Szczepionka Covid-19 baner
SLAJDER NA WWW.NIA.ORG.PL
1A
corona1

Najnowsze informacje dotyczące

COVID-19

5

Aktualności

Zobacz wszystkie

Posłowie dali zielone światło szczepieniom przeciwko grypie wykonywanym przez farmaceutów

Podczas 39. posiedzenia Sejmu, posłowie niemal jednogłośnie przegłosowali poprawkę rozszerzającą m.in. o farmaceutów krąg zawodów medycznych uprawnionych do wykonywania szczepień przeciwko grypie. Podczas dwudniowego posiedzenia (13-14 października br.) posłowie pracowali nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne (druki nr 1568, 1618 i 1618-A). Zgodnie z procedowaną ustawą: Obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne, […]

czytaj dalej >>

Master of Business Administration (MBA)-Pharmaceutical Management – rekrutacja trwa!

Naczelna Izba Aptekarska w ramach współpracy z uczelnią Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie objęła patronatem merytorycznym podyplomowe studia menedżerskie, w tym pierwsze w Polsce studia Master of Business Administration (MBA)-Pharmaceutical Management. Studia MBA, DBA, MPH, DPH realizowane są w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie, a oraz pod patronatami merytorycznymi: Naczelnej Izby Aptekarskiej, Polskiej Federacji Szpitali, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego-Krajowi […]

czytaj dalej >>

Substytucja w obszarze leków o zmodyfikowanej formie uwalniania

Pod poniższym odnośnikiem dostępna jest pełna treść pisma w spr. substytucji w obszarze leków o zmodyfikowanej formie uwalniania. Substytucja w obszarze leków o zmodyfikowanej formie uwalniania

czytaj dalej >>

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (we wrześniu 2021 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane we wrześniu 2021 r. Do pobrania – Decyzja skróceń we wrześniu 2021 Do pobrania – Baza skróceń we wrześniu 2021 Do pobrania – Uzupełnienie pisma Urzędu z dnia 11 października 2021

czytaj dalej >>

Dawka przypominająca oraz dodatkowa szczepionki przeciwko COVID-19

Centrum e-Zdrowia (CeZ) automatycznie wystawi e-skierowania na szczepienia pacjentom powyżej 50 r.ż. oraz pracownikom ochrony zdrowia znajdującym się w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych (lekarz, lekarz dentysta, felczer, pielęgniarka, położna, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta) oraz ratownikom medycznym. Pozostałym pracownikom ochrony zdrowia e-skierowanie może wystawić lekarz. Przy wystawieniu skierowania należy pamiętać o wskazaniu: informacji o „dawce przypominającej”, procedura (ICD-9) 99.557 – Szczepienie przeciw COVID-19, oraz rozpoznanie […]

czytaj dalej >>

Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej

7 października br. w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane zarządzenie  w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów. Zarządzenie wskazuje konkretne zadania i skład osobowy Zespołu, który zajmie się m.in. stworzeniem modelu usług farmacji klinicznej i wskazaniem narzędzi potrzebnych do ich przeprowadzenia, a także wypracuje kierunki i modele przyszłej realizacji pilotaży w tym zakresie. […]

czytaj dalej >>

WYKAZ UCZELNI, W KTÓRYCH MOŻNA ODBYĆ SZKOLENIA PRAKTYCZNE UPRAWNIAJĄCE DO WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 W PAŹDZIERNIKU

Drodzy Farmaceuci, informujemy, że wznowiono nabór na szkolenia praktyczne uprawniające do wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Przedmiotowe szkolenie kierowane jest do farmaceutów, którzy ukończyli część teoretyczną kursu. W celu odbycia szkolenia w październiku br. należy wejść na wybraną stronę i wypełnić formularz zgłoszeniowy: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (terminy zostaną podane wkrótce) http://www.cdism.sum.edu.pl/szkolenia-z-zakresu-wykonywania-szczepien-przeciw-covid-19-dla-farmaceutow-fizjoterapeutow-oraz-diagnostow-laboratoryjnych/ Uniwersytet Medyczny w Lublinie (terminy zostaną podane wkrótce) https://e-csm.umlub.pl/csm_szkolenia/index.php Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie https://www.pum.edu.pl/szkolenie-szczepienia Krakowska […]

czytaj dalej >>

Sejmowa Komisja Zdrowia za wykonywaniem szczepień przeciwko grypie przez farmaceutów

29 września br. podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, posłowie przegłosowali poprawkę rozszerzającą katalog zawodów medycznych uprawnionych do wykonywania szczepień przeciwko grypie.  Do katalogu zostali włączeni także farmaceuci. Poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk sejmowy nr 1568), zgłosiła posłanka Józefa Szczurek-Żelazko. Zgodnie z przestawioną poprawką: obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub […]

czytaj dalej >>

Ogólnopolski Dzień Aptekarza 2021 – galeria zdjęć i nagranie debaty ekspertów

Tegoroczne oficjalne obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza odbyły się w przestrzeni wirtualnej. Naczelna Izba Aptekarska zaprasza wszystkich farmaceutów i zainteresowanych gości do obejrzenia eksperckiej debaty połączonej z obchodami 30-lecia uchwalenia ustawy o izbach aptekarskich, która odbyła się 28 września br. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.   Zdjęcia: NIA

czytaj dalej >>