Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w sierpniu 2020 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w sierpniu 2020 r.   Do pobrania – Decyzja skróceń sierpień 2020 Do pobrania – Baza skróceń sierpień 2020

czytaj dalej >>

Zgłaszanie podejrzenia o niespełnianiu wymagań jakościowych produktu leczniczego – przypomnienie procedury

W związku z informacją przekazaną przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na temat znacznego wzrostu zgłoszeń farmaceutów dotyczących wad jakościowych i reklamacji jakościowych produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznych, przypominamy procedurę zgłoszenia podejrzenia o niespełnianiu wymagań jakościowych produktów leczniczych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zgłoszenia podejrzenia wad jakościowych i reklamacji jakościowych z aptek […]

czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie dostępności do produktów leczniczych: Arechin i Plaquenil

Minister Zdrowia ogłasza, że od 1 września 2020 r. znosi się ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych, zawierających chlorochinę albo hydroksychlorochinę, na jednego pacjenta określone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 28). Komunikat do pobrania.

czytaj dalej >>

Ministerstwo Zdrowia przypomina o obowiązku raportowania danych do ZSMOPL

Poniżej znajduje się Komunikat MZ przypominający o obowiązku raportowania danych do ZSMOPL. Minister zdrowia przypomina, że od 1 kwietnia 2019 r. ustawowy obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) spoczywa na podmiotach prowadzących obrót produktami podlegającymi raportowaniu takie jak: apteki, punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej oraz podmioty odpowiedzialne. Informacje do systemu muszą być przekazywane raz na dobę. […]

czytaj dalej >>

Rusza WebinarNIA – platforma edukacyjna Naczelnej Izby Aptekarskiej

Nowoczesne narzędzie e-learningowe, certyfikowane szkolenia, eksperci z branży – przedstawiamy platformę edukacyjną Naczelnej Izby Aptekarskiej „WebinarNIA”. Dynamiczny rozwój nauk farmaceutycznych, prowadzący do szybkiego rozwoju nowych terapii i technologii, a także liczne zmiany legislacyjne obligują przedstawicieli zawodów medycznych w tym farmaceutów do ciągłej aktualizacji oraz poszerzania praktycznej i teoretycznej wiedzy branżowej.                 –Wsłuchując się w potrzeby środowiska zawodowego oraz podążając […]

czytaj dalej >>

Adam Niedzielski nowym ministrem zdrowia

Prezydent RP Andrzej Duda 26 sierpnia powołał na urząd ministra zdrowia dra n. ekon. Adama Niedzielskiego. Uroczyste wręczenia powołania odbyło się w Pałacu Prezydenckim. Dr Adam Niedzielski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył dwa kierunki studiów: ekonomię oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. Jest ekspertem z zakresu zarządzania publicznego. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Karierę […]

czytaj dalej >>

Wzory komunikatów elektronicznych wymiany danych pomiędzy aptekami a NFZ (wersja 2.8)

Ministerstwo Zdrowia przekazało poniższe wzory elektronicznych komunikatów wymiany danych (wersja 2.8): Wzór komunikatu elektronicznego, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 1844 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą o refundacji”, określa załącznik nr 1. Wzór komunikatu zwrotnego, o którym mowa w art. 45b ust 1 pkt 1 ustawy o refundacji, określa załącznik nr 2. Wzór […]

czytaj dalej >>

Aptekarz Polski. Najnowsze wydanie już dostępne!

Redakcja Aptekarza Polskiego przekazuje kolejne e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej. Numer otwiera przegląd dostępnych w aptece leków przeciwwirusowych i preparatów wspomagających leczenie, autorstwa dr n. farm. Malwiny Lachowicz. Ponadto w najnowszym numerze znajdziemy artykuły: – Anny Matusiak – „O staranności profesjonalnej farmaceuty” – mgr farm. Karoliny Wotlińskiej-Pełki – „Substancje psychoaktywne w farmakoterapii schorzeń lekoopornych” – mgr farm. Aleksandry Mroczkowskiej – „Parkinsonizm polekowy” […]

czytaj dalej >>

Komunikat o błędzie w systemie aptecznym. Informacja CSIOZ

W związku ze zniesieniem obowiązku podawania OW NFZ pacjenta zarówno na recepcie, jak i w Dokumencie Realizacji Recepty, w Systemie e-Zdrowie (P1) zostało zaktualizowane działanie jednej z reguł weryfikacyjnych (REG.WER.2671 Wymagalność numeru OW NFZ). Aktualizacja może spowodować pojawianie się przejściowych (zaplanowanych) ostrzeżeń z tej reguły podczas realizacji recept w systemach aptecznych w najbliższych dniach. Wszystkie zapisy Dokumentów Realizacji Recept będą możliwe. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z  […]

czytaj dalej >>
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski