PEX PHARMASEQUENCE – PODSUMOWANIE RYNKU APTECZNEGO ZA LISTOPAD 2023

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie 2023 wyniosła 357 tys. PLN i była o 0,7% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 4 530,4 mln PLN i była wyższa o 14% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie 2023 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 12,8%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 18,2%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 16,8%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 15,9%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały spadek o 0,6%, leki pełnopłatne wzrost o 1,5%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 1,1%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w listopadzie była wyższa o 557,8 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresie ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 129,7 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 168,2 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 256 mln PLN. W porównaniu do października 2023 sprzedaż całego rynku wzrosła o 35,9 mln PLN. Dla dwóch segmentów został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 6,2 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 18,3 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 23,9 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w listopadzie 2023 r. wyniosła 29 PLN i wzrosła o 0,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2022 r. cena wzrosła o 9%. W porównaniu do października 2023 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0%, dla leków pełnopłatnych spadła o 1,1%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1,2%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 4,5%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 10,3%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 10,5%.

Średnia marża apteczna w listopadzie 2023 r. wyniosła 26,6% i wzrosła o 7,2% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku, a w porównaniu do października 2023 r. średnia marża zmniejszyła się o 0,5%.

PLIK PDF (do pobrania) 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski