Rusza program pilotażowy przeglądów lekowych!

Od dziś (1 kwietnia br.) w 75 aptekach na terenie całej Polski, rozpocznie się realizacja programu pilotażowego przeglądów lekowych. Celami pilotażu są m.in. ocena zasadności objęcia przeglądów lekowych zakresem opieki farmaceutycznej i włączenia tego rodzaju usługi do tzw. gwarantowanych świadczeń finansowanych z budżetu państwa.

Przegląd lekowy zwiększy bezpieczeństwo pacjenta

Przeglądy lekowe są jedną z pierwszych usług farmaceutycznych, wskazanych do wdrożenia w Polsce w formie pilotażu, przez powołany w 2020 r. Zespół ds. opieki farmaceutycznej. W toku prac, zespół złożony z 19 członków – przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz przedstawicieli środowiska akademickiego, przeanalizował zarówno informacje na temat usług opieki farmaceutycznej realizowanych na świecie jak i dane na temat pilotaży oraz badań prowadzonych w tym zakresie w Polsce. Efekty prac wskazujące siedem kluczowych usług opieki farmaceutycznej, które należy wdrożyć w polskim systemie ochrony zdrowia, zostały przedstawione w dokumencie „Raport opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”. Dokument wskazał konieczność  wprowadzania usług w sposób etapowy z uwzględnieniem pilotażu, którego wyniki mają ocenić ich zasadność ekonomiczną, społeczną i zdrowotną.

Uruchomienie pilotażu przeglądów lekowych to bez wątpienia kluczowy krok w kierunku racjonalizacji farmakoterapii pacjentów, wykorzystania potencjału zawodowego farmaceutów oraz usprawnienia polityki zdrowotnej państwa. Od jego przebiegu i uzyskanych wyników zależy przyszłość opieki farmaceutycznej w Polsce – wskazuje prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Zasady realizacji pilotażu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2021 r., za prowadzenie pilotażu przeglądów lekowych odpowiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a podmiotem prowadzącym pilotaż jest Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. W toku naboru uwzględniającego równomierny rozkład geograficzny placówek w kraju oraz kolejność zgłoszeń, do programu zakwalifikowanych zostało 75 aptek i 75 farmaceutów, którzy przez okres kilku najbliższych miesięcy, świadczyć będą usługę wybranej grupie pacjentów z polipragmazją (wielolekowością). Pilotaż przewiduje 3 kontakty farmaceuty z pacjentem, których efektem ma być opracowanie dla pacjenta indywidualnego planu opieki farmaceutycznej oraz planu rozwiązania wszystkich wykrytych rzeczywistych lub potencjalnych problemów związanych ze stosowaniem leków. Co więcej podczas konsultacji farmaceutycznej, pacjent otrzyma również informacje dotyczące profilaktyki zdrowotnej.

Pilotaż finansowany jest z budżetu państwa, a podmiotem odpowiedzialnym za jego monitorowanie i ewaluację jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski