Dystrybucja do aptek płynu antybakteryjnego Trisept MAX

W związku pytaniami dotyczącymi zasad dystrybucji płynów do dezynfekcji, wytwarzanych przez Polfę Tarchomin, przedstawiamy mechanizmy zaopatrywania się aptek w ten produkt. Dostawa darmowego płynu Trisept MAX Na prośbę Naczelnej Rady Aptekarskiej, Minister Zdrowia przekazał nieodpłatnie każdej aptece w kraju płyn płyn antybakteryjny, którego producentem jest Polfa Tarchomin (kanister 5 L). Produkt pochodzi z Agencji Rezerw Materiałowych. Wydawany jest aptekom jako środek przeznaczony wyłącznie do ochrony […]

czytaj dalej >>

Walka z koronawirusem. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dziękuje farmaceutom

Drodzy Farmaceuci, Koleżanki i Koledzy, ostatnie tygodnie są bardzo trudnym czasem dla wszystkich zawodów medycznych. Pandemia koronawirusa, opanowując niemal wszystkie zakątki świata, niestety nie ominęła również Polski. Wirus, z którym musi zmierzyć się system ochrony zdrowia to trudny do pokonania przeciwnik. Priorytetem każdego przedstawiciela zawodu medycznego w tym czasie powinna być więc jedność oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie całego społeczeństwa. Jesteśmy zawodem zaufania publicznego i to my […]

czytaj dalej >>

Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę. Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Wobec wprowadzenia stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz ze względu na duże zapotrzebowanie na środki dezynfekujące przeznaczone do stosowania na skórę, Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że apteki posiadające izby recepturowe, mogą przygotowywać lek apteczny na podstawie monografii narodowej Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę (Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum), na bazie spirytusu konsumpcyjnego, rektyfikowanego o zawartości 95% alkoholu etylowego, który został prawidłowo, tj. legalnie wprowadzony do obrotu […]

czytaj dalej >>

Komunikat dla aptek

Uprzejmie informuję, że w ramach działań podjętych przez Naczelną Izbę Aptekarską oraz Ministerstwo Zdrowia, Agencja Rezerw Materiałowych w ostatnich dniach przekazała bezpłatnie aptekom kilkanaście tysięcy 5 litrowych płynów dezynfekujących Trisept Max. Płyny te, mają posłużyć personelowi pracującemu w aptekach do ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem. Tym samym informuję właścicieli aptek, iż produkt ten nie jest przeznaczony do odsprzedaży. Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że w dalszym ciągu prowadzone są […]

czytaj dalej >>

Zawody medyczne jednym głosem apelują do rządu!

Przedstawiciele samorządów zawodów medycznych spotkali się 18 marca w formule on-line. Tematem rozmów było zagrożenie COVID-19.  W ocenie przedstawicieli zawodów medycznych ta szczególnie trudna sytuacja wymaga zespołowego działania i dlatego powstała inicjatywa zwrócenia się z apelami do rządu polskiego, do pacjentów oraz do środowiska lekarskiego. Apele będą dostępne na wszystkich stronach izb samorządów. Zachęcamy do zapoznania się i prosimy o pomoc w rozpowszechnianiu ich treści. Tylko razem możemy pokonać zagrożenie, […]

czytaj dalej >>

Nierówna walka rynkowa?

Nierówna walka aptek prywatnych z sieciowymi trwa od dawna. Niezgodne z prawem praktyki dużych sieci, uniemożliwiają farmaceutom prowadzącym małe apteki m.in. zaopatrywanie się w leki. Konsekwencją jest spadek obrotu i zmuszenie zamknięcia wielu z nich. Reporterzy magazynu TVP1 Alarm! zbadali jak działają apteki sieciowe i  jakie praktyki niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji, stosuje część z nich. Materiał  dostępny tutaj. Źródło: TVP1, Magazyn Alarm!

czytaj dalej >>

Komunikat NFZ dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ informuje, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady. Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (telefonicznie, email, SMS). W sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM, wymagane jest potwierdzenia zlecenia w OW […]

czytaj dalej >>

Szybsze rozliczenie refundacji. Komunikat Ministerstwa Zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia

Zgodnie z komunikatem, środki finansowe zostaną przekazane aptekom przez Narodowy Fundusz Zdrowia najpóźniej następnego dnia po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych.

czytaj dalej >>

Zabezpieczenie personelu aptek – apel do przedsiębiorców

W związku z sygnałami docierającymi do izb aptekarskich, dotyczącymi braku wdrożenia działań zabezpieczających personel aptek przed ryzkiem zakażenia koronawirusem lub wdrażaniem ich w sposób częściowy, Naczelna Izba Aptekarska wzywa do natychmiastowego: Zastosowania się do wytycznych przygotowanych przez samorząd aptekarski w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym Udostępnienia pracownikom aptek środków ochrony osobistej i płynów dezynfekujących Wdrożenia procedur ograniczających liczbę pacjentów oczekujących w izbie ekspedycyjnej do koniecznego minimum, […]

czytaj dalej >>
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski