zbiorem staranie dobranych danych, których celem jest sianie dezinformacji oraz niepewności wśród pacjentów. Tego rodzaju publikacje mogą budzić niepokój, jednak w rzeczywistości sprowadzają się jedynie do sztucznie wykreowanego nieistniejącego problemu, nie zaś do realnego zagrożenia. W obliczu tej sytuacji samorząd […]

czytaj dalej >>

Rzecznik NIA: Nie należy mylić profesji farmaceuty z zawodem technika farmaceutycznego

Redaktor Naczelny portalu KK24.pl e-mail: medyk@k-k.pl Szanowni Państwo, w związku z opublikowanym przez Państwa artykułem: „Znowu będą kształcić farmaceutów. Po tej szkole na absolwentów czeka dobrze płatna praca” (14.01.2020, https://kk24.pl/znowu-beda-ksztalcic-farmaceutow-po-tej-szkole-na-absolwentow-czeka-dobrze-platna-praca/?fbclid=IwAR2PFrQ1fu7JdvfJsb-Jm17GF4DdzD76qlPjz9Hvta8VIaLZA-QjxNYxdVk) informuję, że publikacja zawiera istotny błąd, polegający na pomyleniu profesji farmaceuty z zawodem technika farmaceutycznego. Jednocześnie wyjaśniam różnicę pomiędzy tymi dwiema grupami zawodowymi: tytuł zawodowy „farmaceuta” podlega ochronie prawnej. Mogą się nim posługiwać wyłącznie […]

czytaj dalej >>

Produkty Lecznicze, dla których zostały wydane (w grudniu 2019 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w grudniu 2019 r. Do pobrania – Decyzja skróceń grudzień 2019 r. Do pobrania – Baza skróceń grudzień 2019

czytaj dalej >>

ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego

Główny Urząd Statystyczny udostępnił obowiązkowy dla aptek i punktów aptecznych elektroniczny  formularz, którego celem jest zebranie informacji dotyczących: rodzaju placówki sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych przez Internet dyżurów nocnych przystosowania jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych osób pracujących, w tym farmaceutów i techników farmaceutycznych. Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31 XII 2019 r. Termin złożenia sprawozdania upływa […]

czytaj dalej >>

Aptekarz Polski. Najnowszy numer już dostępny!

Szanowni Państwo! Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny 160/138e numer “Aptekarza Polskiego“.                                                        

czytaj dalej >>

Opieka farmaceutyczna w szpitalu – czyli jak to robią hiszpańscy farmaceuci? Relacja video z konferencji prasowej NIA 17|12|2019

17 grudnia 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona opiece farmaceutycznej w szpitalu. W trakcie spotkania z dziennikarzami podsumowano trzecią edycję międzynarodowego programu staży dla farmaceutów w Hiszpanii, którego organizatorami są Naczelna Izba Aptekarska i Hiszpańskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (SEFH). W spotkaniu wzięli udział: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej;  Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezydent PGEU; Katarzyna Gancarz – koordynator projektu; […]

czytaj dalej >>

E-recepta – niezgodności w części wizualnej i graficznej. Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w komunikacie z dnia 30.12.2019r. informuje: Niezgodność danych zawartych w warstwie graficznej e-recepty z danymi zawartymi w jej warstwie technicznej –  przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych wymaganych przepisami elementów – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty. W sytuacji niezgodności pomiędzy ww. danymi można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie […]

czytaj dalej >>