BADANIE ZAWODU FARMACEUTY SZPITALNEGO W EUROPIE – OCENA I ROZWÓJ FARMACJI SZPITALNEJ

Szanowne Koleżanki i Koledzy Szpitalnicy,  EAHP przeprowadza ankietę „Badanie zawodu farmaceuty szpitalnego w Europie – ocena i rozwój farmacji szpitalnej!”. Ankieta dotyczy oceny stanu naszej profesji, a w szczególności realizacji celów zawartych w Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej. Ankieta powinna zostać wypełniona przez farmaceutę /kierownika apteki w każdym szpitalu w całej Europie. Kierownik apteki może delegować udzielanie informacji zwrotnej innemu farmaceucie w swojej aptece szpitalnej. Wymagana […]

czytaj dalej >>

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty. W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do dnia 18 stycznia 2023 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu) – które należy przesłać […]

czytaj dalej >>

Raport 2022. Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych

Ministerstwo Zdrowia wraz z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym przedstawia „Raport 2022. Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych”, będący efektem prac powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu ds. wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów. „Raport 2022. Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej [...]

czytaj dalej >>

Nabywanie refundowanych wyrobów medycznych przez podmioty lecznicze – opinia prawna

Szanowni Państwo, przekazujemy do ewentualnego zapoznania się opinię prawną dotyczącą nabywania przez podmioty lecznicze refundowanych wyrobów medycznych od podmiotów nieposiadających zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Opinia prawna do pobrania.  

czytaj dalej >>

Poradnik dla szpitali: nabywanie i używanie wyrobów medycznych po 26 maja 2021 r.

Szanowni Państwo, dnia 26 maja 2021 r. rozpoczęto stosowanie rozporządzenie UE nr 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Prawo to otwiera całkowicie nowy rozwój w dziedzinie europejskich regulacji poświęconych wyrobom medycznym. Wiąże się z nim szereg nowych wyzwań i wymagań, służących zwiększeniu bezpieczeństwa pacjenta. W niniejszym poradniku przedstawiamy kluczowe zmiany, jakie rozporządzenie wprowadza dla szpitali. Na dzień wydania niniejszego poradnika nie jest jeszcze gotowa polska ustawa […]

czytaj dalej >>

Komunikat dla podmiotów leczniczych w sprawie zwrotów leków wykorzystywanych w leczeniu COVID-19

Szanowni Państwo, przekazujemy komunikat Ministra Zdrowia dotyczący zwrotów leków wykorzystywanych w leczeniu COVID-19. Komunikat do pobrania.

czytaj dalej >>

Wynagrodzenia farmaceutów pracujących w podmiotach leczniczych. Naczelna Rada Aptekarska wnioskuje o zmianę współczynnika pracy

Naczelna Rada Aptekarska zwróciła się w piśmie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotra Brombera w sprawie zmiany współczynnika pracy w projekcie z dnia 1 kwietnia 2022 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Pismo do pobrania.

czytaj dalej >>

Ważne informacje o produkcie leczniczym zawierającym mitomycynę firmy medac GmbH – zalecenia dotyczące stosowania dożylnego

Pod poniższym odnośnikiem dostępna jest pełna treść komunikatu: Ważne informacje o produkcie leczniczym zawierającym mitomycynę firmy medac GmbH – zalecenia dotyczące stosowania dożylnego

czytaj dalej >>

Od lipca 2022 r. farmaceuci szpitalni otrzymają wyższe wynagrodzenia

Odbywające się w dniach 4 – 5 listopada br. posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, zakończyło się podpisaniem Stanowiska z Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. Zgodnie z dokumentem, od 1 lipca 2022 r. farmaceuci szpitalni zatrudnieni w podmiotach leczniczych otrzymają wyższe wynagrodzenia. Zgodnie z nową tabelą wynagrodzeń: Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem magistra […]

czytaj dalej >>
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski