Drodzy Farmaceuci, Koleżanki i Koledzy,

jest mi niezmiernie miło poinformować, że już po raz piąty polscy farmaceuci będą mieli możliwość pogłębiania specjalistycznej klinicznej wiedzy w hiszpańskich uniwersyteckich aptekach szpitalnych w ramach Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

Realizacja dotychczasowych edycji umożliwiła piętnastu farmaceutom – kierownikom aptek szpitalnych, doktorom nauk farmaceutycznych oraz młodym magistrom farmacji interdyscyplinarne, praktyczne szkolenia z zakresu m.in konsultacji pacjentów na oddziale, terapii monitorowanej stężeniem leku we krwi czy racjonalnej antybiotykoterapii w szpitalu.

Jestem przekonana, że w obliczu tak dynamicznie toczących się w Polsce zmian legislacyjnych, w tym wejścia w życie 16 kwietnia br. ustawy o zawodzie farmaceuty, która zdefiniowała opiekę farmaceutyczną jako świadczenie zdrowotne i jednoznacznie określiła rolę farmaceuty szpitalnego i klinicznego w systemie ochrony zdrowia, zdobycie przez kolejną grupę farmaceutów praktycznej, klinicznej wiedzy, jest bez wątpienia bardzo cenne i niewątpliwie przyczyni się do dynamiczniejszego rozwoju tej dziedziny farmacji w naszym kraju.

Serdecznie zapraszam do udziału w nadchodzącej rekrutacji!

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Ruszamy z kolejną edycją zagranicznych szkoleń dedykowanych farmaceutom szpitalnym i klinicznym. W dobie trwającej pandemii COVID-19, braków kadry medycznej i stale niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, rola farmaceutów w systemie ochrony zdrowia jeszcze nigdy nie była tak mocno uwypuklona. Biorąc pod uwagę liczne zmiany prawne dotyczące naszego sektora, poszerzanie uprawnień farmaceutów, które umożliwi aktywne wsparcie systemu, z pewnością będzie dotyczyć również obszaru lecznictwa zamkniętego (szpitale). Aby sprostać stawianym nam w przyszłości zadaniom niezbędne są praktyczna wiedza, dobre wzorce i motywacja do działania. Udział w programie zapewnia możliwość spojrzenia na pracę farmaceuty szpitalnego i klinicznego z dużo szerszej perspektywy, która uwzględnia szczegółowy zakres wykonywanych obowiązków i określa ramy dla pracy farmaceuty w szpitalu. 

Zapraszam do rekrutacji zmotywowanych farmaceutów.

Katarzyna Gancarz
Kierownik Programu
Naczelna Izba Aptekarska

Termin: kwiecień 2022
Liczba miejsc: 1

Termin: maj 2022
Liczba miejsc: 1

Termin: maj 2022
Liczba miejsc: 2

Harmonogram

Rozpoczęcie rekrutacji

25.11.2021

Zakończenie terminu przyjmowania zgłoszeń

04.01.2022

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do rozmowy rekrutacyjnej

12.01.2022

Rozmowa kwalifikacyjna on-line lub w siedzibie Naczelnej Izby Aptekarskiej

18.01.2022

Ogłoszenie wyników rekrutacji

21.01.2021

Prosimy o wypełnianie formularza za pomocą przeglądarki z poziomu komputera (a nie telefonu).

dzień/miesiąc/rok
(ulica/ nr domu/mieszkania/miejscowość/kod pocztowy)
Podaj ten który najczęściej używasz
8 cyfr
Jeśli nie dotyczy - wpisz BRAK
Możesz podać kilka miejsc pracy/ jeśli nie dotyczy wpisz BRAK

DSC_0028
DSC_0019 WWW

” (…) pozycja farmaceutów klinicznych w hiszpańskim systemie ochrony zdrowia jest zdefiniowana i wyraźnie osadzona w realiach. Zrozumienie dla ich pracy, objawiające się odpowiednim poziomem zatrudnienia w podmiotach leczniczych, przedkłada się na wysoką jakość świadczonych usług, którą doceniają zarządzający oraz klinicyści. System uzyskiwania specjalizacji, działający na zasadzie 4-letniej rezydentury nadzorowanej przez farmaceutów-praktyków, pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności oraz na wybór dziedziny farmacji klinicznej, w której przyszły specjalista podejmie pracę. Wąskie wyspecjalizowanie farmaceutów klinicznych do pracy w określonym oddziale szpitalnym daje widoczne korzyści praktyczne i wydaje się, że jest to kierunek, którym powinna podążać polska farmacja kliniczna” dr n. farm. Katarzyna Regulska, Aptekarz Polski 179 (159e)

„Głównym hasłem przewodnim Hiszpańskiej Farmacji Szpitalnej SEFH (Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria) jest „Juntos llegamos más lejos” co oznacza „Razem idziemy dalej. Myślę, że jest to również bardzo odpowiednie motto dla Polskich Farmaceutów Szpitalnych. Jeśli będziemy dążyć do celu RAZEM, to również i MY, Polscy Farmaceuci Szpitalni pójdziemy dalej. Bardzo cieszę się, że mogłam choć tak krótką chwilę spędzić w Szpitalu Uniwersyteckim w Elche, ponieważ dla mnie jest to ważne i niezapomniane doświadczenie, które z pewnością będzie miało wpływ na dalszą ścieżkę zawodową. To wspaniała przygoda, którą polecam każdemu, kto nie boi się wyzwań!” – mgr farm. Agnieszka Fenig, Aptekarz Polski 180 (158e)

 „Niezwykle cenna wiedza w zakresie farmacji klinicznej, technologii dystrybucji leków, pracy farmaceuty w POZ, współpracy z oddziałem transplantologii”.

Uczestnik programu 2021

 „Mam nadzieję, że będę mogła być takim farmaceutą klinicznym jak Ci w Hiszpanii. Ich poziom wiedzy mnie zachwycił”.

Uczestnik programu 2021

„Staż motywuje do wdrożenia opieki farmaceutycznej w najbliższym otoczeniu”.

Uczestnik programu 2019

„Staż zmotywował mnie jeszcze bardziej do poszerzania swojej wiedzy z zakresu opieki farmaceutycznej oraz farmakoterapii”.

Uczestnik programu 2019

Staż pozwolił mi zdobyć nową wiedzę i umiejętności”.

Uczestnik programu 2018

„Niezwykle rozwijające doświadczenie, zawierające wiele aspektów klinicznych”.

Uczestnik programu 2018

„Staż pełni świetną rolę!! ! Polecam wszystkim farmaceutom szpitalnym”.

Uczestnik programu 2017

„Jest ogromną szansą dla jednostek na poznanie zupełnie innego systemu prowadzenia apteki szpitalnej”.

Uczestnik programu 2017

mgr farm. Katarzyna Gancarz

Kierownik Programu
Naczelna Izba Aptekarska
email: katarzyna.gancarz@nia.org.pl
tel.: +48 695 328 614
LinkedIn: katarzynagancarz
facebook
Strona korzysta z zasobów www.flaticon.com/authors/freepik
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski