CENTRALNY REJESTR OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO

26 marca 2024 r. weszła w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych. Określa ona zasady wykonywania 15 zawodów medycznych, w tym technika farmaceutycznego. Omawia także reguły ustawicznego rozwoju zawodowego i odpowiedzialności zawodowej dla wyszczególnionych zawodów medycznych. Regulacja ma na celu „wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie.

Rejestr umożliwia złożenie w formie elektronicznej wniosku o wpis do rejestru. Wymagane jest posiadanie i załączenie cyfrowego odwzorowania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do wykonywania zawodu oraz posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego, aby móc złożyć wniosek. Wniosek taki będzie rozpatrywany przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej zawód medyczny.

Zgodnie z informacją ze strony rizm.ezdrowie.gov.pl: „System ma za zadanie agregować i dostarczać aktualne informacje na temat osób wykonujących zawody medyczne na terytorium Polski co w szerszej perspektywie posłuży podniesieniu jakości i umożliwi równy dostęp do świadczeń ochrony zdrowia”. Przewidywany przez twórców systemu czas niezbędny na wypełnienie wniosku to około 10-15 minut. Podstawą prawną działania rejestru jest ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz.U 2023 poz. 1972).

źródło:aptekarzpolski.pl

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski