baner spozaUE
Szczepionka Covid-19 baner
1A
corona1

Najnowsze informacje dotyczące

COVID-19

5
NIA_grafiki SM_1500x500
previous arrow
next arrow

Aktualności

Zobacz wszystkie

PRODUKTY LECZNICZE, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYDANE (W PAŹDZIERNIKU, LISTOPADZIE ORAZ GRUDNIU 2023 R.) DECYZJE PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH W SPRAWIE SKRÓCENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

W załączonych dokumentach przedstawiamy zestawienia produktów leczniczych, które otrzymały decyzje Prezesa Urzędu o skróceniu terminu ważności ich pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Zestawienia zawierają informacje o produktach leczniczych, których pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wygasły w miesiącach: październiku, listopadzie oraz grudniu 2023 roku. SKRÓCENIA PAŹDZIERNIK 2023  SKRÓCENIA LISTOPAD 2023  SKRÓCENIA GRUDZIEŃ 2023 

czytaj dalej >>

JAKA JEST PRZYSZŁOŚĆ OCHRONY ZDROWIA W POLSCE? – ZASTANOWIĄ SIĘ NAD TYM UCZESTNICY IX KONGRESU WYZWAŃ ZDROWOTNYCH

Wybitni eksperci z dziedziny ochrony zdrowia potwierdzili swój udział w dziewiątej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Wydarzenie jest jedną z najbardziej dyskutowanych debat na temat ochrony zdrowia w Polsce. Kongres odbędzie się w terminie 7-8 marca 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC) to wyjątkowe forum interdyscyplinarnej dyskusji o najważniejszych zagadnieniach dla systemów opieki zdrowotnej. W ubiegłorocznej edycji […]

czytaj dalej >>

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 14 LUTEGO 2024 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE LEKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ TRAKTOWANE JAKO SUROWCE FARMACEUTYCZNE PRZY SPORZĄDZANIU LEKÓW RECEPTUROWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych (Dz. U. poz. 1259) w § […]

czytaj dalej >>

PODZIĘKOWANIA PREZESA NRA

Szanowani Państwo, dzisiaj upływa ostatni dzień rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie udzielanych świadczeń za 2023 rok, przede wszystkim szczepień. To dobry moment, żeby podkreślić, że już ponad pół tysiąca aptek skorzystało z nowego bezpłatnego narzędzia, którym jest aplikacja swiadczeNIA. Dobre opinie dotyczące jej funkcjonalności wskazują, że warto było zainwestować w to przedsięwzięcie i rozwijać je w przyszłości. W tym miejscu jeszcze raz chciałbym podziękować […]

czytaj dalej >>

STANOWISKO PREZYDIUM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ DOTYCZĄCE STOSOWANIA PREPARATÓW ZAWIERAJĄCYCH OCTAN ULIPRYSTALU

W związku z informacjami w mediach, które powoływały się na stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej z 2015 roku dotyczące stosowania preparatów zawierających octan uliprystalu, informujemy, że zostało ono uchylone przez prezydium NRA w dniu 7.02 br. Naczelna Rada Aptekarska uznała, że stanowisko to stało się bezprzedmiotowe.

czytaj dalej >>

SYSTEM ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ „swiadczeNIA”

Nieodpłatna aplikacja do rejestracji i rozliczania szczepień została przygotowana z inicjatywy i we współpracy z Naczelną Izbę Aptekarską. „swiadczeNIA” powstała po to, by ułatwić i przyśpieszyć proces rozliczenia świadczeń zdrowotnych udzielanych w aptekach. Jeśli jesteś zainteresowany korzystaniem z aplikacji, przekazujemy Ci link do założenia konta i rejestracji w „swiadczeNIA” Po utworzeniu konta będziesz mógł uzyskać wszystkie niezbędne informacje oraz instrukcję obsługi platformy. „swiadczeNIA” jest intuicyjna i bardzo prosta w obsłudze. LINK DO REJESTRACJI Na portalu facebook […]

czytaj dalej >>

LIST SZEFOWEJ KANCELARII PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ PANI MINISTER GRAŻYNY IGNACZAK-BANDYCH DO PREZESA NRA

O współpracy i wyzwaniach stojących przed branżą aptekarską oraz o roli aptekarzy w systemie ochrony zdrowia napisała w liście do prezesa NRA Marka Tomkowa szefowa Kancelarii Prezydenta RP: Prezydent Andrzej Duda uznaje bezpieczeństwo zdrowotne Polaków za jeden z priorytetów i żywi ogromny szacunek dla pracy farmaceutów, często będących pierwszymi osobami, do których Polacy zwracają się po poradę medyczną – czytamy w liście. Pani minister Grażyna Ignaczak-Bandych pogratulowała również wyboru […]

czytaj dalej >>

LIST PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ MARKA TOMKOWA

Szanowni Państwo, Kilka dni temu Delegaci na IX Krajowy Zjazd Aptekarzy powierzyli mi funkcję Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Silny mandat poparty wysokim wynikiem głosowania. Od tej chwili wraz z pozostałymi członkami Naczelnej Rady Aptekarskiej mam przyjemność i zaszczyt reprezentować nasze środowisko. Dzisiaj, kiedy opadły emocje, serdecznie dziękuję wszystkim delegatom za zaufanie i krytyczną ocenę moich dotychczasowych osiągnięć. Ogromne podziękowania należą się każdemu z farmaceutów uczestniczących […]

czytaj dalej >>

GRATULACJE DLA PREZESA NRA MARKA TOMKOWA

Rzecznik Praw Pacjenta Pan Bartłomiej Chmielowiec, dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz prezesi Izb Pielęgniarek i Położnych, Diagnostów Laboratoryjnych i Lekarsko-Weterynaryjnej przysłali listy gratulacyjne z okazji wyboru Marka Tomkowa na prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej dokonanego przez delegatów na IX Krajowy Zjazd Aptekarzy. Dodatkowo Pani prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Monika Pintal-Ślimak pogratulowała też wyboru wiceprezesom NRA.

czytaj dalej >>
  • Nowy Lek