PIERWSZA EDYCJA SZKOLENIA EAHP BOOST

Drodzy Farmaceuci! Już 27 września 2024 roku rozpocznie się pierwsza edycja szkolenia EAHP BOOST organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych. Tematem tego dwudniowego wydarzenia, które odbędzie się we Florencji (we Włoszech), jest „Humanizacja zaawansowanej technologicznie farmacji”. W ramach wydarzenia odbędą się dwie sesje warsztatowe, z których pierwsza będzie poświęcona „Automatyzacji procesów wytwarzania i rekonstytucji produktów leczniczych”, a druga „Systemom dostarczania leków pacjentom […]

czytaj dalej >>

PROGRAM SILCC – WDROŻENIE EUROPEJSKIEJ DEKLARACJI FARMACJI SZPITALNEJ

Drogie Farmaceutki, Drodzy Farmaceuci, W ramach wdrożenia Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych uruchomiło program, który opiera się na współpracy i szkoleniu farmaceutów szpitalnych z różnych krajów europejskich. Program SILCC (Statement Implementation Learning Collaborative Centres) umożliwia farmaceutom odwiedzenie innych szpitali z krajów członkowskich EAHP, w celu zapoznania się z procedurami i rozwiązaniami, które wiążą się z różnymi założeniami Deklaracji. Obecnie program SILCC […]

czytaj dalej >>

ZACHĘTA DO SKORZYSTANIA Z NARZĘDZIA DO SAMOOCENY Z OKAZJI 10-LECIA EUROPEJSKIEJ DEKLARACJI FARMACJI SZPITALNEJ

Drogie Farmaceutki, Drodzy Farmaceuci, W związku z obchodami 10-lecia uchwalenia Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej zachęcamy wszystkich farmaceutów szpitalnych do zapoznania się z Narzędziem do Samooceny (Hospital Self-Assessment Tool). Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych opracowało internetowe narzędzie do samooceny, aby farmaceuci ze wszystkich krajów europejskich mogli ocenić poziom wdrożenia Deklaracji w aptekach szpitalnych, w których są zatrudnieni. Ankieta, której pytania dotyczą poszczególnych założeń Deklaracji, pozwala na określenie […]

czytaj dalej >>

DEKLARACJE BAZYLEJSKIE

Drogie Farmaceutki i Drodzy Farmaceuci, w związku z 10-leciem uchwalenia Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej przypominamy, że inspiracją do powstania Deklaracji były Deklaracje Bazylejskie. W 2008 roku farmaceuci z całego świata spotkali się w Bazylei w Szwajcarii, aby omówić przyszłość swojego zawodu. Podczas tego historycznego dwudniowego spotkania, którego gospodarzem była Sekcja Farmacji Szpitalnej Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (International Pharmaceutical Federation) osiągnięto konsensus w postaci 75 założeń, […]

czytaj dalej >>

EUROPEJSKA DEKLARACJA FARMACJI SZPITALNEJ

Drogie Farmaceutki i Drodzy Farmaceuci, W maju 2024 roku obchodzimy 10-tą rocznicę ustanowienia Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej. Dokument opracowany przez Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych zawiera zestawienie powszechnie akceptowanych i potrzebnych aktywności farmaceutów, które wiążą się z usługami farmacji szpitalnej i farmacji klinicznej i do których powinno się dążyć w każdym europejskim systemie zdrowotnym. Deklaracja podzielona jest na 6 sekcji i zawiera łącznie 44 założenia, które powinny […]

czytaj dalej >>

WALNE ZGROMADZENIE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA FARMACJI SZPITALNEJ W KRAKOWIE

Europejskie Stowarzyszenie Farmacji Szpitalnej (EAHP) zorganizowało coroczne Walne Zgromadzenie (GA – General Assembly) w dniach 9-10 czerwca 2023 roku. Tegoroczne spotkanie odbyło się w Krakowie, na zaproszenie Naczelnej Izby Aptekarskiej, reprezentującej Polskę w EAHP. W Zgromadzeniu wzięli udział mgr farm. Ewa Steckiewicz Bartnicka, Przewodnicząca Komisji ds. Farmacji Szpitalnej i Klinicznej oraz mgr farm. Marcin Bochniarz prezes Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Podczas dwudniowego spotkania, zatwierdzono sprawozdania roczne, […]

czytaj dalej >>

BADANIE ZAWODU FARMACEUTY SZPITALNEGO W EUROPIE – OCENA I ROZWÓJ FARMACJI SZPITALNEJ

Szanowne Koleżanki i Koledzy Szpitalnicy,  EAHP przeprowadza ankietę „Badanie zawodu farmaceuty szpitalnego w Europie – ocena i rozwój farmacji szpitalnej!”. Ankieta dotyczy oceny stanu naszej profesji, a w szczególności realizacji celów zawartych w Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej. Ankieta powinna zostać wypełniona przez farmaceutę /kierownika apteki w każdym szpitalu w całej Europie. Kierownik apteki może delegować udzielanie informacji zwrotnej innemu farmaceucie w swojej aptece szpitalnej. Wymagana […]

czytaj dalej >>

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty. W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do dnia 18 stycznia 2023 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu) – które należy przesłać […]

czytaj dalej >>

Raport 2022. Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych

Ministerstwo Zdrowia wraz z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym przedstawia „Raport 2022. Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych”, będący efektem prac powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu ds. wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów. „Raport 2022. Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej [...]

czytaj dalej >>
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski