BIULETYN nr VII/2/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

BIULETYN aptekarski nr VII/2/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ ⇐ do pobrania (format pdf.)

SPIS TREŚCI:

UCHWAŁA Nr VII/16/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie przystąpienia przez Naczelną Izbę Aptekarską do Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością     str. … 1

UCHWAŁA Nr VII/17/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym a Naczelną Radą Aptekarską
w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz w sprawach ustanawiania lub zmiany kierowników aptek     str. … 3

UCHWAŁA Nr VII/18/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ 5 września 2017 r.
w sprawie trybu postępowania przy wydawaniu opinii w sprawach o udzielenie albo cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydata na stanowisko kierownika apteki     str. … 4

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski