Pismo Prezes NRA i Koordynator komisji ds. Farmacji Szpitalnej NRA DO Przewodniczącej OZZPiP Pani Krystyny Ptok – wkład NIA do wspólnego wystąpienia do Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina

Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz Koordynator Komisji ds. farmacji szpitalnej NRA Ewa Steckiewicz-Bartnicka, skierowały pismo do Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani Krystyny Ptok, stanowiące wkład Naczelnej Izby Aptekarskiej do Stanowiska Zespołu Doraźnego ds. Ochrony Zdrowia RDS, dotyczącego sytuacji kadrowej zawodów medycznych, które zostanie skierowane do Wiceprezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Pana Jarosława Gowina.

Pełna treść dokumentu dostępna tutaj: Pismo NIA do OZZPiP z 30.04.2021 r.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski