UCHWAŁY NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ VII kadencji z roku 2018

Uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej VII kadencji z roku 2018

 Uchwała nr VII/17/2018 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie Kampanii wizerunkowej zawodu farmaceuty.

 Uchwała nr VII/16/2018 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie poparcia zmian w prawie proponowanych przez Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą – „Szczepimy, bo myślimy”.

 Uchwała nr VII/15/2018 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2019 r.

 Uchwała Nr VII/ 8/2018 z dnia 14 marca 2018 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie uchwalenia preliminarza (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2018 rok.

 UCHWAŁA Nr VII/7/2018 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 14 marca 2018 r.
zmieniająca Uchwałę nr VII/23/2016 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 10 maja 2016 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z języka polskiego dla farmaceutów i cudzoziemców

 UCHWAŁA Nr VII/6/2018 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie ustanowienia czasopisma „Aptekarz Polski Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej” Biuletynem Aptekarskim

 Uchwała Nr VII/ 5 /2018 z dnia 14 marca 2018 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie likwidacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

 UCHWAŁA Nr VII/4/2018 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2018 rok

 Uchwała nr VII/ 3 /2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu do spraw marż aptecznych na rynku krajowym.

 Uchwała Nr VII/ 3 /2018 z dnia 14 marca 2018 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie powołania Zespołu do spraw marż aptecznych na rynku Krajowym.

 Uchwała Nr VII/ 2/2018 z dnia 14 marca 2018 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2017 rok.

 Uchwała Nr VII/ 1 /2018 z dnia 14 marca 2018 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie uchwalenia preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2017 rok.

____________________________________________________________________________

Uchwały, załączniki do uchwał oraz inne dokumenty nie zamieszczone na stronie www.nia.org.pl
są dostępne dla członków organów Naczelnej Izby Aptekarskiej
w siedzibie Izby przy ul. Długiej 16 w Warszawie.

mg

 

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski