PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2022

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu 2022 wyniosła 279.5 tys. PLN i była o 2.4% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3623.7 mln PLN i była wyższa o 14.4% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w sierpniu 2022 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 10.8%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 20.5%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 19.1%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 16.9%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 0.4%, leki pełnopłatne wzrost o 2.2%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 4%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w sierpniu była wyższa o 456.3 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 83.2 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 142.6 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 222.4 mln PLN. W porównaniu do lipca 2022 sprzedaż całego rynku wzrosła o 76.6 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 1.5 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 18.3 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 57.7 mln PLN.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w sierpniu 2022 r. wyniosła 25.9 PLN i wzrosła o 0.5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 7.9%. W porównaniu do lipca 2022 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych spadła o 0.4%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 1.3%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.1%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 3.2%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 10.9%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 9.3%.

Średnia marża apteczna w sierpniu 2022 r. wyniosła 25.6% i wzrosła o 1.9% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku, a w porównaniu do lipca 2022 r. średnia marża zwiększyła się o 3%.

Podsumowanie rynku aptecznego za sierpień 2022 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski