Apteki w pułapce marż. Prawdziwy obraz rynku aptecznego w Polsce. Raport i debata dotycząca rentowności aptek w latach 2011-2018

W ciągu ostatniego dziesięciolecia dynamicznie zmieniające się trendy rynkowe w istotny sposób wpłynęły na aktualną kondycję finansową aptek. Kluczowymi czynnikami bardzo mocno regulującymi rynek farmaceutyczny są z pewnością liczne działania legislacyjne. Ustawa refundacyjna obowiązująca od 2012 r. i późniejsze jej nowelizacje, wprowadzając istotne dla aptekarzy zmiany w sposobie naliczania marż oraz limitów wpływając niekorzystnie na sytuację finansową polskich aptek. W dniu 15.06.2020 r. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej […]

czytaj dalej >>

Najnowszy e- wydanie Aptekarza Polskiego już dostępne!

W ręce Czytelników przekazujemy kolejne wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej, które otwiera artykuł dra n. farm. Piotra Kaczmarczyka, opisującego realia pracy aptek szpitalnych, które w bardzo krótkim czasie zmuszone były przystosować się do zupełnie nowej sytuacji. Mgr Żaneta Krzysiak, z punktu widzenia diagnosty-praktyka, przybliża zagadnienia diagnostyki w kierunku zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i wyjaśnia kontrowersje wokół tzw. testów kasetkowych. Czy substancje nootropowe można […]

czytaj dalej >>

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane (w maju 2020 r.) decyzje prezesa urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w maju 2020 r. Do pobrania – Decyzja skróceń maj 2020 r. Do pobrania – Baza skróceń maj 2020 r.

czytaj dalej >>

Wycofanie serii produktów leczniczych Nasen 10 mg i Furosemidum Polfarmex 40 mg

W związku ze zidentyfikowaniem wady jakościowej polegającej na stwierdzeniu w kartonie zbiorczym produktu leczniczego NASEN tabletki powlekane 10 mg, obecności kartoników jednostkowych produktu leczniczego FUROSEMIDUM POLFARMEX tabletki 40 mg, oraz obecności w kartoniku jednostkowym produktu leczniczego FUROSEMIDUM POLFARMEX blistrów z produktem leczniczym NASEN tabletki powlekane 10 mg, Główny Inspektor Farmaceutyczny, w trosce o zdrowie i życie Pacjentów, podjął decyzję o wycofaniu następujących serii: Furosemidum Polfarmex (Furosemidum), tabletki 40 mg, numer […]

czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie recept wystawianych przez farmaceutów

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami informujemy, że od 1 kwietnia 2020 roku farmaceuta ma możliwość wystawienia dwóch rodzajów recept: recepty farmaceutycznej lub recepty pro auctore/pro familia. Ww. recepty należy wystawiać w postaci elektronicznej z zastrzeżeniem takich wyjątków jak: -brak dostępu do systemu e-zdrowia (P1), -pacjent o nieustalonej tożsamości, -farmaceuta z państwa członkowskiego UE realizujący okazjonalnie lub tymczasowo czynności zawodowe farmaceuty. Recepta farmaceutyczna może zostać […]

czytaj dalej >>

Realizacja uprawnień weteranów poszkodowanych

Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Wojskowej Służby Zdrowia informuje: Pobierz pismo Pobierz załącznik      

czytaj dalej >>

Wizyty przedstawicieli medycznych lub handlowych w aptekach ogólnodostępnych w czasie epidemii SARS-CoV-2. Stanowisko NRA z dnia 2 czerwca br.

Naczelna Rada Aptekarska stoi na stanowisku, że wizyty przedstawicieli medycznych lub handlowych w aptekach ogólnodostępnych powinny odbywać się z zachowaniem najwyższej ostrożności, aby wyłączyć lub zminimalizować ryzyko zakażenia pacjentów i personelu. W tym celu należy przyjąć odpowiednie zasady prewencji. Stanowisko NRA nr VIII/6/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. Jednocześnie uchyla się stanowisko NRA nr VIII/4/20 z dnia 11 maja 2020 r.

czytaj dalej >>

Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia. Zaktualizowane zalecenia dotyczące stosowania flucytozyny u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD)

Szanowni Państwo, PharmaSwiss Ćeska republika s.r.o. w porozumieniu z Europejską Agencję Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB), pragnie przekazać następujące informacje: Podsumowanie Leczenie flucytozyną jest przeciwskazane u pacjentów ze stwierdzonym całkowitym niedoborem dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD) ze względu na ryzyko toksyczności zagrażającej życiu. Pacjenci z częściowym niedoborem DPD są również narażeni na zwiększone ryzyko ciężkiej toksyczności. Oznaczenie aktywności DPD […]

czytaj dalej >>

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Aciclovir Hasco

Prezes URPL 28 maja 2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/08821/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Aciclovir Hasco, Aciclovirum, tabletki, 400 mg, nr pozwolenia 23014. Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem  wydania zawiadomienia tj. 28 maja 2020 roku. Jednocześnie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu nr UR/ZD/0881/20 z dnia 28.05.2020 r. została zmieniona m.in. nazwa […]

czytaj dalej >>
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).