Pismo Prezes NRA skierowane do Ministra Adama Niedzielskiego w sprawie wzoru zamówień na lek Veklury

Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, skierowała pismo do Ministra Adama Niedzielskiego z prośbą o określenie wzoru zamówień, jakie powinny składać apteki szpitalne na lek Veklury. Pełna treść dokumentu dostępna tutaj: Pismo do MZ ws. wzoru zamówień na lek Veklury  

czytaj dalej >>

Pismo Prezes NRA do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w sprawie dodatkowego świadczenia pieniężnego dla farmaceutów pracujących w aptekach szpitalnych, w podmiotach leczniczych

Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, skierowała pismo do Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia oraz Filipa Nowaka, Prezesa NFZ z prośbą o wydanie Komunikatu dotyczącego objęcia dodatkowym świadczeniem pieniężnym farmaceutów wykonujących zawód w aptekach szpitalnych, w podmiotach leczniczych. Pełna treść dokumentów dostępna tutaj: Pismo do MZ ws. dodatk. pieniężn. 100% do wynagr dla farmac. apt. szp. Pismo do Prezesa NFZ ws. dodatk. pieniężn. 100% do wynagr dla farmac. […]

czytaj dalej >>

Pismo Prezes NRA w sprawie weryfikacji dokumentów dostawy produktu leczniczego Veklury

Prezes NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, skierowała pismo do p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, Łukasza Szmulskiego, w sprawie weryfikacji dokumentów dostawy produktu leczniczego Veklury oraz jednoznaczne określenie zasad przyjmowania i księgowania (wraz z wyceną) Veklury.   Pełna treść dokumentu dostępna tutaj: P_346_2020-Pismo do p.o.dyr.Ł. Szmulskiego DPLiF ws. weryf. dokum. dostawy prod. leczn. Veklury

czytaj dalej >>

Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej do Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzień dla farmaceutów szpitalnych w czasie pandemii COVID19

Naczelna Izba Aptekarska wystosowała pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla farmaceutów szpitalnych podczas walki z pandemią COVID19. Pełna treść dokumentu dostępna jest poniżej. Dokument do pobrania  

czytaj dalej >>

Naczelna Izba Aptekarska oraz Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych apelują do Ministra Zdrowia o dodatkowe wynagrodzenie za pracę dla farmaceutów szpitalnych podczas walki z COVID19

Naczelna Izba Aptekarska i Polskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych apelują do Ministra Zdrowia o wzrost wynagrodzeń dla farmaceutów szpitalnych podczas walki z COVID19. Pełna treść dokumentów dostępna jest poniżej. Dokument do pobrania Dokument do pobrania  

czytaj dalej >>

Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 I Apteki szpitalne

Produkty wykorzystywane podczas zwalczania COVID-19: Półmaski Półmaski powinny spełniać następujące wymagania: zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1Ap1:2003 – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaskićwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999); PN-EN 149+A1A1:2010 – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1A1:2009) deklaracja zgodności  na zgodność […]

czytaj dalej >>

COVID-19: Rekomendacje dla aptek szpitalnych

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 oraz zabezpieczenia personelu aptek szpitalnych Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje wprowadzenie następujących zasad dotyczących: Współpracy z hurtownią 1. Ograniczenie liczby dostaw poprzez składanie zaplanowanych zamówień. 2. W celu zabezpieczenia ciągłości dostaw oraz zminimalizowania liczby zwrotów do hurtowni i niepotrzebnego angażowania personelu hurtowni na ich obsługę rekomenduje się składanie przemyślanych zamówień tj.: • odpowiedni asortyment w odpowiedniej ilości […]

czytaj dalej >>

Komunikat GIF dotyczący dostaw produktów leczniczych do pacjenta. Komunikat Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych. Leczenie szpitalne

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego Dotyczący dostaw produktów leczniczych do Pacjenta  w ramach Leczenie szpitalne – programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Zgodnie z art. 106 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2019, poz. 499 z późn. zm.) apteka szpitalna może

czytaj dalej >>

Komunikat do Dyrektorów Szpitali posiadających aptekę szpitalną/dział farmacji szpitalnej w sprawie serializacji leków

Kluczowym środkiem w zakresie przeciwdziałania fałszowaniu produktów leczniczych w UE i ochrony legalnego łańcucha dystrybucji tych produktów jest kompleksowy system weryfikacji wprowadzony dyrektywą w sprawie sfałszowanych produktów leczniczych. Kompleksowa weryfikacja to system uwierzytelniania leków obejmujący obowiązkowe zabezpieczenia i bazy, w których przechowuje się informacje o każdym opakowaniu jednostkowym. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w UE i EOG z dniem 9 lutego 2019 r. Od tego dnia leki na receptę wprowadzane na rynek […]

czytaj dalej >>
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski