KOMUNIKAT – ZMIANA STANOWISKA PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE ZAKAZU REKLAMY APTEK I PUNKTÓW APTECZNYCH

 

   W dotychczasowych stanowiskach PROKURATOR GENERALNY – Andrzej Seremet kwestionował zgodność art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne z art. 20 i art. 22 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, z art. 49 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 54 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 

   W stanowisku z dnia 6 września br. w sprawie o sygn. akt PG VIII 108/15, SK 32/15,

PROKURATOR GENERALNY zmodyfikował stanowisko i stwierdził, że:

Art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) jest zgodny:

–   z art. 20 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

–    z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

–   z art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz

–   z zasadą określoności prawa, wywiedzioną z art. 2 Konstytucji RP.

   Przypomnieć należy, że w dniu 14 kwietnia br. Prezes NRA, w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej, zwróciła się do pana Zbigniewa ZIOBRO – Prokuratora Generalnego o zmianę stanowiska wyrażonego przez Prokuratora Generalnego – pana Andrzeja Seremeta w sprawie ze skargi konstytucyjnej dotyczącej zbadania zgodności art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

   W imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej Prezes NRA wyraziła pogląd, że opinia Prokuratora Generalnego jest nietrafna, powierzchowna i nie uwzględnia skomplikowanego kontekstu faktycznego i prawnego zagadnienia, a przede wszystkim pomija fakty, które uzasadniały wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy aptek.

W dniu 5 maja 2016 r., nawiązując do ww. pisma z dnia 14 kwietnia br., Prezes NRA, w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej, ponownie zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o potwierdzenie, że norma zakazująca reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności jest zgodna z Konstytucją RP. W załączeniu przesłano „Opinię prawną w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne”, przygotowaną przez pracownika naukowego Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tezy i argumentacja prawna, zawarte w ww. opinii potwierdzały stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej, zgodnie z którym art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

   Prezes NRA – Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, radca prawny koordynator Biura Prawnego  NIA Krzysztof Baka oraz pan Marcin Wiśniewski (przedstawiciel Ruchu Aptekarzy Polskich) odbyli także spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości na temat stanowiska wyrażonego przez Prokuratora Generalnego – pana Andrzeja Seremeta w sprawie zgodności art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

   W spotkaniu uczestniczył m.in. jeden z zastępców Prokuratora Generalnego.

Podczas spotkania uzyskano zapewnienie, że Prokurator Generalny ponownie przeanalizuje zgodność art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski