Zdrowe Życie – podziękowanie za udział w projekcie od Szefowej Kancelarii Prezydenta RP

„Pragnę serdecznie podziękować za włączenie się Naczelnej Rady Aptekarskiej do działań podejmowanych w ramach projektu (Zdrowe Życie) i aktywny udział Państwa przedstawicieli w Mobilnych Strefach Zdrowia” – czytamy w liście wysłanym przez Szefową Kancelarii Prezydenta RP, Panią Grażynę Ignaczak–Bandych do Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowski. Projekt „Zdrowe Życie” – ogólnopolska akcja obejmująca tematykę profilaktyki zdrowotnej, który Patronatem Honorowym objęli Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej […]

czytaj dalej >>

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2023 r.

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej opublikowało obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2023 r. Poniżej znajdziecie Państwo wszystkie opublikowane przez Ministerstwo załączniki. Materiały do pobrania:  Obwieszczenie - podsumowanie i nowości (plik PDF) Podstawa limitu - [...]

czytaj dalej >>

Strategia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na lata 2023-2026

Główny Inspektor Farmaceutyczny ogłosił Strategię Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na lata 2023-2026. 28 stronicowy dokument zawiera szereg projektów do realizacji. Celem opracowania strategii jest poprawa funkcjonowania jednostki oraz przygotowanie całego organizmu administracyjnego urzędu do nadchodzących wyzwań. Strategia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na lata 2023-2026 (Dokument w formie PDF)

czytaj dalej >>

Raport 2022. Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych

Ministerstwo Zdrowia wraz z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym przedstawia „Raport 2022. Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych”, będący efektem prac powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu ds. wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów. „Raport 2022. Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej [...]

czytaj dalej >>

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego już dostępne!

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej otwiera artykuł mgr farm. Karoliny Szyszki, która zajmuje się tematem otyłości i jej farmakoterapii. Co warto wiedzieć o wsparciu farmakologicznym pacjentów z problemami z utrzymaniem odpowiedniej wagi? W najnowszym numerze znajdziemy również artykuły: • Związki bizmutu w recepturze aptecznej – mgr farm. Izabela Ośródka, • Surowce recepturowe dawniej i dziś – nalewka z kory chinowej – mgr farm. […]

czytaj dalej >>

UWAGA ! Komunikat URPL o ryzyku błędnego oznakowania produktu leczniczego

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na swojej stronie internetowej poinformował o możliwości błędnego oznakowania fiolek produktu leczniczego ALLERGOVIT Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia  Komunikat Allergovit 14.12.2022_0

czytaj dalej >>

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w październiku 2022 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w październiku 2022 r. Do pobrania – Decyzja skróceń w październiku 2022 Do pobrania – Baza skróceń w październiku 2022

czytaj dalej >>

Wspólny apel Naczelnej Rady Aptekarskiej i Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych

Prezesi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska i Andrzej Stachnik w liście do prezesa PiS, Premiera i Ministra Zdrowia zaapelowali o przyśpieszenie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W liście czytamy między innymi: „[…] zmagamy się z poważnym i częstym problemem braku leków, określonym coraz częściej, jako kryzys lekowy. Jednocześnie, trudna sytuacja ekonomiczna, tego sektora sprawia, że stajemy […]

czytaj dalej >>

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie publikacji Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Załącznik Nr 1  do obwieszczenia obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 197 produktów. Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie  3 003 produkty. […]

czytaj dalej >>
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski