Informacja z posiedzenia Naczelnej Rady Aptekarskiej w dniu 1 marca 2016 roku

1 marca 2016 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej, które prowadziła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA.
Program pierwszej części posiedzenia obejmował blok zagadnień dotyczących finansów Naczelnej Izby Aptekarskiej, w tym:

– zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu NIA w 2015 roku;
– zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego NIA za 2015 rok;
– uchwalenie planu finansowego NIA na 2016 rok.

Następna część posiedzenia dotyczyła spraw programowych. Po zapoznaniu się z projektami planów pracy przedłożonymi przez przewodniczących poszczególnych Komisji i Zespołów Naczelna Rada Aptekarska przyjęła uchwałę w sprawie planu pracy na 2016 rok. Naczelna Rada dokonała też zatwierdzenia składów osobowych wszystkich Komisji NRA.

Trzecią część spotkania rozpoczęło przedstawione przez prezesa NRA sprawozdanie z aktywności Prezydium NRA i podejmowanych działań. Następnie Rada wysłuchała informacji poświęconej Aptekarzowi Polskiemu, pismu Naczelnej Izby Aptekarskiej. Referentem tego tematu był Michał Grzegorczyk, redaktor wydawca. Do tej informacji odniósł się Piotr Brukiewicz, który w imieniu Rady oraz członków samorządu aptekarskiego wyraził uznanie dla wysokiego poziomu merytorycznego Aptekarza Polskiego przekazując zespołowi redakcyjnemu podziękowanie.

Naczelna Rada Aptekarska zapoznała się z przebiegiem prac zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania propozycji legislacyjnych dotyczących wdrożenia opieki farmaceutycznej. Temat przedstawił Piotr Brukiewicz, który bierze udział w pracach tego zespołu.
Prezes NRA zapowiedziała, że po przyjęciu projektów aktów prawnych, co powinno nastąpić w nieodległym czasie, NIA zorganizuje spotkania szkoleniowe poświęcone opiece farmaceutycznej.

Główny ciężar publikacji informacji i materiałów dotyczących opieki farmaceutycznej zostanie powierzony Aptekarzowi Polskiemu.
Kolejna część spotkania wypełniła informacja Krzysztofa Majki, przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej poświęcona przebiegowi spotkań Komisji oraz jej ustaleniom i wnioskom kierowanym do NRA.
Następny punkt spotkania poświęcony był sprawie obrotu pozaaptecznego. Wiceprezes NRA Marek Tomków nakreślił główne linie dotyczące tego problemu. Rada udzieliła Prezydium NRA mandatu do działania w celu prawnego uregulowania tego problemu.

Wiceprezes NRA Michał Byliniak omówił problematykę ochrony rynku polskiego przed lekami zafałszowanymi o czym stanowi dyrektywa 2001/83 Parlamentu Europejskiego i Rady.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie uczestnictwa Naczelnej Izby Aptekarskiej w NMVO, instytucji powołanej m.in. do tworzenia i zarządzania systemami baz, w których przechowuje się informacje o legalnych, niepowtarzalnych identyfikatorach produktów leczniczych.

Naczelna Rada Aptekarska przyjęła stanowisko w sprawie uczestniczenia przez Naczelną Izbę Aptekarską w NMVO.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski