ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 19 KWIETNIA 2024 R. W SPRAWIE USTAWICZNEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO OSÓB WYKONUJĄCYCH NIEKTÓRE ZAWODY MEDYCZNE

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972) zarządza się, co następuje:

  • 1. Rozporządzenie określa:

1) formy samokształcenia, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, zwanej dalej „ustawą”;

2) liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację oraz liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego;

3) wzór karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny.

D2024000067401

POBIERZ (PDF)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski