Slider
Slider

Aktualności

Zobacz wszystkie

Rzecznik NIA: Nie należy mylić profesji farmaceuty z zawodem technika farmaceutycznego

Redaktor Naczelny portalu KK24.pl e-mail: medyk@k-k.pl Szanowni Państwo, w związku z opublikowanym przez Państwa artykułem: „Znowu będą kształcić farmaceutów. Po tej szkole na absolwentów czeka dobrze płatna praca” (14.01.2020, https://kk24.pl/znowu-beda-ksztalcic-farmaceutow-po-tej-szkole-na-absolwentow-czeka-dobrze-platna-praca/?fbclid=IwAR2PFrQ1fu7JdvfJsb-Jm17GF4DdzD76qlPjz9Hvta8VIaLZA-QjxNYxdVk) informuję, że publikacja zawiera istotny błąd, polegający na pomyleniu profesji farmaceuty z zawodem technika farmaceutycznego. Jednocześnie wyjaśniam różnicę pomiędzy tymi dwiema grupami zawodowymi: tytuł zawodowy „farmaceuta” podlega ochronie prawnej. Mogą się nim posługiwać wyłącznie […]

czytaj dalej >>

Produkty Lecznicze, dla których zostały wydane (w grudniu 2019 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w grudniu 2019 r. Do pobrania – Decyzja skróceń grudzień 2019 r. Do pobrania – Baza skróceń grudzień 2019

czytaj dalej >>

ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego

Główny Urząd Statystyczny udostępnił obowiązkowy dla aptek i punktów aptecznych elektroniczny  formularz, którego celem jest zebranie informacji dotyczących: rodzaju placówki sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych przez Internet dyżurów nocnych przystosowania jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych osób pracujących, w tym farmaceutów i techników farmaceutycznych. Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31 XII 2019 r. Termin złożenia sprawozdania upływa […]

czytaj dalej >>

Aptekarz Polski. Najnowszy numer już dostępny!

Szanowni Państwo! Z przyjemnością zawiadamiamy, iż ukazał się kolejny 160/138e numer “Aptekarza Polskiego“.                                                        

czytaj dalej >>

Opieka farmaceutyczna w szpitalu – czyli jak to robią hiszpańscy farmaceuci? Relacja video z konferencji prasowej NIA 17|12|2019

17 grudnia 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona opiece farmaceutycznej w szpitalu. W trakcie spotkania z dziennikarzami podsumowano trzecią edycję międzynarodowego programu staży dla farmaceutów w Hiszpanii, którego organizatorami są Naczelna Izba Aptekarska i Hiszpańskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych (SEFH). W spotkaniu wzięli udział: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej;  Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezydent PGEU; Katarzyna Gancarz – koordynator projektu; […]

czytaj dalej >>

E-recepta – niezgodności w części wizualnej i graficznej. Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w komunikacie z dnia 30.12.2019r. informuje: Niezgodność danych zawartych w warstwie graficznej e-recepty z danymi zawartymi w jej warstwie technicznej –  przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych wymaganych przepisami elementów – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty. W sytuacji niezgodności pomiędzy ww. danymi można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie […]

czytaj dalej >>

Zalecenia dotyczące unikania błędów w dawkowaniu metotreksatu w chorobach zapalnych

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Materiałów Biobójczych w dniu 11.12.2019r. zatwierdził komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia w sprawie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych w kontekście błędnego dawkowania metotreksatu w chorobach zapalnych. Treść komunikatu kierowana do farmaceutów znajduje się poniżej.

czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555) oraz w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 11.12.2019 r.

czytaj dalej >>

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Gynoxin

Prezes URPL 18 grudnia 2019 roku wydał decyzję dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Gynoxin, Fenticonazoli nitras, kaspułka dopochowowa, miekka, 600 mg,  nr pozwolenia R/8433 oraz Gynoxin, (Fenticonazoli nitras), krem dopochowowy 20 mg/g (2%), nr pozwolenia R/8434. Podmiot odpowiedzialny:  Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Decyzją Prezesa Urzędniu z dnia 18 grudnia 2019 roku została zmieniona m.in nazwaproduktu leczniczego Gynoxin, kapsułka dopochwowoa miękka, […]

czytaj dalej >>