Pex PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za luty 2022

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym 2022 wyniosła 266.5 tys. PLN i była o 4% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3481.8 mln PLN i była wyższa o 17.9% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w lutym 2022 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 9.8%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 4.7%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 42.1%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 20.6%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się dla jednego analizowanego segmentu. Leki refundowane zanotowały wzrost o 3.3%, leki pełnopłatne spadek o 0.3%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 10%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w lutym była wyższa o 528.8 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 71.4 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 20.5 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 431.4 mln PLN. W porównaniu do stycznia 2022 sprzedaż całego rynku spadła o 157 mln PLN. Dla jednego segmentu został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 29.2 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 6.1 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 178 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2022 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 41.8 mld PLN i będzie wyższa o 3% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2021 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2022 roku wyniesie 9.7 mld PLN, tj. o 1.4% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w lutym 2022 r. wyniosła 24.6 PLN i wzrosła o 1.1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2021 r. cena wzrosła o 3.8%. W porównaniu do stycznia 2022 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 1.3%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 1.6%, a w sprzedaży odręcznej spadła o 1.3%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.4%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 6.4%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 6.2%.

Średnia marża apteczna w lutym 2022 r. wyniosła 25.4% i wzrosła o 2.9% w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 roku, a w porównaniu do stycznia 2022 r. średnia marża zmniejszyła się o 0.5%.

Podsumowanie rynku aptecznego za luty 2022 do pobrania (format.pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski