PEX PHARMASEQUENCE – PODSUMOWANIE RYNKU APTECZNEGO ZA LIPIEC 2023

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu 2023 wyniosła 304 tys. PLN i była o 3,2% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 864,1 mln PLN i była wyższa o 8,9% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w lipcu 2023 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 8,5%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 6,5%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 16,1%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 11,4%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Leki refundowane zanotowały spadek o 4,4%, leki pełnopłatne – spadek o 14,3%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 5,1%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lipcu była wyższa o 317,1 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresie ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 66,4 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 39 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 205,2 mln PLN. W porównaniu do czerwca 2023 sprzedaż całego rynku spadła o 132,1 mln PLN. Dla jednego segmentu został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 53,8 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 161,6 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 81,3 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lipcu 2023 r. wyniosła 28,3 PLN i wzrosła o 0,8% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2022 r. cena wzrosła o 9,9%. W porównaniu do czerwca 2023 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 1,5%, dla leków pełnopłatnych spadła o 9,6%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 8,4%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 4,5%, dla leków pełnopłatnych spadła o 1,2%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 19,4%.

Średnia marża apteczna w lipcu 2023 r. wyniosła 25,1% i wzrosła o 0,9% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku, a w porównaniu do czerwca 2023 r. średnia marża zwiększyła się o 5%.

PLIK DO POBRANIA (PDF)

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski