OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE WYKAZU LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I WYROBÓW MEDYCZNYCH, DLA KTÓRYCH USTALONO CENĘ ZBYTU NETTO

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733 i 1938) ustala się na dzień 1 kwietnia 2024 r. wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 w stosunku, do których wydano ostateczną decyzję administracyjną o ustaleniu ceny zbytu netto (PDF)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski