KOMUNIKAT NR IV MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE WYSTAWIANIA TZW. RECEPT ROCZNYCH OD 1 LIPCA 2024 R.

Minister Zdrowia w dniu 6 maja 2024 r. skierował do konsultacji publicznych rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. recept, które w swojej treści uwzględnia oczekiwane przez farmaceutów i lekarzy zmiany, m.in. dotyczące zwiększenia ilość wydawanych przez farmaceutę opakowań leku w różnych przypadkach zapisu dawkowania na recepcie, zmiany w zakresie wydawanej ilości w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością wynikającą z dawkowania i wskazanej ilości opakowań oraz doprecyzowania zasad adnotacji nanoszonej na recepcie przez osobę uprawnioną do wystawiania recept.

Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia będą wymagały zmiany algorytmów i tym samym zmiany systemu informatycznego funkcjonującego w ramach tzw. „systemu P1”.

W związku z powyższym, Minister Zdrowia informuje, że termin okresu przejściowego, w którym możliwe jest wystawianie e-recept w dwóch schematach dawkowania (dotychczasowym oraz nowym) wynikający z nowych zasad wystawiania i realizacji tzw. „recept rocznych”, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 1938) ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2024 r.

Od dnia 1 lipca 2024 r. oprogramowania gabinetowe powinny być dostosowane – przez ich dostawców – do nowych wymagań, a personel medyczny korzystający z tych rodzajów oprogramowania powinien być przygotowany dostosowania się do tych wymagań.

Komunikat_nr_IV_Ministra_Zdrowia_w_sprawie_wystawiania_tzw_recept_rocznych_od_1_lipca_2024_r

POBIERZ (PDF)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski