Najnowsze informacje dotyczące

COVID-19

Slider

Aktualności

Zobacz wszystkie

Recepty: objaśnienia dot. OW NFZ

W związku ze zniesieniem obowiązku określania na receptach identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśniamy, że zarówno wpisanie na recepcie jednego z 16 możliwych dwucyfrowych identyfikatorów OW NFZ na dotychczasowych zasadach, jak i pozostawienie tego pola niewypełnionego, powinno skutkować realizacją recepty zgodnie z uprawnieniem pacjenta do refundacji. Wyłącznie zaznaczenie przez osobę uprawnioną na recepcie znaku „X” albo 100% powinno skutkować realizacją recepty pełnopłatnie. Jeżeli na recepcie w polu na identyfikator OW NFZ […]

czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie możliwości realizacji recept na szczepionki przeciw grypie po upływie terminu ich realizacji

Minister Zdrowia informuje, że recepty na szczepionki, dla których zasadniczym terminem realizacji jest termin 30-dniowy, w związku z istniejącym stanem epidemii (na który nakłada się również nadchodzący okres jesienno-zimowy i związany z nim tzw. „sezon grypowy”), powinny móc być wyjątkowo realizowane również po upływie wskazanego wyżej terminu. Podanie szczepionki najczęściej ogranicza się do jednej aplikacji, a jej warunkiem jest dobry stan zdrowia pacjenta i brak przeciwskazań do zaszczepienia stwierdzony […]

czytaj dalej >>

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie tzw. „godzin dla seniora”

W związku z występowaniem w Polsce stanu epidemii, 14 października br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym w ramach tzw.” godzin dla seniora”, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 apteki mogą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60 r.ż.  Wyjątek w obowiązującej od 15 października br. regulacji stanowią sytuacje w przypadku, których wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta. Rozporządzenie Rady […]

czytaj dalej >>

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (we wrześniu 2020r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane we wrześniu 2020 r. Do pobrania – Decyzja skróceń wrzesień 2020 Do pobrania – Baza skróceń wrzesień 2020

czytaj dalej >>

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego już dostępne!

Redakcja Aptekarza Polskiego przedstawia kolejne e-wydanie Aptekarza Polskiego – Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej. Numer otwiera artykuł mgr farm. Olgi Wronikowskiej i dr hab. n. farm. Barbary Budzyńskiej „Rola farmaceuty w obliczu zmiany kategorii dostępności leków”. Ponadto w wydaniu znajdziemy publikacje: – dr n. farm. Anny Serafin „Interakcje lek-choroba” – mgr Anety Styńskiej „Zespół stresu pourazowego w dobie pandemii koronawirusa” – mgr farm. Aleksandry Mroczkowskiej […]

czytaj dalej >>

Akademia Aptekarza Polskiego – nowy projekt edukacyjny redakcji Aptekarza Polskiego i Naczelnej Izby Aptekarskiej

Redakcja Aptekarza Polskiego przedstawia kolejny – obok platformy WebinarNIA i e-dukacja.pl – projekt edukacyjny Naczelnej Izby Aptekarskiej skierowany do farmaceutów pragnących rozwijać swoje kompetencje. Platforma Akademia Aptekarza Polskiego umożliwia farmaceutom bezpłatny dostęp do certyfikowanych szkoleń z punktami edukacyjnymi, przygotowanych zarówno przez redakcję jak i jej partnerów. Szkolenia – opracowane na podstawie aktualnej wiedzy medycznej – pozwolą utrwalać zdobytą już wiedzę, rozwijać nowe […]

czytaj dalej >>

Komunikat prasowy Ministerstwa Zdrowia i Naczelnej Izby Aptekarskiej

Farmaceuci i apteki są jednym z mocnych filarów systemu ochrony zdrowia w Polsce. Odwiedzane przez dwa miliony pacjentów dziennie, zapewniają bezpieczeństwo lekowe nie tylko w dobie pandemii. Z uwagi na sygnalizowane od wielu lat problemy, ograniczenia czy zjawiska patologiczne, Ministerstwo Zdrowia oraz Naczelna Izba Aptekarska zdecydowali o podpisaniu w dniu 5.10.2020 r. strategicznego dokumentu ramowego, który definiuje te negatywne elementy, jednocześnie zakreślając ramy czasowe potrzebne do ich rozwiązania i naprawy. Porozumienie obejmuje swoim […]

czytaj dalej >>

Komisja Zdrowia: projekt ustawy o zawodzie farmaceuty skierowany do dalszych prac

6 października br. sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła sprawozdanie z prac podkomisji nadzwyczajnej ds. ustawy o zawodzie farmaceuty. Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 22 posłów, przeciw 2, a 9 wstrzymało się od głosu. Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu, który zajmie się jego dalszym procedowaniem na posiedzeniu plenarnym.  W związku z pandemią COVID-19 posiedzenie odbyło się w formie hybrydowej. Z ramienia Naczelnej Rady Aptekarskiej uczestniczyli w nim: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – prezes NRA, wiceprezesi NRA: Marek […]

czytaj dalej >>

Życzenia z okazji 18-lecia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych składa Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Pan Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych W imieniu własnym oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej składam na ręce Pana Prezesa najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji 18-lecia powstania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Państwa rzetelne i profesjonalne podejście do obowiązków służbowych to gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego milionów Polaków. Taka postawa jest godna najwyższego szacunku i uznania. W tym ważnym […]

czytaj dalej >>