baner na www
baner spozaUE
Szczepionka Covid-19 baner
Baner www Łukasiewicz (1)
BANER
1A
corona1

Najnowsze informacje dotyczące

COVID-19

5
previous arrow
next arrow

Aktualności

Zobacz wszystkie

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (OPSZZP). Przypominamy, że Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego tworzą: Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada […]

czytaj dalej >>

Komunikat Prezesa URPL o Suplemencie 2022 do Farmakopei Polskiej wydanie XII

Szanowni Państwo, pod poniższym odnośnikiem znajduje się Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych z dnia 23 listopada 2022 r. o Suplemencie 2022 do Farmakopei Polskiej wydanie XII (Suplement 2022 FP XII). Pełna treść dostępna po kliknięciu w odnośnik

czytaj dalej >>

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego już dostępne!

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej otwiera artykuł mgr farm. Mileny Kłys, która zajmuje się tematem mukowiscydozy i farmakoterapii tej choroby rzadkiej. W najnowszym numerze znajdziemy również artykuły: Jak witamina K wpływa na nasze zdrowie? – mgr farm. Natalia Kaznowska Roślinne produkty lecznicze w terapii schorzeń skóry i drobnych ran – dr hab. Maciej Bilek, mgr farm. Joanna Bilek Jak mieć zadbane dłonie i paznokcie? […]

czytaj dalej >>

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (we wrześniu 2022 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane we wrześniu 2022 r. Do pobrania – Decyzja skróceń we wrześniu 2022 Do pobrania – Baza skróceń we wrześniu 2022

czytaj dalej >>

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia apteki opublikowane w Dzienniku Ustaw

Pomimo stanowczego sprzeciwu Naczelnej Rady Aptekarskiej, w związku z planowanym procedowaniem kontrowersyjnych i merytorycznie nieuzasadnionych przepisów dotyczących m.in. konieczności wymiany wzorcowych termo-higrometrów w pomieszczeniach apteki na takie, które monitorują temperaturę i wilgotność całodobowo, w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia apteki, które zawiera ww. wymogi. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od momentu publikacji. Apel Naczelnej Rady Aptekarskiej do Ministra […]

czytaj dalej >>

Zestawienie produktów leczniczych o utrudnionej dostępności – informacja dla farmaceutów

Szanowni Państwo, w związku z utrudnioną dostępnością do niektórych produktów leczniczych, na polecenie Wiceministra Zdrowia Macieja Miłkowskiego, Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazał zestawienie leków o utrudnionej dostępności (stan na 18.11.2022 r.) Zestawienie zostało przesłane do Okręgowych Izb Aptekarskich w celu rozpowszechnienia wśród farmaceutów. W przypadku nie otrzymania wspomnianego wyżej zestawienia, farmaceuci proszeni są o kontakt z właściwą Okręgową Izbą Aptekarską.

czytaj dalej >>

Ważny i mocny głos organizacji rynku farmaceutycznego w sprawie wprowadzenia nowej daniny publicznej

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy stanowisko organizacji rynku farmaceutycznego w sprawie planowanego wprowadzenia nowej daniny publicznej (tzw. opłaty rocznej), pod którym podpisała się również Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

czytaj dalej >>

Nowelizacja Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej

Informujemy, że Naczelna Rada Aptekarska w dniu 19 maja 2021 r. powołała „Zespół do spraw opracowania propozycji zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej”, który ma na celu przygotowanie propozycji zmian przepisów obowiązującego obecnie Kodeksu Etyki Aptekarza. Mając na uwadze powyższe będziemy wdzięczni za przesyłanie propozycji zagadnień, które powinny zostać uregulowane lub doprecyzowane w Kodeksie Etyki Aptekarza do dnia 30 listopada 2022 r. na adres: kodeksetykiaptekarza@nia.org.pl

czytaj dalej >>

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej

Prezydium NRA apeluje do ministrów zdrowia oraz sprawiedliwości o usunięciu z przygotowywanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne przepisów dot. obowiązku wnoszenia opłat rocznych od hurtowni farmaceutycznych, aptek oraz punktów aptecznych. Treść apelu zamieszczamy poniżej.

czytaj dalej >>