Konferencja „Farmacja szpitalna w praktyce”

Odbywająca się w miniony weekend Konferencja „Farmacja szpitalna w praktyce” stała się dla studentów farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  źródłem fachowej i merytorycznej wiedzy przekazanej przez farmaceutów – praktyków. Prezentacja programu wraz z relacjami stażystów z pobytów edukacyjnych, ukazała przyszłym magistrom dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego. Konferencję zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Samorządu Zawodowego oraz Wydziału Farmacji CMUJ w Krakowie Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – mgr farm. […]

czytaj dalej >>

PREPARATY DEZYNFEKCYJNE PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ POZYTYWNIE ZAOPINIOWANE PRZEZ NIZP-PZH

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY UDOSTĘPNIŁ OPRACOWANIE: „PREPARATY DEZYNFEKCYJNE PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ POZYTYWNIE ZAOPINIOWANE PRZEZ NIZP-PZH” ⇐ do pobrania (format pdf.)

czytaj dalej >>

Szpital Uniwersytecki w Elche pisze o programie stażowym polskich farmaceutów

O naszym PROGRAMIE STAŻOWYM piszą HISZPAŃSKIE MEDIA ! “Jednostka farmacji szpitalnej Ogólnego Szpitala Uniwersyteckiego w Elche uczestniczy w programie szkoleniowym dla polskich farmaceutów szpitalnych” od prawej: Dr Andrés Navarro Riuz wraz z koordynatorem programu staży mgr farmacji Katarzyną Gancarz

czytaj dalej >>

Drugie spotkanie Ambasadorów EAHP

21 października 2017 r. w Brukseli odbyło się drugie spotkanie Ambasadorów EAHP (European Association of Hospital Pharmacists – Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych). Uczestniczyli w nim przedstawiciele 26 krajów. Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany informacji na temat postępów w procesie wdrażania postanowień Deklaracji (Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej) w każdym z krajów członkowskich oraz do przedyskutowania kolejnych planowanych w tym procesie kroków. Ambasadorowie i przedstawiciele EAHP wzięli udział w burzy mózgów, […]

czytaj dalej >>

Dziennik Stażysty mgr farmacji Magdy Zarazińskiej

Zapraszamy do przeczytania „Dziennik Stażysty” ⇐ więcej (artykuł ukazał się w Piśmie Naczelnej Izby Aptekarskiej APTEKARZ POLSKI / FARMACJA NA ŚWIECIE) w którym nasza stażystka , mgr farmacji Magda Zarazińska z uśmiechem wspomina swój staż w Hiszpanii.

czytaj dalej >>

Raport – Walne Zgromadzenie EAHP

RAPORT – WALNE ZGROMADZENIE EAHP MALTA 2017 Piątek, 9 czerwca 2017 roku Wstęp, rozpoczęcie spotkania Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Joan Peppard, która jako Prezydent EAHP przedstawiła zaplanowany harmonogram całego spotkania oraz przedstawiła nowych delegatów, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu.

czytaj dalej >>

Europejska deklaracja farmacji szpitalnej

47.Walne Zgromadzenie na Malcie (8-11 czerwca 2017) Zespól EAHP ds. wdrażania założeń Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej przekazał delegatom aktualne informacje dotyczące zaawansowania projektu wdrażania oraz przedstawił zarys działań planowanych na kolejny rok. 

czytaj dalej >>
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski