Wynagrodzenia farmaceutów pracujących w podmiotach leczniczych. Naczelna Rada Aptekarska wnioskuje o zmianę współczynnika pracy

Naczelna Rada Aptekarska zwróciła się w piśmie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotra Brombera w sprawie zmiany współczynnika pracy w projekcie z dnia 1 kwietnia 2022 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Pismo do pobrania.

P-90-2022-MZ-Min.-P.-Bromber-uwagi-do-projektu-ust.-ws.-najniższego-wynagrodzenia-zasadn.-niekt.-pracown.-za
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski