STANOWISKO PRAWNE BIURA PRAWNEGO NACZELNEJ IZBY APTEKARSKIEJ W SPRAWIE ZMIAN W USTAWIE Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. – PRAWO FARMACEUTYCZNE uszczelniających zasadę tzw. apteki dla aptekarza.

W związku z szeregiem nieprawdziwych informacji, które są rozpowszechniane w przestrzeni publicznej na temat przepisów zmieniających ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, zawartych w ustawie z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (obecnie ustawa znajduje się na etapie prac w Senacie RP), Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej informuje, co następuje:

STANOWISKO PRAWNE 18.07.2023 r. ostat

 

Pobierz dokument

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski