PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za wrzesień 2021

Wartość sprzedaży statystycznej apteki we wrześniu 2021 wyniosła 278.5 tys. PLN i była o 16.5% wyższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3689 mln PLN i była wyższa o 15.1% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki we wrześniu 2021 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla wszystkich segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż wzrosła o 11%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 26.3%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 17.8%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 17.5%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Leki refundowane zanotowały wzrost o 13.9%, leki pełnopłatne wzrost o 12.5%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była wyższa o 21%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego we wrześniu była wyższa o 483.1 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych wzrósł o 91 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 171.8 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 217.1 mln PLN. W porównaniu do sierpnia 2021 sprzedaż całego rynku wzrosła o 521.5 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 138.1 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych wzrosła o 99.8 mln PLN, a sprzedaż odręczna zwiększyła się o 282.1 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2021 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 39.6 mld PLN i będzie wyższa o 5.1% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2020 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2021 roku wyniesie 9.5 mld PLN, tj. o 1.9% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w we wrześniu 2021 r. wyniosła 24 PLN i wzrosła o 0.1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 5.1%. W porównaniu do sierpnia 2021 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 1.6%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.1%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 1.2%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 3.6%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 5.1%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 7%.

Średnia marża apteczna we wrześniu 2021 r. wyniosła 26.2% i wzrosła o 2.5% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku, a w porównaniu do sierpnia 2021 r. średnia marża zwiększyła się o 4.4%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Podsumowanie rynku aptecznego za wrzesień 2021 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski