Szczepionka Covid-19 baner
SLAJDER NA WWW.NIA.ORG.PL
1A
corona1

Najnowsze informacje dotyczące

COVID-19

5

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Flonase Allergy

Prezes URPL 16 lipca 2021 roku wydał decyzję nr UR/ZD/0371/2021 dotyczącą produktu leczniczego Flonase Allergy (Fluticasoni propionas), aerozol do nosa, zawiesina, 50 mikrogramów/dawkę, dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC, nr pozwolenia: 22862.. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem 16 lipca  2021 roku. Decyzja i ulotka informacyjna dostępne są poniżej: Decyzja zmiana kategorii dostępności […]

czytaj dalej >>

Informacja prawna na temat skutków ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, poz.72), w szczególności w zakresie nowych obowiązków rejestracyjnych aptek

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy informację prawną na temat skutków ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, poz.72), w szczególności w zakresie nowych obowiązków rejestracyjnych aptek.

czytaj dalej >>

Komunikat MZ w sprawie stosowania art. 86 ust. 8a ustawy Prawo farmaceutyczne

Szanowni Państwo, Ukazał się komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie stosowania art. 86 ust. 8a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Cały komunikat dostępny jest pod poniższym odnośnikiem: Komunikat MZ 16.07.2021

czytaj dalej >>

Informacja o naborach na kursy aktualnie prowadzone przez NIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA NA KURS TEORETYCZNY UPRAWNIAJĄCY DO PRZEPROWADZANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 DLA FARMACEUTÓW. UWAGA: ZMIANA FORMY ZGŁOSZENIA: Część teoretyczna – zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer PWZ, adres e-mail) w poniższym formularzu zgłoszeniowym: https://www.nia.org.pl/formularz-zgloszeniowy-na-kurs-teoretyczny-uprawniajacy-do-przeprowadzania-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-farmaceutow/ Termin szkolenia – przewiduje się, że najbliższy termin szkolenia zostanie wyznaczony w sierpniu. Informację o konkretnym terminie szkolenia opublikujemy niezwłocznie po jego wyznaczeniu […]

czytaj dalej >>

Odpowiedź GIF dot. oznaczeń, którymi powinny posługiwać się apteki ogólnodostępne przeprowadzające szczepienia

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy odpowiedź Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie oznaczeń, którymi powinny posługiwać się apteki ogólnodostępne przeprowadzające szczepienia. Odpowiedź GIF – oznaczenia aptek przeprowadzających szczepienia

czytaj dalej >>

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w czerwcu 2021 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w czerwcu 2021 r. Do pobrania – Decyzja skróceń czerwcu 2021 Do pobrania – Baza skróceń czerwcu 2021

czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie uruchomienia i funkcjonowania serwisu farmaceuta.pl

 Naczelna Izba Aptekarska informuje, że w związku z: korespondencją e-mailową otrzymaną przez okręgowe izby aptekarskie w dniu 6 lipca 2021 r. dotyczącą komunikatu Fundacji Healthcare Professionals; uruchomieniem serwisu farmaceuta.pl; zaniepokojeniem środowiska farmaceutów w zakresie funkcjonalności przedmiotowego serwisu; ustaleniem nieścisłości w analizowanych dokumentach dotyczących przetwarzania danych osobowych farmaceutów, – Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się do Fundacji Healthcare Professionals z prośbą o wyjaśnienie kwestii, które budzą jej wątpliwości. […]

czytaj dalej >>

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji przepisu rozporządzenia MZ w sprawie recept

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji przepisu 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 r. W związku z wątpliwościami co do interpretacji obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, Minister Zdrowia wyjaśnia, że w przepisie 8 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia zidentyfikowano oczywistą omyłkę redakcyjną polegającą na braku przecinka po słowach „w tym leku […]

czytaj dalej >>

Już blisko 400 aptek dołączyło do Narodowego Programu Szczepień

377 aptek ogólnodostępnych stanowi już miejsca w których chętni obywatele mogą zaszczepić się przeciw COVID-19. Według danych udostępnionych przez Ministerstwa Zdrowia najwięcej placówek będących Aptecznymi Punktami Szczepień znajduje się w województwie małopolskim (60 placówek), łódzkim (43 placówki), wielkopolskim (41 placówek) i śląskim i (41 placówek). Najmniej z nich usytuowanych jest w województwie warmińsko-mazurski (6 placówek). Osoby chcące skorzystać ze szczepienia przeciw koronawirusowi w Aptecznym Punkcie Szczepień, mogą zapisać się na dogodny dla […]

czytaj dalej >>