GRUPA FARMACEUTYCZNA

UNII EUROPEJSKIEJ

Nowe władze PGEU

14 czerwca Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego wybrała Koena Straetmansa z Belgijskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (APB) na Prezesa PGEU na rok 2023, a dr Risto Kanervę ze Stowarzyszenia Aptek Fińskich na Wiceprezesa PGEU na rok 2023.

Więcej informacji można przeczytać w komunikacie prasowym.

Pharmacy 2030: A Vision for Community Pharmacy in Europe

“Pharmacy 2030: A Vision for Community Pharmacy in Europe” to dokument opublikowany przez PGEU, w którym przedstawiono wizję zawodu farmaceuty.  Opisuje on 10 kluczowych zaleceń, istotnych z punktu widzenia przyszłości zawodu. Podkreśla także rolę farmaceutów, jako wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy chcą w pełni wykorzystywać swoje umiejętności fachowe, aby być pełnoprawnymi uczestnikami systemu opieki zdrowotnej.

Pharmacy 2030: A Vision for Community Pharmacy in Europe –> pobierz komunikat

Pharmacy 2030: A Vision for Community Pharmacy in Europe –> pobierz dokument

Priorytety Grupy farmaceutycznej Unii Europejskiej

Program Prac PGEU został opracowany, aby przekazać członkom omówienie dokumentacji, którą stowarzyszenie zajmuje się poprzez sekretariat i grupy robocze.

Z uwagi na złożoność i często długotrwałe procedury podejmowania decyzji w UE, niektóre spośród tych dokumentów mogą być uznawane jako „wysoce aktywne”, ze względu na fakt, że są obecnie badane przez instytucje UE, natomiast inne mogą być „częściowo aktywne” lub nawet „uśpione”, gdyż w tych sprawach nie ma nowych rozwiązań albo dlatego, że zostały odłożone lub opóźnione.

Ponadto, pewne dokumenty, na przykład projekt dyrektywy dotyczącej usług świadczonych na wspólnym rynku, które prawdopodobnie będą mieć znaczący wpływ na wspólnotowy rynek farmaceutyczny, mają wyższy priorytet niż inne, w przypadku których znaczenie nie jest aż tak duże.

Podobnie, jak w przypadku poprzednich programów, działalność PGEU ma znaczenie dla trzech głównych obszarów.

Główne zagadnienia polityczne:

  • europejskie zagadnienia polityczne
  • krajowe zagadnienia polityczne (którymi PGEU zajmuje się wyłącznie na prośbę delegacji danego kraju)
  • zagadnienia wewnętrzne

GŁÓWNE ZAGADNIENIA POLITYCZNE
EUROPEJSKIE ZAGADNIENIA POLITYCZNE

1) Wspólny Rynek

1.1 Ramowa Dyrektywa dotycząca usług na wspólnym rynku
1.2 Dyrektywa dotycząca uznawania zawodów
1.3 Konsultacje komisji w sprawie usług użytku publicznego
1.4 Rozporządzenie dotyczące prowadzenia promocji sprzedaży
1.5 Projekt dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych
1.6 Komunikat w sprawie modernizacji usług biznesowych
1.7 Opinia sędziego-sprawozdawcy Trybunału Sprawiedliwości w sprawie monopolu
szwedzkich aptek
1.8 Opinia sędziego-sprawozdawcy Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-140/03
dotyczącej własności, otwierania i działalności zakładów optycznych (NOWE!)

2) Farmaceutyki

2.1 Poglądy grupy G10 w sprawie cen i refundacji
2.2 Obrót równoległy
2.3 Przegląd prawodawstwa farmaceutycznego
2.4 Orzeczenie ETS w sprawie produktów witaminowych
2.5 Projekt rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych stosowanych u dzieci

3) Rozporządzenie w sprawie wolnych zawodów

3.1 Inicjatywa Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji
3.2 Modernizacja przepisów dotyczących konkurencji

4) Polityka zdrowotna UE

4.1 Komunikat Komisji w sprawie mobilności pacjentów
4.2 Komunikat Komisji w sprawie utrzymania zrównoważonego rozwoju
ochrony zdrowia i długoterminowej opieki
4.3 Unijne Forum Polityki Zdrowotnej
4.4 Orzeczenia ETS w sprawach transgranicznej opieki zdrowotnej
4.5 Konstytucja Europejska a ochrona zdrowia

5) E-zdrowie i rozwiązania informatyczne

5.1 Komunikat Komisji w sprawie e-zdrowia

6) Pozostałe sprawy

6.1 Rozporządzenie w sprawie efektów zdrowotnych dotyczących
produktów żywnościowych
6.2 Dyrektywa w sprawie zapobiegania podróbkom
6.3 Zmiana dyrektywy dotyczącej czasu pracy
6.4 Kody paskowe
6.5 Bezpieczeństwo pacjentów
6.6 Konsultacja Europejskiej Agencji Ochrony Leków (EMEA)

SPRAWY WEWĘTRZNE

7) Optymalizacja funkcjonowania Sekretariatu

8) Strategia dotycząca wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji

9) Zmiany Statutu i Wewnętrznego Regulaminu

10) Grupy robocze a wewnętrzne procedury działania PGEU

 

   Całość dokumentu w formacie doc.
-> plik do pobrania
    Całość dokumentu w formacie pdf.
-> plik do pobrania
Pharmaceutical Group of the European Union  PGEU
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski