WALNE ZGROMADZENIE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA FARMACJI SZPITALNEJ W KRAKOWIE

Europejskie Stowarzyszenie Farmacji Szpitalnej (EAHP) zorganizowało coroczne Walne Zgromadzenie (GA – General Assembly) w dniach 9-10 czerwca 2023 roku. Tegoroczne spotkanie odbyło się w Krakowie, na zaproszenie Naczelnej Izby Aptekarskiej, reprezentującej Polskę w EAHP. W Zgromadzeniu wzięli udział mgr farm. Ewa Steckiewicz Bartnicka, Przewodnicząca Komisji ds. Farmacji Szpitalnej i Klinicznej oraz mgr farm. Marcin Bochniarz prezes Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Podczas dwudniowego spotkania, zatwierdzono sprawozdania roczne, uchwalono budżet oraz dyskutowano nad przyszłymi działaniami EAHP. Przyjęto też cztery stanowiska (Position Papers) dotyczące zasobów kadrowych zawodu farmaceuty, roli farmaceutów w prewencji antybiotykoodporności, udziału farmaceutów w nowoczesnych rozwiązaniach e-zdrowia oraz stosowania leków biopodobnych.

Stanowiska EAHP można znaleźć na stronie Stowarzyszenia: https://www.eahp.eu/practice-and-policy/EAHP-position-papers

Delegaci omówili również zmiany zachodzące w zawodzie farmaceuty szpitalnego oraz planowane zmiany w regulacjach europejskich. Na szczególną uwagę zasługują prace nad zmianą regulacji w zakresie produktów leczniczych, tj. Dyrektywy w sprawie unijnego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylająca dyrektywę 2001/83/WE i dyrektywę 2009/35/WE. Projekt zmian, można znaleźć na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023PC0192

Zmiany w głównej mierze dotyczą regulacji związanych z rejestracją produktów leczniczych, jednak w projekcie znalazł się zapis dotyczący również aptek szpitalnych, a mianowicie ograniczający możliwość sporządzania leków recepturowych do zastosowania w szpitalu na przyszłość do maksymalnie 7 dni do przodu wg szacowanego zużycia. Zapis proponowany w rozdziale 1, art. 1 pkt. 6 ogranicza de facto decyzyjność farmaceutów i uniemożliwia wykorzystanie wiedzy farmaceutycznej w celu przeprowadzenia racjonalnej oceny ryzyka i wykorzystania ustalonego przez farmaceutę terminu trwałości leku recepturowego w celu jednorazowego sporządzania serii leków recepturowych na okres przekraczający średnie 7-dnio dniowe zużycie w szpitalu.

Europejskie Stowarzyszenie Farmacji Szpitalnej (EAHP), po okresie związanym z pandemią, powraca do zwiększonej aktywności. Planowane są różne wydarzenia edukacyjne, takie jak kursy „Synergy Certification Courses”, „Academy Seminars” oraz  „Masterclass”  , i nowe wydarzenie o nazwie „EAHP Boost” którego pierwszym tematem będzie „Humanizing the hi-tech Pharmacy”, a więc kwestie związane z wyzwaniem jakim są nowoczesne technologie w codziennej praktyce zawodowej.  Informacje o obecnie prowadzonych działaniach edukacyjnych można znaleźć tutaj: https://www.eahp.eu/events W szczególności polecamy zakładkę kursów otwartych, które można wykonać bezpłatnie w formule online (np. kurs terapii monitorowanej stężeniem leku – TDM).

Na Walnym Zgromadzeniu delegaci poruszyli również kwestie związane z brakami leków, zrównoważonym rozwojem oraz wpływem farmaceutów szpitalnych na ochronę środowiska. Podjęto decyzję o przyjęciu nowego członka, Cypru, oraz dwóch krajów stowarzyszonych, Algierii i Urugwaju.

Podczas spotkania przedstawiono również kandydata na przyszłego Prezydenta EAHP, którym został Nenad Miljković, dotychczasowy Dyrektor Finansowy Stowarzyszenia.

Zachęcamy do śledzenia aktywności EAHP na oficjalnej stronie internetowej https://www.eahp.eu. Oraz do składania prac badawczych i doświadczeń zawodowych na nadchodzący Kongres EAHP, który odbędzie się w Bordeaux we Francji. Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania prac można znaleźć na stronie kongresowej EAHP https://www.eahp.eu/congresses/28th-congress-eahp

Szczegóły dotyczące zgłaszania swoich prac znajdziecie Państwo tutaj: https://www.eahp.eu/congresses/abstract

Zapraszamy również do śledzenia aktualności i udziału w działalności Europejskiego Stowarzyszenia Farmacji Szpitalnej (EAHP) poprzez oficjalną stronę internetową.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski