Najnowsze informacje dotyczące

COVID-19

Slider

Aktualności

Zobacz wszystkie

Wyjaśnienia i zestawiania dotyczące możliwych informacji przekazywanych przez PLMVO do systemów użytkowanych przez apteki ogólnodostępne, szpitalne oraz hurtownie farmaceutyczne

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Fundacji KOWAL – https://www.nmvo.pl/pl/aktualnosci/jakie-informacje-po-zeskanowaniu-leku-wysyla-plmvs/ zostały zamieszczone wyjaśnienia i zestawiania dotyczące możliwych informacji przekazywanych przez PLMVO do systemów użytkowanych przez apteki ogólnodostępne, szpitalne oraz hurtownie farmaceutyczne. W zależności od etapu skanowania oraz zawartości przekazywane informacje zostały podzielone na: Status – informuje o statusie paczki w systemie (Załączona tabela zawiera informacje o sposobie postępowania). Wyświetlany jest na etapie weryfikacji paczki. Komunikat – dotyczy kwestii technicznego administrowania […]

czytaj dalej >>

Globalna Federacja Samoopieki. Zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie

Szanowni Państwo, zapraszamy do uczestnictwa w badaniu ankietowym zorganizowanym przez Globalną Federację Samoopieki (Global Self-Care Federation – https://www.selfcarefederation.org/). Ankieta jest dedykowana dla specjalistów z zakresu ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów) https://www.surveymonkey.com/r/H829VLN. Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w procesie badawczym mającym na celu opracowanie kolejnego Wskaźnika Gotowości do Samoopieki GSCF. Federacja podjęła się realizacji projektu Wskaźnika w ramach trzyletniego Planu Współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia. Wskaźnik Gotowości […]

czytaj dalej >>

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta – szczepionki przeciw grypie

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu szczepionek przeciw grypie.   Do pobrania: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta

czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie produktów wyłączonych z serializacji i wymienionych w Załączniku Nr I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161, które posiadają kody 2D Data Matrix

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków przekazała informację do Naczelnej Izby Aptekarskiej o wzroście zapytań farmaceutów, dotyczących produktów wyłączonych z serializacji i wymienionych w Załączniku Nr I do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161, które posiadają kody 2D Data Matrix. Uprzejmie wyjaśniamy, że są to głównie produkty o kodzie ATC nie podlegające serializacji. Z informacji uzyskanych od Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków wynika, że produkty te nie podlegają serializacji, a co za tym idzie nie znajdują […]

czytaj dalej >>

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego dostępne!

Redakcja Aptekarza Polskiego przedstawia kolejne e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej. Numer otwiera artykuł „Jak wzmocnić odporność organizmu?” dr hab. n. farm. Anny Oniszczuk, która wskazuje role, jakie właściwa dieta, sen, aktywność fizyczna i inne czynniki odgrywają we wzmacnianiu odporności. Ponadto w najnowszym numerze znajdziemy artykuły: – dr n. farm. Reginy Kasperek-Nowakiewicz – „Nazwy, skróty i synonimy w recepturze aptecznej” – dr n. med. […]

czytaj dalej >>

Minister zdrowia spotkał się z farmaceutami

9 września br. przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej spotkali się z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. W spotkaniu udział wzięli: prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz wiceprezesi – Michał Byliniak, Marek Tomków oraz Małgorzata Pietrzak. W trakcie spotkania poruszono szereg tematów związanych z sektorem aptecznym. Rozmawiano o procedowanym obecnie przez parlament projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty, która w przyszłości ma umożliwić farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe […]

czytaj dalej >>

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w sierpniu 2020 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w sierpniu 2020 r.   Do pobrania – Decyzja skróceń sierpień 2020 Do pobrania – Baza skróceń sierpień 2020

czytaj dalej >>

Zgłaszanie podejrzenia o niespełnianiu wymagań jakościowych produktu leczniczego – przypomnienie procedury

W związku z informacją przekazaną przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na temat znacznego wzrostu zgłoszeń farmaceutów dotyczących wad jakościowych i reklamacji jakościowych produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznych, przypominamy procedurę zgłoszenia podejrzenia o niespełnianiu wymagań jakościowych produktów leczniczych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zgłoszenia podejrzenia wad jakościowych i reklamacji jakościowych z aptek […]

czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie dostępności do produktów leczniczych: Arechin i Plaquenil

Minister Zdrowia ogłasza, że od 1 września 2020 r. znosi się ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych, zawierających chlorochinę albo hydroksychlorochinę, na jednego pacjenta określone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 28). Komunikat do pobrania.

czytaj dalej >>