Реалізація рецептів – інформація для пацієнтів з України I Realizacja recept – informacja dla pacjentów z Ukrainy

Загальні правила виписування і реалізації рецептів у Польщі

Право на медичні послуги для іноземця з поза Європейського Союзу, у тому числі для громадян України  завжди вирішує особа, яка виписує рецепт на підставі представлених пацієнтом документів  або на підставі перевірки в системі Електронної Верифікації Повноважень Користувачів.

Українці , які приїхали до Польщі від 24.02.2022 р.

12 березня 2022 р. набув чинності Спеціальний Закон (що має також назву «спецзакон»), який надає право на відшкодування витрат на ліки і медичні вироби для громадян України.

Рецепти з відшкодуванням витрат на ліки позначаються кодом ІН  «IN(пацієнти інші, ніж застраховані особи). Ідентифікатором пацієнта в системі є номер документу з фотографією (паспорт) або наданий у Польщі спеціальний номер ПЕСЕЛЬ.

Пацієнти з України, які прибули до Польщі від 24.02.2022 р. мають право  на отримання медичних послуг на таких самих правах як особи застраховані. Це означає, що громадяни з України можуть отримати доступні на рецепт ліки зі знижкою на таких самих правах, як громадяни Польщі.

Така можливість стосується:

  1. громадян України, які прибули на територію Республіки Польща з території України;
  2. негромадян України дружину (чоловіка) громадянина України, яка прибула до Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями;
  3. громадян України, які мають Карту Поляка і членів їх найближчих родичів;
  4. дитини громадянина України, яка народилася в Польщі, мати належить до пункту 1 і 2

Вищезазначене право дійсне 18 місяців і рахується від 24.02.2022 р.

Увага!

Рецепти виписані в Україні, реалізуються в Польщі з повно вартістю. Для продовження лікування лікарськими засобами, які видаються в Україні без рецепта,рекомендуємо пройти медичну консультацію, під час якої лікар вирішить легітимність отримання відповідного лікарського засобу доступного на рецепт.

У разі виникнення додаткових питань щодо правил функціонування польської системи охорони здоров’я, рекомендуємо звертатися на безкоштовну гарячу лінію Національного Фонду Охорони Здоров’я – 800 190 590.

Гаряча лінія працює цілодобово, 7 днів на тиждень, також у святкові дні.

Актуальні вакансії роботи і проживання (натисни тут).

Переклад виконала Біла Інна

 

Ogólne zasady wystawiania i realizacji recept w Polsce

O prawie do świadczeń zdrowotnych dla obcokrajowca  spoza UE, w tym dla obywateli Ukrainy, zawsze decyduje  osoba wystawiająca receptę na podstawie przedstawionych przez pacjenta dokumentów i/lub weryfikacji w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Osoby z Ukrainy, które przybyły do Polski od 24.02.2022 r.

12 marca 2022 roku weszła w życie tzw. ustawa specjalna (specustawa) przyznającą prawo do refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne dla osób z Ukrainy. Recepty refundowane są oznaczone z kodem  „IN” (pacjent inny niż ubezpieczony). Identyfikatorem pacjenta w systemie jest numer dokumentu ze zdjęciem lub nadany w Polsce numer PESEL.

Pacjenci z Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r. posiadają prawo do świadczeń na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone co oznacza, że  mogą otrzymać leki dostępne na receptę ze zniżką na takich samych zasadach jak obywatel Polski.

Taka możliwość dotyczy:

  1. obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy
  2. osoby nieposiadającej obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywateli Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy
  3. obywatela Ukrainy z Kartą Polaka i członków jego najbliższej rodziny
  4. dziecko obywatela Ukrainy urodzone w Polsce, matka należy do pkt. 1 i 2

Uprawnienie obowiązuje 18 miesięcy i jest liczone od 24.02.2022 r.

Uwaga!

Recepty wystawione w Ukrainie, realizowane są w Polsce z pełną odpłatnością. W celu kontynuacji leczenia produktami leczniczymi, które dostępne są w Ukrainie bez recepty, zalecamy konsultację lekarską, podczas której lekarz zdecyduje o zasadności otrzymania odpowiedniego leku dostępnego w Polsce na receptę.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących zasad funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia,  zachęcamy do kontaktu z bezpłatną infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590. Infolinia działa całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne.

Aktualne oferty pracy i baza noclegowa (kliknij).

Tłumaczenie na język ukraiński wykonała Bila Inna

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski