Prezes NRA Elżbieta Piotrowska – Rutkowska zachęca farmaceutów do zaangażowania się w akcję szczepień przeciw COVID-19

Drodzy Farmaceuci, w związku z procedowaną przez rząd ustawą z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na skutek wprowadzenia której farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, zwracam się do Was z apelem o dołączanie do grona zaangażowanych w akcję pracowników medycznych. Przyjęta przez rząd strategia, która zakłada […]

czytaj dalej >>

Roztwór doustny Kaletra: obecność cząstek amidów w doustnych strzykawkach dozujących 2 ml. Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia

AbbVie Polska Sp. z o.o. w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przekazuje dla fachowych praconwików ochrony zdrowia następujące informacje: PODSUMOWANIE W listopadzie 2020 r. w pustych doustnych strzykawkach dozujących 2 ml, przeznaczonych do stosowania z produktem Kaletra roztwór doustny zaobserwowano niewielkie widoczne cząstki/płatki. • Materiał został zidentyfikowany jako erukamid, który jest klasyfikowany i certyfikowany jako dodatek do żywności […]

czytaj dalej >>

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 09.01.2021 r. o publikacji w językach narodowych UE decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej dopuszczenia do obrotu na terytorium UE szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna firmy MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.

W dniu 6 stycznia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała decyzję dotyczącą dopuszczenia do obrotu na terytorium  Unii Europejskiej szczepionki przeciw COVIDー19, Covid-19 Vaccine Moderna firmy MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L. wraz z Charakterystyką Produktu Leczniczego, oznakowaniem opakowań i ulotką dla pacjenta. Charakterystyka Produktu Leczniczego, oznakowanie opakowań i ulotka dla pacjenta Unijny rejestr produktów leczniczych stosowanych u ludzi  Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 06.01.2021 r. udzielająca pozwolenia na dopuszczenie do obrotu „Covid-19 Vaccine […]

czytaj dalej >>

Komunikat Centrali NFZ w sprawie obywateli Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy. Czas do zakończenia okresu przejściowego był bardzo krótki. Dlatego 29 grudnia 2020 r. Rada UE przyjęła decyzję 2020/2252 zezwalającą na podpisanie umowy i jej tymczasowe stosowanie od 1 stycznia 2021 r. I. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ; ang. EHIC) Wszystkie formularze i dokumenty wydane przez właściwe instytucje przed wejściem w życie umowy […]

czytaj dalej >>

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wydania rekomendacji dotyczącej wydania przez Europejską Agencję Leków (EMA) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE dla szczepionki COVID-19 Moderna

Na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pojawiła się nowa informacja w sprawie wydania rekomendacji dotyczącej wydania przez Europejską Agencję Leków (EMA) pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE dla szczepionki COVID-19 Moderna. Pełna treść komunikatu dostępna jest po kliknięciu w poniższy odnośnik: Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wydania rekomendacji dotyczącej wydania przez Europejską Agencję Leków […]

czytaj dalej >>

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Famotydyna Ranigast

Prezes URPL 22 grudnia  2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/2869/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Famotydyna Ranigast, Famotidinum, tabletki, 20 mg, nr pozwolenia R0147. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A . Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem  22 grudnia 2020 roku. Decyzja i ulotka informacyjna dostępne są poniżej: Decyzja zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC Ulotka […]

czytaj dalej >>

Komunikat w sprawie wykazu państw realizacji, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Na podstawie art. 95b ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2011 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.) niniejszym zamieszcza się wykaz państw realizacji, które nie realizują recept transgranicznych wystawianych w postaci elektronicznej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stanowiący załącznik do komunikatu. Załącznik do pobrania Źródło: MZ

czytaj dalej >>

Funkcjonalność systemu P1

Z dniem 31 grudnia 2020 r. możliwa będzie realizacja przez pracowników medycznych obowiązku weryfikacji informacji o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 rok życia oraz świadczeniobiorcom w okresie ciąży, a także uzyskanie dostępu do informacji o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), na której przepisano wspomniane produkty. Powyższe informacje udostępniane są pracownikom medycznym (lekarzom POZ, a za zgodą pacjenta wyrażoną przez Internetowe Konto […]

czytaj dalej >>

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie produktu leczniczego Comirnaty koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 30.12.2020 r. w sprawie produktu leczniczego Comirnaty koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań, za dopuszczalne również w Polsce należy  uznać  i rekomenduje się podanie 6 dawek z jednej fiolki, przy zastrzeżeniu, że każdorazowo pacjent musi otrzymać pełną dawkę leku Comirnaty, czyli 0,3 ml. W opinii Ministra Zdrowia oraz Konsultanta Krajowego do spraw farmacji szpitalnej pozyskanie i podanie sześciu dawek z jednej fiolki produktu jest optymalne, dopuszczalne […]

czytaj dalej >>
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski