baner na www
baner spozaUE
Szczepionka Covid-19 baner
Baner www Łukasiewicz (1)
BANER
1A
corona1

Najnowsze informacje dotyczące

COVID-19

5
previous arrow
next arrow

Aktualności

Zobacz wszystkie

Wspólny apel Naczelnej Rady Aptekarskiej i Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych

Prezesi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska i Andrzej Stachnik w liście do prezesa PiS, Premiera i Ministra Zdrowia zaapelowali o przyśpieszenie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W liście czytamy między innymi: „[…] zmagamy się z poważnym i częstym problemem braku leków, określonym coraz częściej, jako kryzys lekowy. Jednocześnie, trudna sytuacja ekonomiczna, tego sektora sprawia, że stajemy […]

czytaj dalej >>

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie publikacji Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznik Nr 1  do obwieszczenia obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 197 produktów. Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie  3 003 produkty. […]

czytaj dalej >>

Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej

Szanowni Państwo, w związku z pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw, przedstawiamy stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej dotyczące proponowanych zmian prawnych.

czytaj dalej >>

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (OPSZZP). Przypominamy, że Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego tworzą: Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada […]

czytaj dalej >>

Komunikat Prezesa URPL o Suplemencie 2022 do Farmakopei Polskiej wydanie XII

Szanowni Państwo, pod poniższym odnośnikiem znajduje się Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych z dnia 23 listopada 2022 r. o Suplemencie 2022 do Farmakopei Polskiej wydanie XII (Suplement 2022 FP XII). Pełna treść dostępna po kliknięciu w odnośnik

czytaj dalej >>

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego już dostępne!

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej otwiera artykuł mgr farm. Mileny Kłys, która zajmuje się tematem mukowiscydozy i farmakoterapii tej choroby rzadkiej. W najnowszym numerze znajdziemy również artykuły: Jak witamina K wpływa na nasze zdrowie? – mgr farm. Natalia Kaznowska Roślinne produkty lecznicze w terapii schorzeń skóry i drobnych ran – dr hab. Maciej Bilek, mgr farm. Joanna Bilek Jak mieć zadbane dłonie i paznokcie? […]

czytaj dalej >>

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (we wrześniu 2022 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane we wrześniu 2022 r. Do pobrania – Decyzja skróceń we wrześniu 2022 Do pobrania – Baza skróceń we wrześniu 2022

czytaj dalej >>

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia apteki opublikowane w Dzienniku Ustaw

Pomimo stanowczego sprzeciwu Naczelnej Rady Aptekarskiej, w związku z planowanym procedowaniem kontrowersyjnych i merytorycznie nieuzasadnionych przepisów dotyczących m.in. konieczności wymiany wzorcowych termo-higrometrów w pomieszczeniach apteki na takie, które monitorują temperaturę i wilgotność całodobowo, w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia apteki, które zawiera ww. wymogi. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od momentu publikacji. Apel Naczelnej Rady Aptekarskiej do Ministra […]

czytaj dalej >>

Zestawienie produktów leczniczych o utrudnionej dostępności – informacja dla farmaceutów

Szanowni Państwo, w związku z utrudnioną dostępnością do niektórych produktów leczniczych, na polecenie Wiceministra Zdrowia Macieja Miłkowskiego, Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazał zestawienie leków o utrudnionej dostępności (stan na 18.11.2022 r.) Zestawienie zostało przesłane do Okręgowych Izb Aptekarskich w celu rozpowszechnienia wśród farmaceutów. W przypadku nie otrzymania wspomnianego wyżej zestawienia, farmaceuci proszeni są o kontakt z właściwą Okręgową Izbą Aptekarską.

czytaj dalej >>