Biuletyn Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/2/2008

Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/ 2 /2008
do pobrania w formacie pdf. (227 kb)

więcej -> http://www.nia.org.pl/dat/magazyn/BiuletynNRAV_02_2008.pdf

Spis treści:

– UCHWAŁA Nr V/ 1 /2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie ustalenia liczby wiceprezesów Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz niefunkcyjnych członków
Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
– str. . . 3

– UCHWAŁA Nr V/ 2 /2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej.
– str. . . 3

– UCHWAŁA Nr V/ 3 /2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.
– str. . . 3

– UCHWAŁA Nr V/ 4 /2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.
– str. . . 3

– UCHWAŁA Nr V/ 5 /2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru skarbnika Naczelnej Rady Aptekarskiej.
– str. . . 4

– UCHWAŁA Nr V/ 6 /2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
– str. . . 4

– UCHWAŁA Nr V/ 7 /2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie ustanowienia departamentów Naczelnej Rady Aptekarskiej, Komisji ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych oraz ustalenia liczby ich członków.
– str. . . 4

– UCHWAŁA Nr V/ 8 /2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru koordynatorów Departamentów NRA.
– str. . . 5

– UCHWAŁA Nr V/ 9 /2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do załatwiania spraw w imieniu
Naczelnej Rady Aptekarskiej.
– str. . . 5

– UCHWAŁA Nr V/ 11 /2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
zmieniająca uchwałę Nr IV/87/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komitetów redakcyjnych Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Aptekarza Polskiego Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej.
– str. . . 6

– UCHWAŁA Nr V/ 13 /2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie powołania Rzecznika Prasowego Naczelnej Izby Aptekarskiej.
– str. . . 7

– UCHWAŁA Nr V/ 14 /2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie umocowania Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Izby
Aptekarskiej.
– str. . . 7

– UCHWAŁA Nr V/ 15 /2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
zmieniająca uchwałę Nr IV/47/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem czynności na rzecz Naczelnej Izby Aptekarskiej, w tym wynikających z udziału członków Naczelnej Rady Aptekarskiej w jej posiedzeniach.
– str. . . 7

– POSTANOWIENIE Nr V/ 1 /2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie upoważnienia członków Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do składania podpisów i dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych Naczelnej Izby Aptekarskiej.
– str. . . 8

– UCHWAŁA Nr V/ 1 /2008 z dnia 25 marca 2008 r. PREZYDIUM NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ w sprawie regulaminu promowania i używania logo Naczelnej Izby Aptekarskiej.
– str. . . 8

– UCHWAŁA Nr V/ 16 /2008 z dnia 26 marca 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie uchwalenia preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2008 rok.
– str. . . 10

– UCHWAŁA Nr V/ 17 /2008 z dnia 26 marca 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2007 rok.
– str. . . 10

– UCHWAŁA Nr V/ 18 /2008 z dnia 26 marca 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania preliminarza budżetowego (budżetu) Naczelnej Izby Aptekarskiej na 2007 rok.
– str. . . 10

– UCHWAŁA NR V/ 19 /2008 z dnia 26 marca 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie realizacji wniosków programowych V Krajowego Zjazdu Aptekarzy.
– str. . . 11

– UCHWAŁA Nr V/ 20 /2008 z dnia 26 marca 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2008 rok.
– str. . . 12

– UCHWAŁA Nr V/ 21 /2008 z dnia 26 marca 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie utworzenia oraz wyboru członków Komitetu organizacyjnego obchodów Dnia Aptekarza – Święta Kosmy
i Damiana w 2008 roku.
– str. . . 15

– UCHWAŁA Nr V/ 22 /2008 z dnia 3 lipca 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie przyznania Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego.
– str. . . 16

– UCHWAŁA Nr V/ 23 /2008 z dnia 3 lipca 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie przyznania tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”.
– str. . . 16

– UCHWAŁA Nr V/ 24 /2008 z dnia 3 lipca 2008r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zatwierdzenia kandydatur do odznaczenia honorową odznaką „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.
– str. . . 17

– UCHWAŁA Nr V/ 25 /2008 z dnia 3 lipca 2008r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zatwierdzenia kandydatur do odznaczeń państwowych.
– str. . . 17

– UCHWAŁA Nr V/ 26 /2008 z dnia 3 lipca 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
o trybie działania Naczelnej Rady Aptekarskiej.
– str. . . 17

– UCHWAŁA Nr V/ 28 /2008 z dnia 3 lipca 2008r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie zasad podejmowania uchwał i zajmowania stanowisk przez okręgowe rady aptekarskie.
– str. . . 23

– UCHWAŁA Nr V/ 29 /2008 z dnia 3 lipca 2008 r. NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
w sprawie wyboru koordynatora Departamentu Współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
– str. . . 24

Biuletynu Naczelnej Rady Aptekarskiej nr V/ 2 /2008
do pobrania w formacie pdf. (227 kb) ->
http://www.nia.org.pl/dat/magazyn/BiuletynNRAV_02_2008.pdf

DI NRA (mg)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski