Najnowsze informacje dotyczące

COVID-19

Slider

Aktualności

Zobacz wszystkie

PGEU ma nowego Prezydenta na rok 2022

12 maja br. walne zgromadzenie Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU) wybrało swoich przywódców na 2022 rok. Prezydentem PGEU organizacji skupiającej 32 kraje, został włoski farmaceuta Roberto Tobia, członek federacji Federfarma, wiceprezydenturę objął natomiast Raimund Podroschko z Austrii. –Jestem zachwycony, że w przyszłym roku będę mógł reprezentować europejską społeczność farmaceutów.  Jestem także dumny z zaufania, jakim obdarzyli mnie wszyscy moi koledzy – członkowie  PGEU. Pandemia […]

czytaj dalej >>

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w kwietniu 2021 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w kwietniu 2021 r. Do pobrania – Decyzja skróceń kwiecień 2021 Do pobrania – Baza skróceń kwiecień 2021

czytaj dalej >>

Informacja dot. naboru na szkolenia praktyczne uprawniające do wykonywania szczepień przeciw COVID-19

Drodzy Farmaceuci, przypominamy o trwającym naborze na szkolenia praktyczne uprawniające do wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Przedmiotowe szkolenie kierowane jest do farmaceutów,  którzy ukończyli część teoretyczną kursu. Szkolenie organizowane jest w jednym z poniższych centrów symulacji. W celu rejestracji należy wejść na wybraną stronę i wypełnić formularz zgłoszeniowy: Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi https://kp.umed.pl/ Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach https://forms.sum.edu.pl/formularze/formularz-rejestracyjny-na-szkolenie Uniwersytet Medyczny w Lublinie https://e-csm.umlub.pl/csm_szkolenia/index.php Warszawski Uniwersytet […]

czytaj dalej >>

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację #SzczepimyRazem

Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację #SzczepimyRazem, która dedykowana jest do: osób uprawnionych do kwalifikowania na szczepienie przeciw COVID-19 osób uprawnionych do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 punktów szczepień Mobilnych Jednostek Szczepień (MJS) Dzięki aplikacji osoby uprawnione do kwalifikowania na szczepienie/uprawnione do wykonywania szczepień mają możliwość wskazania terminów, w których mogą podjąć współpracę z punktami szczepień. Szczegółowy komunikat w tej kwestii znajdą Państwo pod poniższym linkiem: Komunikat ws. aplikacji #SzczepimyRazem  

czytaj dalej >>

Komunikat CMKP dotyczący rejestracji na kurs w sprawie kwalifikacji do szczepień

Szanowni Państwo, Farmaceuci, którzy ukończyli część teoretyczną szkolenia nt. szczepień ochronnych przeciw Covid-19 na platformie e-learningowej CMKP, będą mogli uzyskać uprawnienia do kwalifikowania do szczepień ochronnych przeciw Covid-19, zgodnie z Rozporządzeniem MZ (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345561) z dnia 9.04.2021 r. Osoby zainteresowane uzyskaniem takich uprawnień będą mogły wziąć udział w szkoleniu online (na żywo) w formie webinaru w programie ZOOM, które odbędzie się 13.05.2021 w godz. 11.30 – 16.00. Zaświadczenie poświadczające nabycie uprawnień […]

czytaj dalej >>

Rekrutujemy na stanowisko Redaktora Naczelnego!

Zapraszamy do rekrutacji na stanowisko Redaktora Naczelnego czasopisma „Aptekarz Polski”. Dokument do pobrania.

czytaj dalej >>

Informacja o naborach na kursy aktualnie prowadzone przez NIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA NA KURS TEORETYCZNY UPRAWNIAJĄCY DO PRZEPROWADZANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 DLA FARMACEUTÓW. UWAGA: ZMIANA FORMY ZGŁOSZENIA: Część teoretyczna – zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer PWZ, adres e-mail) w poniższym formularzu zgłoszeniowym: https://www.nia.org.pl/formularz-zgloszeniowy-na-kurs-teoretyczny-uprawniajacy-do-przeprowadzania-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-farmaceutow/ Termin szkolenia – informację, o terminie szkolenia teoretycznego otrzymacie Państwo drogą mailową z CMKP – prośba o monitorowanie skrzynek mailowych.  Najbliższy termin […]

czytaj dalej >>

Powództwo Gemini Apps Sp. z o.o. przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej

Naczelna Izba Aptekarska informuje, że 19 kwietnia 2021 r. zapadł nieprawomocny wyrok dotyczący powództwa Gemini Apps Sp. z o.o. przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej. Spośród pięciu żądań zawartych w pozwie sąd przychylił się w pełni do jednego i częściowo do drugiego. W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo. Sąd nie znalazł m.in. podstaw do uwzględniania żądania dotyczącego opublikowania przeprosin przez NIA oraz żądania nakazania NIA określonego działania. Sąd nakazał natomiast usunięcie komunikatu z 1 lipca […]

czytaj dalej >>

30-lecie uchwalenia przez Sejm ustawy o izbach aptekarskich

W dniu 19 kwietnia 1991 r. Sejm RP uchwalił ustawę o izbach aptekarskich, na mocy której został powołany samorząd zawodu farmaceuty. Wydarzenie stało się fundamentem umożliwiającym budowanie pozycji farmaceutów w środowisku medycznym przez kolejne lata. W wyniku zabiegów ówczesnego dyrektora Departamentu Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, mgr farm. Janiny Mańko, minister zdrowia powołał Komitet Organizacyjny Izb Aptekarskich, który 29 lipca 1991 r. zebrał się na pierwszym posiedzeniu. W czasie obrad powołano skład […]

czytaj dalej >>