Drodzy Farmaceuci, Koleżanki i Koledzy,

 

jest mi niezmiernie miło poinformować, że już po raz czwarty polscy farmaceuci będą mieli możliwość pogłębiania specjalistycznej klinicznej wiedzy w hiszpańskich uniwersyteckich aptekach szpitalnych w ramach Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

Podczas realizacji dotychczasowych edycji, program umożliwił jedenastu farmaceutom – kierownikom aptek szpitalnych, doktorom nauk farmaceutycznych oraz młodym magistrom farmacji interdyscyplinarne, praktyczne szkolenia z zakresu m.in konsultacji pacjentów na oddziale, terapii monitorowanej stężeniem leku we krwi czy racjonalnej antybiotykoterapii w szpitalu. Pragnę podkreślić, że śladem innych europejskich państw rola farmaceuty szpitalnego i klinicznego w polskim systemie ochrony zdrowia musi ulec przeobrażeniu. Zmiana postrzegania zadań farmaceuty w szpitalu jest konieczna, jednak bez odpowiednich wzorców zdecydowanie trudna do osiągnięcia.

W związku z rozpoczynającą w dniu 9 grudnia br. rekrutacją do kolejnej edycji programu gorąco zachęcam do aplikacji farmaceutów chcących rozwijać w praktyce kompetencje zawodowe z zakresu farmacji szpitalnej i klinicznej. Pozytywne opinie uczestników poprzednich edycji oraz nowe aktywności, które realizują na rzecz pacjentów po powrocie do Polski, świadczą o tym, że wyjazdy szkoleniowe stanowią ważny punkt edukacyjnej mapy, a także są inspiracją do wprowadzania zmian.

 

Życzę wszystkim aplikującym farmaceutom powodzenia w tegorocznej rekrutacji.

 

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Nadchodząca edycja, ze względu na ogłoszenie stanu pandemii, będzie zdecydowanie inna niż poprzednie. Pierwsza  i druga fala COVID-19, podobnie jak Polski, nie ominęła Hiszpanii, wymuszając sprawną i niemal natychmiastową reorganiazację systemu ochrony zdrowa. Aktywny udział we wspólnie opracowywanej strategii walki z koronawirusem farmaceutów szpitalnych, stał się oczywistością. Dotychczas działające usługi z zakresu opieki farmaceutycznej realizowane dla pacjentów ambulatoryjnych w niektórych hiszpańskich szpitalach, zostały zastąpione teleporadami, a farmaceuci niemal z dnia na dzień musieli zmienić sposób dystrybucji leków dla pacjentów niehospitalizowanych.

Niespodziewana zmiana światowej sytuacji epidemicznej sprawiła, że uczestnicy programu będą mieli unikalną możliwość zapoznania się z nowo wdrożonymi procedurami, wytycznymi oraz rozwiązaniami zaimplementowanymi w hiszpańskich aptekach szpitalnych i szpitalach. To cenne doświadczenie, które z pewnością pozwoli na głębszą analizę sytuacji w obu krajach i wyciągnięcie kluczowych wniosków przydatnych w codziennej pracy zawodowej.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w rekrutacji, ponieważ najlepszą nauką jest wspólna wymiana doświadczeń.

 

Katarzyna Gancarz
Kierownik Programu
Naczelna Izba Aptekarska

Harmonogram

Rozpoczęcie rekrutacji

09.12.2020

Zakończenie terminu przyjmowania zgłoszeń

07.01.2021

Ogłosznie listy osób zakwalifikowanych do rozmowy rekrutacyjnej

08.01.2021

Rozmowa kwalifikacyjna on-line lub w siedzibie NIA

14.01.2021

Ogłoszenie wyników rekrutacji

18.01.2021

 „Niezwykle cenna wiedza w zakresie farmacji klinicznej, technologii dystrybucji leków, pracy farmaceuty w POZ, współpracy z oddziałem transplantologii”.

Uczestnik programu 2021

 „Mam nadzieję, że będę mogła być takim farmaceutą klinicznym jak Ci w Hiszpanii. Ich poziom wiedzy mnie zachwycił”.

Uczestnik programu 2021

„Staż motywuje do wdrożenia opieki farmaceutycznej w najbliższym otoczeniu”.

Uczestnik programu 2019

„Staż zmotywował mnie jeszcze bardziej do poszerzania swojej wiedzy z zakresu opieki farmaceutycznej oraz farmakoterapii”.

Uczestnik programu 2019

Staż pozwolił mi zdobyć nową wiedzę i umiejętności”.

Uczestnik programu 2018

„Niezwykle rozwijające doświadczenie, zawierające wiele aspektów klinicznych”.

Uczestnik programu 2018

„Staż pełni świetną rolę!! ! Polecam wszystkim farmaceutom szpitalnym”.

Uczestnik programu 2017

„Jest ogromną szansą dla jednostek na poznanie zupełnie innego systemu prowadzenia apteki szpitalnej”.

Uczestnik programu 2017

mgr farm. Katarzyna Gancarz

Kierownik Programu
Naczelna Izba Aptekarska
email: katarzyna.gancarz@nia.org.pl
tel.: +48 695 328 614
facebook
Strona korzysta z zasobów www.flaticon.com/authors/freepik
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski