Obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego o możliwości zwrotu produktu leczniczego Vitaminum C Teva do apteki

Na podstawie art. 121 ust. 3b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 830, 974, 1095 i 1344) Główny Inspektorat Farmaceutyczny ogłosił, że w przypadku produktu leczniczego Vitaminum C Teva (Acidum ascorbicum) roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml, kapsułki numer serii: X05459A, data ważności: 03.2023; podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – wydanego już Pacjentom, zachodzi uzasadnione podejrzenie wystąpienia wady jakościowej polegającej na stwierdzeniu w badaniach stabilności wyniku poza limitem specyfikacji w zakresie parametru cząstki widoczne okiem nieuzbrojonym, co może skutkować poważnym zagrożeniem dla zdrowia lub życia Pacjenta.

Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje o możliwości zwrotu określonej powyżej serii produktu leczniczego do aptek.

Vitaminum_C_Teva_Obwieszczenie_GIF_Dz_Urz_Min_Zdrow_2022_poz_76
Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski