PEX PHARMASEQUENCE – PODSUMOWANIE RYNKU APTECZNEGO ZA MAJ 2023

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju 2023 wyniosła 318 tys. PLN i była o 0,3% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 4 054,5 mln PLN i była wyższa o 13,2% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w maju 2023 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 13,4%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 18,6%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 15,1%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 15,6%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się w dwóch analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 3,1%, leki pełnopłatne wzrost o 1,5%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 3,7%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w maju była wyższa o 471,3 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresie ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 118,1 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 156 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 189,3 mln PLN. W porównaniu do kwietnia 2023 sprzedaż całego rynku spadła o 28,4 mln PLN. Dla dwóch segmentów został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 31 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 12,4 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 71,7 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w maju 2023 r. wyniosła 27,9 PLN i wzrosła o 0,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2022 r. cena wzrosła o 9,2%. W porównaniu do kwietnia 2023 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych spadła o 0,8%, dla leków pełnopłatnych utrzymała stały poziom, a w sprzedaży odręcznej spadła o 0,2%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 3,2%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 10,9%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 10,4%.

Średnia marża apteczna w maju 2023 r. wyniosła 24,9% i wzrosła o 0,1% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku, a w porównaniu do kwietnia 2023 r. średnia marża zwiększyła się o 1,2%.

PEX PHARMASEQUENCE – PODSUMOWANIE RYNKU APTECZNEGO ZA MAJ 2023 (PDF)

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

 

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski