Przesunięcie terminu składania wniosków o przystąpienie do PESF

Minister Zdrowia wydłuża do dnia 14 sierpnia 2020 r. termin składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów (PESF), który ma odbyć się w sesji jesiennej 2020 r. Komunikat do pobrania.

czytaj dalej >>

Komunikat ws. identyfikatora OW NFZ

Od dnia 1 lipca 2020 r. na recepcie obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, osoba wystawiająca nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy. Powyższe dotyczy zarówno recept wystawianych w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Przedmiotowa zmiana wynika z faktu uchylenia z dniem 1 lipca 2020 r. obowiązywania art. […]

czytaj dalej >>

Ustawa o zawodzie farmaceuty. Pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej

23 lipca br.  odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej, która zajmuje się rozpatrzeniem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Podkomisja została powołana 26 maja br., a jej przewodniczącym jest poseł Paweł Rychlik, jedyny farmaceuta w Sejmie. W merytorycznych pracach wzięli udział przedstawiciele Naczelnej Izby Aptekarskiej: Elżbieta Piotrowska-Rutkowska prezes NRA, Marek Tomków wiceprezes NRA oraz radca prawny NIA Krzysztof Baka. Otwierając dyskusję ogólną posiedzenia podkomisji […]

czytaj dalej >>

Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie wezwania Gemini Apps sp. z o.o.

W związku z przekazaną przez Gemini Apps sp. z o o. do wiadomości publicznej informacją o złożeniu w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozwu przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej, publikujemy stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w tej sprawie. Pełna treść stanowiska do pobrania.

czytaj dalej >>

Produkty Lecznicze, dla których zostały wydane (w czerwcu 2020 r.) decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w czerwcu 2020 r. Do pobrania – Decyzja skróceń czerwiec 2020 r. Do pobrania – Baza skróceń czerwiec 2020 r.  

czytaj dalej >>

Od 1 września 2020 r. zostaną wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne Farmaceutów (PESF)

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia, od 1 września br. zostaną wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne Farmaceutów (PESF) w sesji wiosennej 2020 r. O nowych terminach farmaceuci zostaną poinformowani z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Pełna treść komunikatu do pobrania.

czytaj dalej >>

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Alopexy

Prezes URPL 7 lipca 2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/1188/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Alopexy, Minoxidilum, 50 mg/ml, roztwór na skórę, nr pozwolenia 17842. Podmiot odpowiedzialny: Pierre Fabre Dermatologie. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności wejdzie w życie z dniem  1 października 2020 roku. Decyzja i ulotka informacyjna dostępne są poniżej: Decyzja zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC Ulotka produktu leczniczego […]

czytaj dalej >>

Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Mukolina 50 mg/ml, syrop

Prezes URPL 1 lipca 2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/1178/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Mukolina, Carbocisteinum, 50 mg/ml, syrop nr pozwolenia R/0322. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności wejdzie w życie z dniem  1 października 2020 roku. Decyzja i ulotka informacyjna dostępne są poniżej: Decyzja zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC Ulotka produktu leczniczego […]

czytaj dalej >>

Komunikat NIA w sprawie nielegalnego pozyskiwania danych z Platformy P1 przez sieć aptek GEMINI

W związku z artykułem opublikowanym w serwisie gazetaprawna.pl, Naczelna Izba Aptekarska pragnie wyrazić głęboki sprzeciw wobec działań podjętych przez spółkę Gemini, polegających, jak wskazują autorzy artykułu, na nieuprawnionym pobieraniu danych o stanie zdrowia polskich pacjentów a następnie poddawaniu tychże pacjentów procesom profilowania. Należy wskazać, że system P1 z którego pobierane są wspomniane informacje zawiera wrażliwe dane medyczne pacjentów m.in. dostęp do e-recept, na podstawie których można tworzyć opis stanu zdrowia […]

czytaj dalej >>
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski