BIULETYN nr VII/1/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ

BIULETYN aptekarski nr VII/1/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ  ⇐ do pobrania (format pdf.)

SPIS TREŚCI:

UCHWAŁA Nr VII/1/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Naczelnej Izby Aptekarskiej w Radzie Krajowej Fundacji Systemu Weryfikacji Leków – str.  . . . 2

UCHWAŁA Nr VII/3/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2016 rok – str.  . . . 2

UCHWAŁA Nr VII/4/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2016 rok – str.  . . .  3

UCHWAŁA Nr VII/5/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia preliminarza (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2017 rok – str.  . . . 3

UCHWAŁA Nr VII/6/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie współpracy z Aptekarską Grupą Wsparcia Radix sp. z o.o. oraz Gempharm sp. z o.o. – str.  . . . 4

UCHWAŁA Nr VII/7/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2017 rok – str.  . . . 5

UCHWAŁA Nr VII/8/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie ustanowienia „Międzynarodowego programu staży zawodowych dla polskich farmaceutów organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria” –  str.  . . . 12

UCHWAŁA Nr VII/9/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie powołania Kapituły „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego” i tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” – str.  . . . 13

Uchwała Nr VII/10/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 23 maja 2017 r.
zmieniająca Uchwałę nr VII/7/2016 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie ustanowienia komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz ustalenia liczby ich członków – str.  . . . 14

Uchwała Nr VII/11/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 23 maja 2017 r.
zmieniająca Uchwałę nr VII/9/2016 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia składu osobowego komisji Naczelnej Rady Aptekarskiej – str.  . . . 14

UCHWAŁA Nr VII/12/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do „MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU STAŻY ZAWODOWYCH
DLA POLSKICH FARMACEUTÓW ORGANIZOWANEGO PRZEZ NACZELNĄ IZBĘ APTEKARSKĄ
WE WSPÓŁPRACY Z SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA” – str.  . . . 15

UCHWAŁA Nr VII/13/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie potwierdzenia przyznania „Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego” – str.  . . . 15

UCHWAŁA Nr VII/14/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie potwierdzenia przyznania tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego” – str.  . . . 17

UCHWAŁA Nr VII/15/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie przyznania wyróżnienia „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego” – str.  . . . 17

Uchwały, załączniki do uchwał oraz inne dokumenty nie zamieszczone w Biuletynie NRA są dostępne
dla członków organów Naczelnej Izby Aptekarskiej w siedzibie Izby przy ul. Długiej 16 w Warszawie.

BIULETYN aptekarski nr VII/1/2017 NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ  ⇐ do pobrania (format pdf.)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski