ZARZĄDZENIE NR 48/2024/DGL PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 30 KWIETNIA 2024 R. W SPRAWIE PROGRAMU PILOTAŻOWEGO W ZAKRESIE USŁUG FARMACEUTY DOTYCZĄCYCH ZDROWIA REPRODUKCYJNEGO

Zarządzenie określa:

1) tryb zawierania umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego, zwanego dalej „programem pilotażowym”, określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. poz. 662), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

2) warunki realizacji umów, o których mowa w pkt 1;

3) wzór umowy o realizację programu pilotażowego, zwanej dalej „umową

zarządzenie

POBIERZ (PDF)

Umowa o realizację programu pilotażowego

POBIERZ (PDF)

Wniosek o zawarcie umowy w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego

POBIERZ (PDF)

HARMONOGRAM - ZASOBY

POBIERZ (PDF)

KATALOG PRODUKTÓW ROZLICZENIOWYCH

POBIERZ (PDF)

Oświadczenia

POBIERZ (PDF)

Plan rzeczowo - finansowy

POBIERZ (PDF)

Wniosek w sprawie numeru konta bankowego

POBIERZ (PDF)

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

POBIERZ (PDF)

uzasadnienie

POBIERZ (PDF)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski