PEX PHARMASEQUENCE – PODSUMOWANIE RYNKU APTECZNEGO ZA LUTY 2023

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym 2023 wyniosła 302 tys. PLN i była o 6.4% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 873.5 mln PLN i była wyższa o 11.2% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym 2023 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 8%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 19.9%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 13.1%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 13.3%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Leki refundowane zanotowały spadek o 3.9%, leki pełnopłatne spadek o 5.9%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 8.2%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lutym była wyższa o 391.6 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 62.9 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 153.9 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 169.9 mln PLN. W porównaniu do stycznia 2023 sprzedaż całego rynku spadła o 272 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży.  Sprzedaż leków refundowanych spadła o 47.5 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 66.5 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 156 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2023 r. wyniosła 27.2 PLN i wzrosła o 1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2022 r. cena wzrosła o 10.4%. W porównaniu do stycznia 2023 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0.4%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 1.6%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0.4%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 3.7%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 12.3%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 11.8%.

Średnia marża apteczna w lutym 2023 r. wyniosła 26.3% i wzrosła o 3.6% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 roku, a w porównaniu do stycznia 2023 r. średnia marża zwiększyła się o 6.4%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Podsumowanie rynku aptecznego za luty 2023 – do pobrania (.pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski