STANOWISKO PREZYDIUM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ DZIAŁAJĄCEGO W IMIENIU NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ W SPRAWIE NIEUPRAWNIONYCH PRÓB OKREŚLANIA ZAKRESU, ZASAD I FORM KSZTAŁCENIA FARMACEUTÓW WYMAGANEGO DO SPRAWOWANIA WYBRANYCH FORM OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ

  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski