Życzenia Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezesa NRA z okazji Dnia Aptekarza

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Dwudziesty szósty dzień września jest dla nas  farmaceutów datą szczególną. Tego dnia obchodzimy zawodowe święto, nazywane Dniem Aptekarza.  Dzień Aptekarza zbiega się z liturgicznym wspomnieniem Kosmy i Damiana, naszych świętych patronów, których życie związane było z posługą na rzecz utrapionych chorobą osób. Od pokoleń, przykład ich życia inspiruje aptekarzy i jest przyjmowany jako wzór do naśladowania. Dotyczy to także nas, współczesnych farmaceutów – aptekarzy.

W kalendarzu na 2016 rok, dzień 26 września wypada w poniedziałek. Dla aptekarzy będzie to dzień normalnej pracy, którą,  kierując się przykładem życia Kosmy i Damiana, wielu z nas traktuje jako służbę pacjentom i społeczeństwu. Uświadamiając sobie tę rolę odczuwam satysfakcję, że wybrałam i wykonuję piękny zawód aptekarza. Dzieląc się z Wami tą radością mam poczucie, że jest ona także Waszym udziałem.

Szanowni Farmaceuci

W tym  roku przypada 25 rocznica powołania samorządu aptekarskiego, którego każdy z nas aptekarzy jest członkiem. Samorząd aptekarski jest, używając przenośni, naszym domem,  którego fundamentem są ideały aptekarstwa, wspólne dla nas wszystkich. 

 Istota izb aptekarskich wyraża się w działaniu na rzecz zapewnienia każdemu członkowi warunków wykonywania zawodu, adekwatnych do zadań wykonywanych przez aptekarzy dla pacjentów i do roli pełnionej przez apteki w zakresie ochrony zdrowia. 

Z okazji przypadającego wkrótce Dnia Aptekarza przedstawiam w imieniu całego środowiska aptekarskiego wspólne życzenie adresowane do władz państwowych, od których, jako farmaceuci oczekujemy przedłożenia, uchwalenia i wdrożenia wyczekiwanych regulacji prawnych tworzących podstawy ładu w obszarze aptekarstwa  i zaopatrzenia społeczeństwa w leki.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

Z okazji Dnia Aptekarza życzę Wam, od siebie i w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej, zdrowia i pomyślności w rodzinach.

 

Z wyrazami szacunku

 

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Prezes

Naczelnej Rady Aptekarskiej

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski