Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/4/2010

więcej -> http://www.nia.org.pl/dat/magazyn/Biuletyn_NRA_V_4_2010.pdf

Spis treści:

Część I – obwieszczenie

Obwieszczenie Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 29 października 2009 r. o tekście jednolitym uchwały NRA w sprawie przeszkolenia uzupełniającego farmaceutów. . . . 3

Część II – uchwały

– Uchwała Nr V/47/2009 z dnia 18 marca 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie odwołania z funkcji Rzecznika Prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej. . . . 8

– Uchwała Nr V/48/2009 z dnia 18 marca 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2008 rok. . . . 8

– Uchwała Nr V/49/2009 z dnia 18 marca 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2008 rok. . . . 8

– Uchwała Nr V/50/2009 z dnia 18 marca 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie uchwalenia preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2009 rok. . . . 9

– UCHWAŁA Nr V/51/2009 z dnia 18 marca 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej zmieniająca uchwałę Nr IV/14/2004 z dnia 23 czerwca 2004 roku Naczelnej Rady Aptekarskiej
w sprawie przeszkolenia uzupełniającego farmaceutów. . . . 9

– Uchwała Nr V/52/2009 z dnia 18 marca 2009 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie utworzenia Centrum Edukacyjno-Wydawniczego Naczelnej Izby Aptekarskiej. . . . 10

– Uchwała Nr V/53/2009 z dnia 18 marca 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie powołania redaktora Biuletynu Informacji Publicznej Naczelnej Izby Aptekarskiej. . . . 13

– Uchwała Nr V/54/2009 z dnia 18 marca 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie zatwierdzenia kandydatur do odznaczenia honorową odznaką „Za zasługi dla ochrony
zdrowia”. . . . 13

– Uchwała Nr V/56/2009 z dnia 18 marca 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Naczelnej Rady Aptekarskiej do współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych. . . . 14

– Uchwała Nr V/57/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej zmieniająca uchwałę Nr V/28/2008 Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 3 lipca 2008 roku w sprawie zasad podejmowania uchwał i zajmowania stanowisk przez okręgowe rady aptekarskie. . . . 14

– Uchwała Nr V/58/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie przyznania Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego. . . . 15

– Uchwała Nr V/59/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie przyznania tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”. . . . 15

– Uchwała Nr V/60/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie przyznania wyróżnienia „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”. . . . 16

– Uchwała Nr V/61/2009 z dnia 9 września 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie przyznania wyróżnienia „Mecenas Samorządu Aptekarskiego”. . . . 16

– Uchwała Nr V/62/2009 z dnia 9 września 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie przyznania Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego. . . . 16

– Uchwała Nr V/63/2009 z dnia 9 września 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie upoważnienia dla Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. . . . 17

– Uchwała Nr V/64/2009 z dnia 9 września 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie Biura Prawnego NIA. . . . 17

Część III – stanowiska, postanowienie.

– Stanowisko Nr V/1/2009 z dnia 18 marca 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003r.
w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
(Dz. U. Nr 132, poz. 1238 z późn. zm.). . . . 18

– Stanowisko Nr V/2/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie modelu dystrybucji produktów leczniczych wdrażanego i prowadzonego przez spółki
należąca do grupy AstraZeneca. . . . 18

– Postanowienie Nr V/4/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej o ustanowieniu Zastępcy Sekretarza NRA. . . . 20

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski