Mecenas Samorządu Aptekarskiego

Regulamin Wyróżnienia Mecenas Samorządu Aptekarskiego
Regulamin Wyróżnienia

„MECENAS SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO”,
Naczelna Rada Aptekarska ustanawia regulamin wyróżnienia „MECENAS SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO”

§ 1.

Wzór wyróżnienia „ MECENASA SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO”, określony jest w załączniku do regulaminu.

§ 2.
1. Wyróżnienie przyznaje Naczelna Rada Aptekarska na wniosek Prezydium NRA, Naczelnego Sądu Aptekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, bądź na wniosek członka NRA.
2. Wyróżnienie może być przyznane:

a. farmaceutom, aptekarzom, politykom, przedstawicielom władz samorządowych oraz innym osobom, których praca przyczyniła się w sposób wybitny do rozwoju samorządu aptekarskiego.

b. firmom farmaceutycznym, hurtowniom, aptekom, mass-mediom, samorządom zawodowym innych korporacji, instytucjom i innym podmiotom życia społecznego stale wspomagających samorząd aptekarski oraz współpracującym z NIA poprzez działania rozwijające i poszerzające wiedzę o zadaniach, osiągnięciach i celach organów NIA.

c. sponsorom i darczyńcom stale współpracującym i wspomagającym finansowo budżet NIA w organizacji ustawicznych szkoleń, konferencji, Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza oraz innych spotkań i uroczystości okolicznościowych.
§ 3.

1. Przyznawanie wyróżnienia Mecenasa Samorządu Aptekarskiego odbywać się będzie nie częściej niż dwa razy w roku.

2. Wręczanie wyróżnienia będzie miało miejsce z reguły podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza oraz na Krajowym Zjeździe Aptekarzy lub właściwym okręgowym zjeździe aptekarzy, a także, w uroczysty sposób, na posiedzeniu Naczelnej Rady Aptekarskiej lub
właściwej okręgowej rady aptekarskiej.
3. Wyróżnienie wręcza Prezes albo upoważniony przez niego przedstawiciel NRA.
§ 4.
Tej samej osobie (lub temu samemu podmiotowi) wyróżnienie może być przyznane tylko jeden raz.

§ 5.

Wniosek o wyróżnienie Mecenasa Samorządu Aptekarskiego winien zawierać:

a) omówienie całokształtu działalności kandydata, firmy lub instytucji z szczególnym wskazaniem działań na rzecz samorządu aptekarskiego,
b) charakterystykę kandydata,
d) wszelkie inne informacje,  które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu kandydatury do wyróżnienia

§ 6.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem powzięcia uchwały.

 

SEKRETARZ
Naczelnej Rady Aptekarskiej

dr farm. Jerzy Łazowski

PREZES
Naczelnej Rady Aptekarskiej

dr Grzegorz Kucharewicz

 

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski