PEX PHARMASEQUENCE – PODSUMOWANIE RYNKU APTECZNEGO ZA SIERPIEŃ 2023

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu 2023 wyniosła 307,5 tys. PLN i była o 1,2% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 904,9 mln PLN i była wyższa o 7,8% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu 2023 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 8,3%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 17,7%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 6,4%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 10%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 0,1%, leki pełnopłatne wzrost o 12,9%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 4,7%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w sierpniu była wyższa o 281,2 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresie ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 65,4 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 144,2 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 65,6 mln PLN. W porównaniu do lipca 2023 sprzedaż całego rynku wzrosła o 40,8 mln PLN. Dla dwóch segmentów został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 0,5 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 123,4 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 81,9 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w sierpniu 2023 r. wyniosła 28,4 PLN i wzrosła o 0,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2022 r. cena wzrosła o 9,6%. W porównaniu do lipca 2023 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych spadła o 0,7%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 14%, a w sprzedaży odręcznej spadła o 6,5%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 4,3%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 11,3%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 10,4%.

Średnia marża apteczna w sierpniu 2023 r. wyniosła 25,7% i wzrosła o 0,5% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku, a w porównaniu do lipca 2023 r. średnia marża zwiększyła się o 2,6%.

PLIK DO POBRANIA (PDF)

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski