Wycofanie produktu leczniczego Flegafortan, 1,6 mg/ml syrop

Warszawa, dnia 21.09.2018 r. DECYZJA Nr 105/WC/2018 Na podstawie art. 121 a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz U. z 2017 r. poz. 2211, z póżn. zm), w związku z art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z […]

czytaj dalej >>

Stanowisko CSIOZ w kwestii skanerów dla aptek

Szanowni Państwo, Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej: http://www.nmvo.pl/ Fundacja KOWAL (Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków), która podjęła się obowiązku utworzenia w Polsce Krajowego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków ( System Krajowy) określiła, iż niepowtarzalnym identyfikatorem Systemu będzie kod w formacie 2D Data Matrix, w którym zawarte będą informacje takie jak kod produktu, numer seryjny, numer partii oraz data ważności. Centrum […]

czytaj dalej >>

NIA: Komunikat w sprawie wydawania z apteki szczepionki VaxigripTetra

VaxigripTetra (czterowalenta szczepionka przeciw grypie, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 0.5ml, EAN 5909991302108) od dnia 1 lipca 2018 roku została zamieszczona w załączniku do Obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych. Preparat ten uzyskał decyzję refundacyjną na okres 2 lat w zakresie wskazań: czynne uodpornienie osoby powyżej 65 roku […]

czytaj dalej >>

Trzy ważne daty dla aptekarzy – wdrożenie elementów eZdrowia coraz bliżej

31 grudnia 2018 roku – eRecepta, czyli recepta elektroniczna w aptekach Zgodnie z art. 56 ust. 4a ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia: „4a. Apteki są̨ obowiązane do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do systemu, o którym mowa w art. […]

czytaj dalej >>

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept       Data ogłoszenia: 2018-09-13 Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw Rok: 2018 Pozycja: 1773 Pobierz plik: plik 1  ⇐ więcej  

czytaj dalej >>

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC produktu leczniczego Scopolan

Urząd Rejestracji w załączeniu przekazuje kopie decyzji Prezesa Urzędu nr UR/ZD/1222/18, UR/ZD/1220/18, UR/ZD/1221/18 z 21.08.2018 r. dla produktów leczniczych: Scopolan (Hyoscini butylbromidum) czopki, 10 mg, nr pozwolenia 3363, Scopolan (Hyoscini butylbromidum) tabletka drażowana, 10 mg, nr pozwolenia 3617 oraz Scopolan compositum (Hyoscini butylbromidum + Metamizolum natricum monohydricum) tabletki drażowane, 10 mg + 250 mg, nr pozwolenia […]

czytaj dalej >>

Wykonanie procedury zwrotu Produktów Milukante – pismo podmiotu odpowiedzialnego Adamed Pharma S.A.

Warszawa, dnia 10 września 2018 r. Szanowni Państwo, W dniu 3 września 2018 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu 2 serii produktów zawierających w swoim składzie substancję czynną montelukastum wyprodukowaną przez Saneca Pharmaceutical a.s., dla których podmiotem odpowiedzialnym jest Adamed Pharma S.A. (dalej zwanym: „Adamed Pharma”) tj: Milukante (montelukastum) 4 mg., 28 tabletek do […]

czytaj dalej >>

List otwarty prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej do techników farmaceutycznych

Szanowni Państwo, Szanowni Koledzy i Koleżanki, Zwracam się do Was, ponieważ wydarzenia ostatnich dni i tygodni rodzą we mnie coraz większy niepokój o przyszłość polskiego aptekarstwa. Odkąd pamiętam, odkąd pracuję w zawodzie, zawsze wokół mnie byli technicy farmaceutyczni. Farmacja, nie tylko ta apteczna zawsze opierała się na dwóch zawodach. Technicy pomagali farmaceutom, pomagali w funkcjonowaniu […]

czytaj dalej >>

PharmaNET i ZPP żonglują danymi z gracją początkującego cyrkowca

Raport sporządzony przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) i PharmaNET, dotyczący rzekomych skutków „Apteki dla Aptekarza”, to nic innego jak kolejna próba zaklinania rzeczywistości. Obie organizacje dokonują tego z gracją początkującego żonglera, który właśnie stawia pierwsze kroki na cyrkowej arenie. Skąd taka ocena? Przypominamy, że przedstawiciele firm profesjonalnie oceniających trendy w sektorze aptecznym, a więc […]

czytaj dalej >>