Farmaceuta zaszczepi i zakwalifikuje do szczepienia przeciw COVID-19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia opublikowane

9 kwietnia br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19. Zgodnie z rozporządzeniem farmaceuci, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni po odpowiednim przeszkoleniu mogą przeprowadzać kwalifikację do szczepienia przeciw COVID-19 oraz wykonać samo szczepienie.  Rozporządzenie do pobrania.

czytaj dalej >>

Informacja Prezesa URPL z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie przypadków zakrzepowo-zatorowych po zastosowaniu szczepionki firmy AstraZeneca

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała komunikat w którym potwierdziła pozytywny profil bezpieczeństwa dla szczepionki AstraZeneca. Od początku EMA zapowiadała ocenę każdego zdarzenia i wprowadzenie środków minimalizujących ryzyko związane ze stosowaniem szczepionki AstraZeneca. Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii EMA (PRAC) przeprowadził szczegółową analizę 62 przypadków zakrzepicy zatoki żylnej mózgu oraz 24 przypadków zakrzepicy żył trzewnych. EMA ustaliła, że większość powikłań zakrzepowo-zatorowych wystąpiła u kobiet […]

czytaj dalej >>

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej już dostępne!

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej otwiera artykuł dr n. farm. Reginy Kasperek-Nowakiewicz, która przybliża fakty i rozwiewa mity dotyczące tlenoterapii w przebiegu COVID-19. W najnowszym numerze znajdziemy również artykuły: Leki w terapii COVID-19: co wiemy po roku? – mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka Paradoks parabenowy, czyli zastosowanie estrów PHBA jako konserwantów w kosmetykach i lekach – dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska oraz dr n. farm. Ewa […]

czytaj dalej >>

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Desetax

Prezes URPL 11 marca 2021 roku wydał decyzję nr UR/ZD/0568/21 dotyczącą produktu leczniczego Desetax (Desloratadinum), roztwór doustny 0,5 mg/ml dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC, nr pozwolenia: 24468. Podmiot odpowiedzialny: Aristo Pharma Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem  11 marca  2021 roku. Decyzja i ulotka informacyjna dostępne są poniżej: Decyzja zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC Ulotka produktu […]

czytaj dalej >>

Trwa nabór farmaceutów chętnych do przeszkolenia się z zasad wykonywania szczepień przeciw COVID-19

Informujemy, że w dalszym ciągu trwa przyjmowanie zgłoszeń farmaceutów chętnych do odbycia szkolenia z zakresu wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Zgodnie z informacją Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) kolejny termin szkolenia teoretycznego odbędzie się w dniach 15-19.04.2021 r. Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie chęci uczestnictwa w tej części kursu, należy kierować bezpośrednio do swoich Okręgowych Izb Aptekarskich.

czytaj dalej >>

Ministerstwo Zdrowia przedstawia dokument „Raport opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”

Ministerstwo Zdrowia przedstawia dokument „Raport opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia” stanowiący efekt prac Zespołu ds. opieki farmaceutycznej złożony z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. W trakcie swoich prac Zespół przeanalizował zarówno informacje na temat usług opieki farmaceutycznej realizowane na całym świecie jak i dane na temat pilotaży oraz badań prowadzonych w tym zakresie w Polsce. W trakcie […]

czytaj dalej >>

Wielkanocne życzenia Prezes NRA Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej

Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska składa wielkanocne życzenia farmaceutom.

czytaj dalej >>

Komunikat Ministerstwa Zdrowia do punktów szczepień z związku z realizacją szczepień tzw. grupy „0”

30 marca br. Ministerstwo Zdrowia wystosowało komunikat do punktów szczepień dotyczący możliwości szczepienia przeciw COVID-19 osób uprawnionych z tzw. grupy „0” oraz „1”. Zgodnie z jego treścią farmaceuci i inne osoby uprawnione,  które z przyczyn niezależnych od siebie nie mogły brać udziału w szczepieniu przeciw COVID-19 w ustalonym wcześniej terminie (np. z powodu izolacji czy czasowej dyskwalifikacji ze szczepienia) mają możliwość szczepienia w punkcie szczepień w ramach posiadanego skierowania niezależnie od aktualnego harmonogramu szczepień. Osoby uprawnione, […]

czytaj dalej >>

Zachęcamy do skorzystania ze szczepienia przeciw COVID-19 w ramach tzw. grupy „0”

Zachęcamy wszystkich farmaceutów posiadających w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) wystawione skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19, do skorzystania z możliwości realizacji szczepienia w ramach tzw. grupy „0”. W celu umówienia terminu należy skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Aby sprawdzić posiadanie skierowania należy zalogować się do portalu  IKP.

czytaj dalej >>
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski