PEX PHARMASEQUENCE – PODSUMOWANIE RYNKU APTECZNEGO ZA MARZEC 2024

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu 2024 wyniosła 372 tys. PLN i była o 4,3% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 4 675,8 mln PLN i była wyższa o 4,3% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w marcu 2024 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 7,4%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 10%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 3,3%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 6,3%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 6%, leki pełnopłatne wzrost o 3,9%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 3,6%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w marcu była wyższa o 193,7 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresie ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 69,2 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 96 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 27,4 mln PLN. W porównaniu do lutego 2024 sprzedaż całego rynku wzrosła o 183,6 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 72,8 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 46,2 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 64,7 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w marcu 2024 r. wyniosła 30,1 PLN i wzrosła o 0,8% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2023 r. cena wzrosła o 9,8%. W porównaniu do lutego 2024 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0,5%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0,7%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 7%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 11,3%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 8,8%.

Średnia marża apteczna w marcu 2024 r. wyniosła 26,3% i wzrosła o 4,6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku, a w porównaniu do lutego 2024 r. średnia marża zmniejszyła się o 0,9%.

PEX_BarometrMarzec_2024
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski