PEX PHARMASEQUENCE – PODSUMOWANIE RYNKU APTECZNEGO ZA CZERWIEC 2023

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu 2023 wyniosła 314 tys. PLN i była o 1,3% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 996,3 mln PLN i była wyższa o 12,6% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w czerwcu 2023 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 13,4%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 22,8%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 11,6%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 15,2%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Leki refundowane zanotowały wzrost o 0,5%, leki pełnopłatne spadek o 0,1%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 3,2%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w czerwcu była wyższa o 448,6 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresie ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 117,2 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 187,8 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 136,1 mln PLN. W porównaniu do maja 2023 sprzedaż całego rynku spadła o 58,2 mln PLN. Dla jednego segmentu został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 3,3 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 3,1 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 57,7 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w czerwcu 2023 r. wyniosła 28,1 PLN i wzrosła o 0,8% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2022 r. cena wzrosła o 9,4%. W porównaniu do maja 2023 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0,7%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 1,5%, a w sprzedaży odręcznej spadła o 0,4%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 3,5%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 11,2%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 10,3%.

Średnia marża apteczna w czerwcu 2023 r. wyniosła 23,9% i spadła o 5,5% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku, a w porównaniu do maja 2023 r. średnia marża zmniejszyła się o 4,1%.

PLIK DO POBRANIA (PDF)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski