Slider
Slider

Aktualności

Zobacz wszystkie

Przejściowe utrudnienia z zapisem oraz realizacją e-recept – komunikat CSIOZ

Cantrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) informuje, że mogą występować czasowe utrudnienia związane z wystawianiem i realizacją e-recept.  Trwają intensywne prace zmierzające do przywrócenia poprawnego działania systemu. Recepty można księgować w trybie awaryjnym. Pobierz instrukcję postępowania tutaj. Komunikat dostępny tutaj.

czytaj dalej >>

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r. – przypomina Ministerstwo Zdrowia

Przypominamy, że od 8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Jednak w określonych przypadkach recepty będą również po ww. dacie wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to: recept w ramach tzw. importu docelowego, recept dla osób o nieustalonej tożsamości, recept transgranicznych (do końca 2020 r.), recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej), […]

czytaj dalej >>

Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym (1.01.2020 – 31.12.2020) – komunikat Ministerstwa Zdrowia

Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, polegające przede wszystkim na stosowaniu nowego wzoru zlecenia oraz na jego elektronicznym potwierdzaniu. Skróci to czas od wystawienia zlecenia do przyjęcia go do realizacji i poprawi sytuację pacjentów oraz ich opiekunów. Niemniej jednak wszystkie zlecenia (w tym również karty potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie wystawiane w ramach potwierdzania zleceń), które zostaną do dnia 31 grudnia 2019 r. […]

czytaj dalej >>

Produkty Lecznicze, dla których zostały wydane (w listopadzie 2019 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w listopadzie 2019 r. Do pobrania – Decyzja skróceń listopad 2019 r. Do pobrania – Baza skróceń listopad 2019

czytaj dalej >>

Znamy prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich!

Wybory do Okręgowych Rad Aptekarskich zakończone. Farmaceuci dokonali wyboru swoich przedstawicieli w 20 okręgach wyborczych.  Prezesami Okręgowych Rad Aptekarskich w poszczególnych regionach zostali: mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie mgr farm. Michał Byliniak – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie mgr farm. Magdalena Baścik- Prezes Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Marcin Bochniarz – Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. […]

czytaj dalej >>

Leki przeciwcukrzycowe zawierające metforminę – informacja dla pacjentów i aptek

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy – substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Naczelna Izba Aptekarska informuje, że w opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających tę substancję. Szczegółowe informacje dla pacjentów zawarte są w komunikacie Ministerstwa Zdrowia dostępnym tutaj. Obecnie apteki mogą wydawać leki zawierające metforminę. Jednocześnie przypominamy, że podstawą do wstrzymania bądź wycofania leku z obrotu są […]

czytaj dalej >>

Komunikat Ministerstwa Zdrowia na temat leków na cukrzycę

W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem: Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka; Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego; Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa; Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, Anny Kowalczuk; Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michała […]

czytaj dalej >>

Pomniejszanie ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty – komunikat Ministerstwa Zdrowia

W związku z wejściem w życie od dnia 7 września 2019 r. art. 96a ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499) dotyczącego realizacji recepty elektronicznej po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, informujemy, że w przypadku gdy e-recepta realizowana jest w częściach, to pomniejszenie ilości wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego […]

czytaj dalej >>

Błędne oznaczanie kodów EAN na e-recepcie – komunikat Ministerstwa Zdrowia

Informujemy, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN – przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym  odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem. Przykładowo, jeżeli lekarz wskaże na e-recepcie prawidłowo odpłatność 30%, a jednocześnie poda kod EAN dla leku pełnopłatnego, osoba […]

czytaj dalej >>