KOMUNIKAT W SPRAWIE POPRAWKI ANTYKONCENTRACYJNEJ

W związku z poprawką zgłoszoną w dniu 11 lipca br. do projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3458), która przewiduje zakaz przejmowania kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez podmioty nieuprawnione oraz kary pieniężne za naruszenia tego zakazu, Naczelna Rada Aptekarska oświadcza, że proponowana zmiana zmierza do realizacji postulatów samorządu zawodu farmaceuty, które były wielokrotnie zgłaszane do właściwych ministrów, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej, w tym w formie oficjalnych stanowisk Naczelnej Rady Aptekarskiej (w załączeniu).

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
/-/ Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

Stanowisko Nr_VIII_3_2022 NRA 26.10.2022 w spr. konieczności znowelizowania AdA

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski