Ruszyły nabory aptek chcących przystąpić do Narodowego Programu Szczepień

Od 15 czerwca br. Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczęły nabory aptek, które chcą wziąć udział w Narodowym Programie Szczepień. W ramach programu, farmaceuci posiadający odpowiednie uprawnienia i pracujący w zakwalifikowanych aptekach będą wykonywać szczepienia pacjentów przeciw COVID-19. Aplikację można złożyć elektronicznie.

Wymogi dla aptek

Aby apteka została zakwalifikowana do programu musi spełnić kilka podstawowych warunków:

  • posiada w Rejestrze Aptek status aktywna;
  • jest podłączona do Systemu P1, prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ), oraz zadeklaruje używanie systemów informatycznych do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji;
  • spełnia wszystkie wymagania określone przez Ministra Zdrowia w rozporządzeniach w sprawach wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki oraz szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki;
  • prześle formularz zgłoszeniowy do programu łącznie z załącznikami.

Nabór wniosków

Aby przystąpić do Narodowego Programu Szczepień, apteka przesyła elektroniczne oświadczenie do właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Aplikacje przyjmowane są przez elektroniczną skrzynkę ePUAP. Oświadczenie musi być podpisane (podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty). Wnioski niepodpisane zostaną odrzucone. Do wniosku należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, jako arkusz kalkulacyjny, który będzie można edytować.

Nabór aptek  jest otwarty i ciągły, nie ma zatem konkretnej daty jego zakończenia. Wnioski aptek będą rozpatrywane według kolejności zgłoszenia. Przewidywany czas od zgłoszenia do rozpoczęcia szczepień w aptece to co najmniej 14 dni.

Oddziały Funduszu poinformują apteki o zakwalifikowaniu do programu lub braku kwalifikacji. Apteki, które pozytywnie przejdą weryfikację, zostaną wpisane na specjalny wykaz „covidowy”, prowadzony przez dyrektorów wszystkich oddziałów NFZ. Znalezienie się na tym wykazie umożliwi rozliczenie szczepień z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przystąpienie apteki do Narodowego Programu Szczepień oznacza, że apteka spełnia warunki udziału w programie i przyjmuje zasady finansowania szczepień.

Wynagrodzenie aptek

Za każde szczepienie przeciwko COVID-19 apteka otrzyma 61,24 zł. Szczepienie uznaje się za wykonane po wypełnieniu karty szczepienia przez apteczny punkt szczepień. Szczepienie dla pacjentów jest bezpłatne. Sposób rozliczenia szczepień i wysokość stawek za szczepienie reguluje Zarządzenie Prezesa NFZ z 5 marca 2021 r., nr 42/2021/DSOZ z późn. zm.

Rejestracja pacjentów na szczepienie

Pacjenci chcący przyjąć szczepionkę przeciw COVID-19 w aptece będą mogli rejestrować się na szczepienie poprzez elektroniczny system e-rejestracja na stronie pacjent.gov.pl, telefonicznie lub w samym aptecznym punkcie szczepień. Do zaszczepienia w aptece niezbędne jest e-skierowanie.

Kwalifikację do szczepienia jak i sam proces podania szczepionki przeprowadza farmaceuta posiadający odpowiednie uprawnienia. Apteka musi prowadzić także dokumentację medyczną ze zrealizowanych szczepień i stosować się do zasad dystrybucji i przechowywania szczepionek.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami aplikacji dostępnymi na stronach internetowych Wojewódzkich Oddziałów NFZ:

Więcej informacji tutaj.

Źródło: NFZ Centrala

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski