ODPOWIEDŹ MARKA KOSA, PODSEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE ZDROWIA NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ NR. 2825

Poniżej przekazujemy treść odpowiedzi Marka Kosa, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr. 2825 złożoną przez Panią Poseł Marcelinę Zawiszę w sprawie recept farmaceutycznych na antykoncepcję awaryjną. TREŚĆ INTERPECLACJI Interpelacja numer 2825 do ministra zdrowia w sprawie recept farmaceutycznych na antykoncepcję awaryjną Zgłaszający: Marcelina Zawisza Data wpływu: 15-05-2024   Szanowna Pani Minister, weto prezydenta Dudy oddaliło nas od cofnięcia zmian dotyczących dostępności bez recepty antykoncepcji […]

czytaj dalej >>

NOWE WYDANIE APTEKARZA POLSKIEGO JUŻ DOSTĘPNE!

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy! Centrum e-Zdrowia jest zobowiązane do przekazywania codziennie do godz. 10.00 ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raportu z danymi dotyczącymi recept wystawionych i zrealizowanych na produkty lecznicze zawierające substancje psychotropowe i środki odurzające. Zarządzenie w tej sprawie wydała Minister Zdrowia Izabela Leszczyna. Dlaczego te recepty znalazły się pod lupą resortu? Czy w Polsce mamy do czynienia z kryzysem opioidowym? Prezentujemy analizę aktualnej sytuacji. Praktyczne porady, które można zastosować w codziennej […]

czytaj dalej >>

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 17 CZERWCA 2024 R. W SPRAWIE WYKAZU REFUNDOWANYCH LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH NA 1 LIPCA 2024 R.

OBWIESZCZENIE REFUNDACYJNE NR 75 (1 LIPCA 2024 r.) W trzecim wykazie opublikowanym w roku 2024, finansowaniem ze środków publicznych zostało objętych 31 nowych cząsteczko – wskazań, w tym: 8 cząsteczko – wskazań onkologicznych, 23 cząsteczko – wskazania nieonkologiczne, 6 cząsteczko – wskazań dedykowanych chorobom rzadkim. Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od 1 lipca 2024 r. (nr 75), w porównaniu do obwieszczenia 74 zawiera następujące zmiany: W związku z wydaniem pozytywnych […]

czytaj dalej >>

PRODUKTY LECZNICZE, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYDANE W MAJU 2024 ROKU DECYZJE PREZESA URPL W SPRAWIE SKRÓCENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

W załączonym dokumencie przekazujemy zestawienie produktów leczniczych, które otrzymały decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o skróceniu terminu ważności ich pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Zestawienia zawiera informacje o produktach leczniczych, których pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wygasły w maju 2024 roku. SKRÓCENIA MAJ 2024 

czytaj dalej >>

STANOWISKO PGEU W SPRAWIE NIEDOBORÓW LEKÓW 2024

Rozwiązywanie problemu niedoborów leków w Europie: Wezwanie do działania Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) zwraca uwagę na utrzymujący się i pogłębiający problem niedoborów leków w Europie. To krytyczne wyzwanie znacząco wpływa na zdrowie pacjentów i podważa zaufanie do krajowych systemów opieki zdrowotnej. Przez to farmaceuci są obarczeni obciążeniami administracyjnymi, poświęcając średnio blisko 10 godzin tygodniowo na zarządzanie problemem braków leków. Najważniejsze rekomendacje: Ujednolicenie definicji: Wdrożenie wspólnej definicji […]

czytaj dalej >>

NOWE SCHEMATY DAWKOWANIA W RECEPTACH ROCZNYCH OD 1 SIERPNIA 2024 R.

Od 1 sierpnia 2024 r. system P1 wymagać będzie wprowadzenia informacji o okresie stosowania i ilości leku do podania przy wystawianiu recept rocznych. Ma to na celu uporządkowanie zapisu dawkowania na receptach oraz zapewnienie poprawnej i czytelnej informacji. Osoby uprawnione będą wystawiać recepty zgodnie z dotychczasowym schematem dawkowania. Kwestia rozszerzenia możliwości dawkowania wynika z procesu automatyzacji prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia. Rozszerzenie dawkowania będzie polegało na wskazaniu na recepcie informacji o: okresie […]

czytaj dalej >>

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RP Z DNIA 23 MAJA 2024 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH

Załączony dokument to nowy jednolity tekst ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone do dnia 23 maja 2024 roku. Obejmuje m.in.: Zasady, warunki i tryb podejmowania decyzji administracyjnej o objęciu refundacją oraz uchylenia tej decyzji. Kryteria tworzenia poziomów odpłatności i grup limitowych. Zasady finansowania ze środków publicznych wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom na zlecenie osoby uprawnionej. Obowiązki […]

czytaj dalej >>

WPŁYW WYSOKICH TEMPERATUR NA LEKI – CO NALEŻY WIEDZIEĆ

W okresie letnim, gdy temperatura często przekracza 30 stopni Celsjusza, niezwykle ważne jest odpowiednie przechowywanie leków. Wysokie temperatury mogą niebezpiecznie zmieniać właściwości fizyko-chemiczne leków, wpływając na aktywność ich substancji czynnej, a to może prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia. PRZECHOWYWANIE LEKÓW W GORĄCE DNI WARUNKI CHŁODNICZE: Leki wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych (2-8 stopni Celsjusza), jak antybiotyki czy insuliny, powinny być trzymane w lodówce. Transport […]

czytaj dalej >>

APTECZKA NA WAKACJE: CO ZABRAĆ I JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Zastanawiasz się, co zabrać do apteczki na wakacje? Konsultacja z farmaceutą pomoże wybrać najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze leki dla Ciebie i Twojej rodziny, uwzględniając przeciwwskazania i choroby przewlekłe oraz wygodę ich stosowania. Leki stałe i zapas na wyjazd Przed wyjazdem upewnij się, że masz wystarczającą ilość leków przyjmowanych na stałe i sprawdź ich daty ważności. Jeśli podróżujesz za granicę, weź ze sobą recepty lub zaświadczenia lekarskie, które potwierdzą konieczność stosowania danej terapii, […]

czytaj dalej >>
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski