Zmiana w składzie Naczelnej Rady Aptekarskiej

Z dniem 28 lutego br. Michał Byliniak złoży rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Funkcję tę pełnił już drugą kadencję (od 2016 r.). Jego decyzja podyktowana jest podjęciem nowego wyzwania zawodowego.

Podczas blisko 6-letniej współpracy Michał Byliniak w znacznym stopniu wzmocnił pozycję Naczelnej Rady Aptekarskiej. Odpowiadając za wiele kluczowych projektów i inicjatyw mocno angażował się w prace związane z wdrożeniem na rynku krajowym usług z zakresu opieki farmaceutycznej. Jako członek zespołu ds. opieki farmaceutycznej powołanego przez Ministra Zdrowia był współautorem raportu: „Opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”, definiującego 7 kluczowych usług w tym zakresie. Współtworzył też publikację naukową pt. „Droga do opieki farmaceutycznej w Polsce – praktyka, definicje i ustawa”, związaną z wejściem w życie ustawy o zawodzie farmaceuty oraz realizacją usług z zakresu opieki farmaceutycznej.

Jako uczestnik wielu wydarzeń i debat branżowych był głośnym orędownikiem idei szczepień. Prowadząc konstruktywny dialog z Ministerstwem Zdrowia zwracał uwagę na potrzebę wypracowania rozwiązań z zakresu uprawnienia farmaceutów do kwalifikacji i wykonywania szczepień przeciw COVID-19 i grypie – rozwiązań, które ostatecznie zostały wdrożone do polskiego porządku prawnego.

Skuteczność jego działań została dostrzeżona również na arenie międzynarodowej. W 2019 r. objął funkcję Prezydenta Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej (PGEU) – organizacji branżowej reprezentującej ponad 400 tys. społeczność farmaceutów, która dba o zdrowie ponad 500 milionów osób w całej Europie. Członkami PGEU są europejskie stowarzyszenia krajowe oraz organy przedstawicielskie aptek i farmaceutów pochodzące z 32 krajów Europy.

 – Od samego początku naszej współpracy Michał należał do grona moich najbliższych współpracowników. W tym czasie zawsze mogłam liczyć na jego profesjonalne doradztwo, fachową wiedzę oraz obiektywizm, niezbędny do podejmowania wielu trudnych decyzji zarządczych. Jestem przekonana, że doskonale wykorzysta swoje kompetencje menedżerskie w nowym miejscu. Życzę mu powodzenia i realizacji wielu ciekawych wyzwań zawodowychpowiedziała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski