Kurs teoretyczny uprawniający do przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19 dla farmaceutów – NOWY TERMIN

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA NA KURS TEORETYCZNY UPRAWNIAJĄCY DO PRZEPROWADZANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 DLA FARMACEUTÓW. Część teoretyczna – zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer PWZ, adres e-mail) w poniższym formularzu zgłoszeniowym: https://www.nia.org.pl/formularz-zgloszeniowy-na-kurs-teoretyczny-uprawniajacy-do-przeprowadzania-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-farmaceutow/ Termin szkolenia – Najbliższe szkolenia wyznaczone są w terminie: 8-15.11.2021 r. Rejestracja możliwa będzie do 2.11.2021 r. do godziny 16:00. Część praktyczna – po ukończeniu części teoretycznej kursu należy zarejestrować […]

czytaj dalej >>

Informacja o naborach na kursy z wykonywania i z kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA NA KURS TEORETYCZNY UPRAWNIAJĄCY DO PRZEPROWADZANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 DLA FARMACEUTÓW. Część teoretyczna – zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer PWZ, adres e-mail) w poniższym formularzu zgłoszeniowym: https://www.nia.org.pl/formularz-zgloszeniowy-na-kurs-teoretyczny-uprawniajacy-do-przeprowadzania-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-farmaceutow/ Termin szkolenia – Najbliższe szkolenia wyznaczone są w terminie: 8-15.11.2021 r. Rejestracja możliwa będzie do 2.11.2021 r. do godziny 16:00. Część praktyczna – po ukończeniu części teoretycznej kursu należy zarejestrować […]

czytaj dalej >>

COVID-19: już ponad 240 tys. pacjentów zaszczepionych przez farmaceutów!

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia br. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, rozszerzającego krąg pracowników medycznych uprawnionych do kwalifikacji i wykonywania szczepień przeciw COVID-19,  farmaceuci zaszczepili  już ponad 240 tys. pacjentów. Na terenie całego kraju, szczepienia realizowane są przez farmaceutów, którzy odbyli 2-częściowe (praktyczne i teoretyczne) szkolenia w tym zakresie. Za koordynację  procesu szkoleń odpowiada Centrum Medyczne Kształcenia […]

czytaj dalej >>

Staże dla Farmaceutów w Hiszpanii. Dziękujemy naszym partnerom i zapraszamy do kolejnej edycji!

Jednym z filarów programu Staże dla Farmaceutów organizowanego we współpracy z  Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) są partnerzy finansowi. Zapraszamy do obejrzenia materiału w którym Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, kierownik programu Katarzyna Gancarz i beneficjentki IV edycji staży, dziękują za tegoroczne wsparcie umożliwiające rozwój zawodowy w dziedzinie farmacji szpitalnej i klinicznej kolejnej grupie farmaceutów. Zapraszamy do śledzenia strony programu (kliknij tutaj) gdzie w najbliższym czasie pojawią […]

czytaj dalej >>

Najnowsze wydanie Aptekarza Polskiego już dostępne!

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej otwiera artykuł mgra farm. Grzegorza Bargieły, który przybliża historię leczenia nowotworów, nie zapominając o nowych rozwiązaniach w chemioterapii i sygnalizując spodziewany kierunek rozwoju terapii onkologicznych. W najnowszym numerze znajdziemy również artykuły: Opieka farmaceutyczna w świetle ustawy o zawodzie farmaceuty – mgr farm. Izabela Ośródka Antykoncepcja hormonalna a ryzyko wystąpienia zakrzepicy – mgr farm. Kamila Kulbaka Jak postępować w przypadku […]

czytaj dalej >>

Posłowie dali zielone światło szczepieniom przeciwko grypie wykonywanym przez farmaceutów

Podczas 39. posiedzenia Sejmu, posłowie niemal jednogłośnie przegłosowali poprawkę rozszerzającą m.in. o farmaceutów krąg zawodów medycznych uprawnionych do wykonywania szczepień przeciwko grypie. Podczas dwudniowego posiedzenia (13-14 października br.) posłowie pracowali nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne (druki nr 1568, 1618 i 1618-A). Zgodnie z procedowaną ustawą: Obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne, […]

czytaj dalej >>

Master of Business Administration (MBA)-Pharmaceutical Management – rekrutacja trwa!

Naczelna Izba Aptekarska w ramach współpracy z uczelnią Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie objęła patronatem merytorycznym podyplomowe studia menedżerskie, w tym pierwsze w Polsce studia Master of Business Administration (MBA)-Pharmaceutical Management. Studia MBA, DBA, MPH, DPH realizowane są w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie, a oraz pod patronatami merytorycznymi: Naczelnej Izby Aptekarskiej, Polskiej Federacji Szpitali, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego-Krajowi […]

czytaj dalej >>

Substytucja w obszarze leków o zmodyfikowanej formie uwalniania

Pod poniższym odnośnikiem dostępna jest pełna treść pisma w spr. substytucji w obszarze leków o zmodyfikowanej formie uwalniania. Substytucja w obszarze leków o zmodyfikowanej formie uwalniania

czytaj dalej >>

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (we wrześniu 2021 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane we wrześniu 2021 r. Do pobrania – Decyzja skróceń we wrześniu 2021 Do pobrania – Baza skróceń we wrześniu 2021 Do pobrania – Uzupełnienie pisma Urzędu z dnia 11 października 2021

czytaj dalej >>
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski