Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty. W związku z powyższym Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do dnia 18 stycznia 2023 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu) – które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (excel) na adres email: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl, zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski