Pandemia COVID19: Odpowiedź Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek Prezes NRA w sprawie dodatkowych wynagrodzień dla farmaceutów szpitalnych pracujących w podmiotach leczniczych

Odpowiedź p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka na wniosek Prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej z dnia 17 listopada 2019 r. w sprawie  dodatkowych wynagrodzień dla farmaceutów szpitalnych pracujących w podmiotach leczniczych w związku z pandemią COVID19. Treść pisma do pobrania.

czytaj dalej >>

Staże dla farmaceutów. Rusza rekrutacja 2021!

Drodzy Farmaceuci, Koleżanki i Koledzy, jest mi niezmiernie miło poinformować, że już po raz czwarty polscy farmaceuci będą mieli możliwość pogłębiania specjalistycznej klinicznej wiedzy w hiszpańskich uniwersyteckich aptekach szpitalnych w ramach Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Podczas realizacji dotychczasowych edycji, program umożliwił jedenastu farmaceutom – kierownikom aptek szpitalnych, […]

czytaj dalej >>

Zgłaszanie braków tlenu medycznego do ZSMOPL

W ostatnim czasie trafiają do kierowników aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej pisma w sprawie tlenu medycznego, a w szczególności zgłaszania braków w ZSMOPL-u .   Tlen to produkt leczniczy i zgodnie z art. 72a PF dane o obrocie powinny być przetwarzane w ZSMOPL.   Poniżej krótka informacja o tym jak raportować ręcznie braki do ZSMOPL, którą można pobrać również poprzez kliknięcie w link: zgłaszanie braków tlenu medycznego do ZSMOPL   […]

czytaj dalej >>

Pismo Prezes NRA skierowane do Ministra Adama Niedzielskiego w sprawie wzoru zamówień na lek Veklury

Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, skierowała pismo do Ministra Adama Niedzielskiego z prośbą o określenie wzoru zamówień, jakie powinny składać apteki szpitalne na lek Veklury. Pełna treść dokumentu dostępna tutaj: Pismo do MZ ws. wzoru zamówień na lek Veklury  

czytaj dalej >>

Pismo Prezes NRA do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w sprawie dodatkowego świadczenia pieniężnego dla farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych, w podmiotach leczniczych

Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, skierowała pismo do Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia oraz Filipa Nowaka, Prezesa NFZ z prośbą o wydanie Komunikatu dotyczącego objęcia dodatkowym świadczeniem pieniężnym farmaceutów wykonujących zawód w aptekach szpitalnych, w podmiotach leczniczych. Pełna treść dokumentów dostępna tutaj: Pismo do MZ ws. dodatk. pieniężn. 100% do wynagr dla farmac. apt. szp. Pismo do Prezesa NFZ ws. dodatk. pieniężn. 100% do wynagr dla farmac. […]

czytaj dalej >>

Pismo Prezes NRA w sprawie weryfikacji dokumentów dostawy produktu leczniczego Veklury

Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, skierowała pismo do p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, Łukasza Szmulskiego, w sprawie weryfikacji dokumentów dostawy produktu leczniczego Veklury oraz jednoznaczne określenie zasad przyjmowania i księgowania (wraz z wyceną) Veklury.   Pełna treść dokumentu dostępna tutaj: P_346_2020-Pismo do p.o.dyr.Ł. Szmulskiego DPLiF ws. weryf. dokum. dostawy prod. leczn. Veklury

czytaj dalej >>

Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej do Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzień dla farmaceutów szpitalnych w czasie pandemii COVID19

Naczelna Izba Aptekarska wystosowała pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla farmaceutów szpitalnych podczas walki z pandemią COVID19. Pełna treść dokumentu dostępna jest poniżej. Dokument do pobrania  

czytaj dalej >>

Naczelna Izba Aptekarska oraz Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych apelują do Ministra Zdrowia o dodatkowe wynagrodzenie za pracę dla farmaceutów szpitalnych podczas walki z COVID19

Naczelna Izba Aptekarska i Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych apelują do Ministra Zdrowia o wzrost wynagrodzeń dla farmaceutów szpitalnych podczas walki z COVID19. Pełna treść dokumentów dostępna jest poniżej. Dokument do pobrania Dokument do pobrania  

czytaj dalej >>

Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 I Apteki szpitalne

Produkty wykorzystywane podczas zwalczania COVID-19: Półmaski Półmaski powinny spełniać następujące wymagania: zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1Ap1:2003 – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaskićwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999); PN-EN 149+A1A1:2010 – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1A1:2009) deklaracja […]

czytaj dalej >>
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski