Dodatki covidowe: nowe zasady rozliczania

Osoby wykonujące zawód medyczny i posiadające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, spełniają warunki uprawniające ich do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Kto otrzymuje dodatek covidowy i w jakiej wysokości?

Od 1 listopada 2021 roku tzw. dodatek covidowy przysługuje personelowi medycznemu za każdą godzinę pracy z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Dodatek covidowy wynosi 100% wynagrodzenia, które wynika z umowy o pracę lub z umowy cywilnoprawnej, należnego za każdą godzinę pracy osoby, która (kryteria poniżej muszą być spełnione łącznie):

  • wykonuje zawód medyczny
  • uczestniczy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i ma bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
  • pracuje na oddziałach, w których placówka medyczna zapewnia łóżka dla pacjentów z podejrzeniem oraz z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (tzw. II poziom zabezpieczenia covidowego).

Środki na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a maksymalna miesięczna kwota dodatku nie może przekroczyć 15 tys. zł.

Źródło: NFZ

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski