Znamy prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich!

Wybory do Okręgowych Rad Aptekarskich zakończone. Farmaceuci dokonali wyboru swoich przedstawicieli w 20 okręgach wyborczych.  Prezesami Okręgowych Rad Aptekarskich w poszczególnych regionach zostali: mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie mgr farm. Michał Byliniak – Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie mgr farm. Magdalena Baścik- Prezes Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. Marcin Bochniarz – Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej mgr farm. […]

czytaj dalej >>

Leki przeciwcukrzycowe zawierające metforminę – informacja dla pacjentów i aptek

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy – substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Naczelna Izba Aptekarska informuje, że w opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających tę substancję. Szczegółowe informacje dla pacjentów zawarte są w komunikacie Ministerstwa Zdrowia dostępnym tutaj. Obecnie apteki mogą wydawać leki zawierające metforminę. Jednocześnie przypominamy, że podstawą do wstrzymania bądź wycofania leku z obrotu są […]

czytaj dalej >>

Komunikat Ministerstwa Zdrowia na temat leków na cukrzycę

W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem: Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka; Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego; Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa; Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, Anny Kowalczuk; Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michała […]

czytaj dalej >>

Pomniejszanie ilości wydawanego leku przy częściowej realizacji e-recepty – komunikat Ministerstwa Zdrowia

W związku z wejściem w życie od dnia 7 września 2019 r. art. 96a ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499) dotyczącego realizacji recepty elektronicznej po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, informujemy, że w przypadku gdy e-recepta realizowana jest w częściach, to pomniejszenie ilości wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego […]

czytaj dalej >>

Błędne oznaczanie kodów EAN na e-recepcie – komunikat Ministerstwa Zdrowia

Informujemy, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN – przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym  odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem. Przykładowo, jeżeli lekarz wskaże na e-recepcie prawidłowo odpłatność 30%, a jednocześnie poda kod EAN dla leku pełnopłatnego, osoba […]

czytaj dalej >>

UoZF: opinie BCC i IG „Farmacja Polska” są tworzeniem legislacyjnych kuriozów

W ostatnim czasie dwie organizacje pracodawców – Business Centre Club oraz Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” opublikowały uwagi do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, przekazując opinii publicznej garść nieprawdziwych informacji. Naczelna Izba Aptekarska nie zgadza się z tymi stanowiskami, dlatego pragnie odnieść się do najważniejszych kwestii w nich poruszonych. Zdrowie pacjenta jest ważne. Interes pracodawców jest (naj)ważniejszy?  Zdaniem BCC, projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zwiększa […]

czytaj dalej >>

IV Puchar Polski Farmaceutów w narciarstwie alpejskim

Zapraszamy Państwa do udziału w IV Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się w Istebnej 18 stycznia 2020 r. Organizatorem zawodów jest Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej integracji farmaceutów z całej Polski, ich rodziny, dzieci, a także pracowników branży farmaceutycznej i przyjaciół farmacji. Plakat do pobrania tutaj. Informacje organizacyjne do pobrania tutaj. […]

czytaj dalej >>

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

18 listopada obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach będący przypomnieniem wielkiego projektu o zasięgu europejskim, ale także globalnym, którego celem jest przeciwstawienie się utracie skuteczności terapeutycznego działania antybiotyków. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała dokument zatytułowany: „Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: raport podsumowujący monitorowanie antybiotykooporności na świecie w 2014 r.”. W raporcie podkreślono, że problem antybiotykooporności jest na tyle poważny, że zagraża osiągnięciom współczesnej medycyny, a ludzkość może stać się świadkiem ery […]

czytaj dalej >>

Do zespołu nagradzanych w kraju farmaceutów szpitala uniwersyteckiego w Elche dołączyła mgr farm. Elżbieta

  Do zespołu apteki szpitalnej Hospital Gerenal Universitario de Elche, niedaleko Alicante w prowincji Walencja w ramach programu Staże dla Farmaceutów w Hiszpanii,  dołączyła mgr farm. Elżbieta. Już po kilku dniach pobytu w aptece,  otrzymaliśmy od naszej farmaceutki wiadomość, która potwierdza, że program spełnia oczekiwania farmaceutów w 100%. – „Z pewnością mogę powiedzieć, iż praca w hiszpańskiej aptece szpitalnej różni się od pracy, którą poznałam w polskiej aptece szpitalnej….Bardzo jestem […]

czytaj dalej >>
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski