Drodzy Farmaceuci, Koleżanki i Koledzy,

rusza 6. edycja Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Owocna współpraca z naszym hiszpańskim partnerem, szpitalami szkolącymi i liczne aktywności propacjenckie realizowane przez farmaceutów po odbyciu stażu, utwierdzają w przekonaniu, że kolejna edycja programu to zawodowa szansa na rozwój dla zaangażowanych w zmianę farmaceutów szpitalnych.

Miesięczne staże szkoleniowe w uniwersyteckich szpitalach prowadzone pod nadzorem wybitnych hiszpańskich specjalistów farmacji szpitalnej i klinicznej, już od 6 lat, umożliwiają farmaceutom zdobycie praktycznej wiedzy w obszarach, które w polskich realiach ochrony zdrowia wymagają reorganizacji, a nawet radykalnej zmiany. Mowa przede wszystkim  o aktywnym włączeniu farmaceutów w pracę szpitalnych oddziałów, pełnym dostępie do dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych czy inwestycji w nowoczesny sprzęt poprawiający jakość świadczonych usług farmaceutycznych i bezpieczeństwo pacjentów. Po powrocie do Polski silna potrzeba zmian w obszarze farmacji szpitalnej i klinicznej jest jasno komunikowana przez uczestników, co ma na celu uświadomienie zarówno decydentom jak i współpracownikom, jakie oszczędności dla systemu ochrony zdrowia generują usługi farmacji klinicznej wsparte nowoczesnymi technologiami medycznymi.

Gorąco zachęcam do aplikacji i dołączenia do grona 18 farmaceutów, którzy już skorzystali z programu.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Przed nami kolejna edycja zagranicznego programu szkoleniowego, który umożliwia farmaceutom poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie farmacji szpitalnej i klinicznej i co najważniejsze – motywuje ich do wdrażania zmian i podjęcia działań propacjenckich w swoich szpitalach po powrocie do Polski. Cztery intensywne tygodnie szkoleniowe prowadzone nie tylko w aptece szpitalnej, ale także w szpitalnych oddziałach (OIOM, SOR) czy przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pozwalają farmaceutom na zapoznanie się praktycznymi aspektami realizacji usług farmacji klinicznej, nowoczesnym sprzętem zwiększającym efektywność farmakoterapii czy mnogością aktywności propacjenckich prowadzonych przez hiszpańskich farmaceutów.

Możliwość dołączenia do zespołu, prężnie działającej na rzecz pacjenta hospitalizowanego, apteki szpitalnej i stanie się jej integralną częścią, to unikatowa okazja do zdefiniowana własnych potrzeb i dookreślenia własnych preferencji i predyspozycji w zakresie przyszłych działań w obszarze farmacji szpitalnej i klinicznej. Jako przykład można wskazać tutaj sylwetkę uczestniczki 5. edycji programu, mgr farm. Moniki Bandurowskiej, która w artykule „Bez innowacji nie ma transformacji. Realny obraz farmacji szpitalnej w Hiszpanii” zwraca uwagę na rolę farmaceuty szpitalnego/klinicznego w procesie oceny skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów poprzez prowadzenie terapii monitorowanej stężeniem leku (ang. Therapeutic Drug Monitoring, TDM). TDM z powodzeniem działa w Szpitalu Uniwersyteckim w Elche. Dzięki programowi farmaceutka rozpoczęła monitorowanie wankomycyny i walproinianu (leków o niskim indeksie terapeutycznym, a więc o wysokim ryzyku występowania działań niepożądanych) u pacjentów swojego szpitala.

Życzę przyszłym uczestnikom programu możliwości i chęci wykorzystania zdobytej w Hiszpanii wiedzy, tak jak robią to Ci, którzy nie bali się wyzwań zgłaszając się do naszego programu w poprzednich edycjach.

Katarzyna Gancarz
Kierownik Programu
Tłumacz medyczny j. hiszpańskiego

Termin: kwiecień 2023
Liczba miejsc: 1

Termin: maj 2023
Liczba miejsc: 1

Termin: maj 2023
Liczba miejsc: 2

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do 6. edycji Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. W tym roku o możliwość udziału w specjalistycznym, miesięcznym szkoleniach w hiszpańskich szpitalach, ubiegała się rekordowa liczba farmaceutów szpitalnych i klinicznych, którzy w przesłanych aplikacjach, podkreślali prestiżowość i wysokie walory edukacyjne projektu. Jako jego organizatorzy, jesteśmy dumni, że program ugruntował swoją wysoką pozycję w środowisku zawodowym farmaceutów, i co najważniejsze, spełniając oczekiwania uczestników stawia pacjentów na pierwszym miejscu.

W tym roku na staże do Szpitala Uniwersyteckiego w Elche oraz do Szpitala Uniwersyteckiego Son Espases na Majorce, w kwietniu i w majuwyjedzie 4 farmaceutów:

1. Zofia Zarzycka, specjalista farmacji klinicznej, koordynator sekcji geriatrycznej Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej, kierownik działu farmacji szpitalnej, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II., Katowice – Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, wyjazd w maju

2. Katarzyna Molęda-Krawiec, specjalista farmacji szpitalnej i farmacji aptecznej, dyrektor ds. farmacji Grupy American Heart of Poland – Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, wyjazd w maju

3. Sebastian Sobski, specjalista farmacji szpitalnej i farmacji klinicznej, kierownik apteki szpitalnej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Hospital Universitario de Elche (Alicante), wyjazd w kwietniu

4. Natalia Jagodzińska, specjalista farmacji szpitalnej i farmacji aptecznej, kierownik apteki szpitalnej, Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne, Kościan – Hospital Universitario de Elche (Alicante), wyjazd w maju

Farmaceutom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnego pobytu szkoleniowego w Hiszpanii!

 „(…) zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, jak wiele jeszcze zadań do wykonania stoi przed naszą farmacją szpitalną, która wydaje się być dalece słabo przygotowana do pełnej współpracy lekarz – farmaceuta – pacjent. Kluczową rolę odgrywa tu w pierwszym etapie pełna informatyzacja szpitala, która w pewnych placówkach już funkcjonuje, jednak nie w pełnym wymiarze naszych oczekiwań„. – dr n. farm. Magdalena B. Skarżyńska, dr n. med. Marcin Cichoń, Aptekarz Polski 191 (169e).

 „(…) mając możliwość wzięcia udziału w V edycji Międzynarodowego Stażu Zawodowego dla polskich farmaceutów miałam przyjemność pracować z wysoko wyspecjalizowanymi fachowcami, którzy dzięki ciągłym szkoleniom nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe„. – mgr farm. Monika Bandurowska, Aptekarz Polski 192 (170e).

(…) staż w hiszpańskiej aptece szpitalnej był dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Pozwolił mi spojrzeć na zawód farmaceuty z innej perspektywy. Mogłam zobaczyć, jak w praktyce farmaceuta może wykorzystać swoją wiedzę zdobytą na studiach. W Hiszpanii farmaceuta stanowi część zespołu terapeutycznego, ma wgląd w historię choroby pacjenta, badania laboratoryjne, ma również możliwość zlecenia badań, jeśli uzna to za uzasadnione. Obecność farmaceuty w procesie leczenia pacjenta jest zauważalna, co bardzo przekłada się na bezpieczeństwo stosowanej farmakoterapii. Mam nadzieję, że również w Polsce rola farmaceuty zacznie być nieco inaczej postrzegana, a potencjał farmaceutów odpowiednio wykorzystany.” – mgr farm. Anna Grzywa, Aptekarz Polski 190 (168e)

” (…) pozycja farmaceutów klinicznych w hiszpańskim systemie ochrony zdrowia jest zdefiniowana i wyraźnie osadzona w realiach. Zrozumienie dla ich pracy, objawiające się odpowiednim poziomem zatrudnienia w podmiotach leczniczych, przedkłada się na wysoką jakość świadczonych usług, którą doceniają zarządzający oraz klinicyści. System uzyskiwania specjalizacji, działający na zasadzie 4-letniej rezydentury nadzorowanej przez farmaceutów-praktyków, pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności oraz na wybór dziedziny farmacji klinicznej, w której przyszły specjalista podejmie pracę. Wąskie wyspecjalizowanie farmaceutów klinicznych do pracy w określonym oddziale szpitalnym daje widoczne korzyści praktyczne i wydaje się, że jest to kierunek, którym powinna podążać polska farmacja kliniczna” dr n. farm. Katarzyna Regulska, Aptekarz Polski 179 (159e)

„Głównym hasłem przewodnim Hiszpańskiej Farmacji Szpitalnej SEFH (Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria) jest „Juntos llegamos más lejos” co oznacza „Razem idziemy dalej. Myślę, że jest to również bardzo odpowiednie motto dla Polskich Farmaceutów Szpitalnych. Jeśli będziemy dążyć do celu RAZEM, to również i MY, Polscy Farmaceuci Szpitalni pójdziemy dalej. Bardzo cieszę się, że mogłam choć tak krótką chwilę spędzić w Szpitalu Uniwersyteckim w Elche, ponieważ dla mnie jest to ważne i niezapomniane doświadczenie, które z pewnością będzie miało wpływ na dalszą ścieżkę zawodową. To wspaniała przygoda, którą polecam każdemu, kto nie boi się wyzwań!” – mgr farm. Agnieszka Fenig, Aptekarz Polski 180 (158e)

„Staż to niesamowita ilość wiedzy i doświadczenia, których nie przeczyta się w żadnej książce”.

Uczestnik programu 2022,

„Staże zagraniczne to najlepsza opcja nauki. Pracodawcy chcą pracować z ludźmi, którzy mają wiedzę i doświadczenie”.

Uczestnik programu 2022,

 „Niezwykle cenna wiedza w zakresie farmacji klinicznej, technologii dystrybucji leków, pracy farmaceuty w POZ, współpracy z oddziałem transplantologii”.

Uczestnik programu 2021,

„W chwili obecnej to jedyna droga żeby pokazać prawdziwy obraz farmacji szpitalnej, która stanowi wzór do naśladowania dla naszej polskiej farmacji szpitalnej.”

Uczestnik programu 2021,

„Staż motywuje do wdrożenia opieki farmaceutycznej w najbliższym otoczeniu”.

Uczestnik programu 2019,

„Staż zmotywował mnie jeszcze bardziej do poszerzania swojej wiedzy z zakresu opieki farmaceutycznej oraz farmakoterapii”.

Uczestnik programu 2019,

Staż pozwolił mi zdobyć nową wiedzę i umiejętności”.

Uczestnik programu 2018,

„Niezwykle rozwijające doświadczenie, zawierające wiele aspektów klinicznych”.

Uczestnik programu 2018,

„Staż pełni świetną rolę!! ! Polecam wszystkim farmaceutom szpitalnym”.

Uczestnik programu 2017,

„Jest ogromną szansą dla jednostek na poznanie zupełnie innego systemu prowadzenia apteki szpitalnej”.

Uczestnik programu 2017,

mgr farm. Katarzyna Gancarz

Kierownik Programu
Naczelna Izba Aptekarska
email: katarzyna.gancarz@nia.org.pl
tel.: +48 695 328 614
LinkedIn: katarzynagancarz
facebook
Strona korzysta z zasobów www.flaticon.com/authors/freepik
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski