KOMUNIKAT W SPRAWIE NOWEJ FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA ROZLICZEŃ UMÓW NA PEŁNIENIE DYŻURÓW W DNI WOLNE OD PRACY LUB DYŻURÓW W PORZE NOCNEJ W APTECE

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o wprowadzeniu nowej funkcjonalności w systemie informatycznym NFZ w celu usprawnienia rozliczeń umów na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej w aptece.

Obecnie apteka, która występuje o rozliczenie odbytych dyżurów uruchamia zlecenie naliczania szablonu.

Tryb rozliczenia przedstawia się następująco:

 1. Potwierdzenie odbycia dyżuru w systemie SZOI/Portal Świadczeniodawcy
 2. Uruchomienie zlecenia naliczania szablonu rachunku
 3. Po zakończeniu naliczania szablonu rachunku należy pobrać wygenerowany pliku z szablonami R_UMX
 4. Na podstawie wygenerowanego pliku szablonu R_UMX należy przygotować rachunek:
 •      w obowiązującym formacie wymiany danych RACH/FAKT/NOTA – poza systemem, w aplikacji zewnętrznej.

Szczegóły dotyczące wskazanego komunikatu dostępne są na stronie internetowej NFZ.

Link do strony: https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/sprawozdawczosc-elektroniczna/lista-typow-komunikatow-xml/komunikat-e-faktury-e-faktura-e-rachunek/

lub

 • w wersji dotychczasowej (wygenerowana faktura w inny sposób) z naniesionym identyfikatorem szablonu
 1. Poprawnie przygotowany rachunek należy przekazać do OW NFZ:
 •         e-faktura – plik rachunku należy zaimportować do systemu SZOI/Portalu świadczeniodawcy
 •         faktura w wersji tradycyjnej przekazana drogą pocztową bądź e-puapem.
 1. Pobranie przygotowanego zestawienia liczby godzin przeprowadzonych dyżurów z systemu SZOI/Portalu świadczeniodawcy – po uruchomieniu zlecania naliczania szablonu rachunku wraz z plikiem R_UMX zostało wygenerowane zestawienie godzin przeprowadzonych dyżurów, które należy pobrać i podpisać elektronicznie.
 2. Podpisane zestawienie godzin przeprowadzonych dyżurów należy przekazać do NFZ przez system SZOI/Portal Świadczeniodawcy.

Za dyżury wykonane w kwietniu 2024 r. będą przyjmowane rozliczenia przygotowane zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej.

W celu rozliczenia dyżurów wykonanych od 1 maja 2024 roku należy obligatoryjne uruchomić zlecenie naliczania szablonu – faktury oraz e-faktury za dyżury wykonane od 1 maja 2024 roku muszą zostać przygotowane w oparciu o zlecenie naliczania szablonu.

Odpowiedzi na pytania są udzielane w oddziałach wojewódzkich NFZ.

Podziel się !
 • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski