PEX PharmaSequence – podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2021

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2021 wyniosła 214 tys. PLN i była o 9.5% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 2 866.5 mln PLN i była niższa o 16.3% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w styczniu 2021 spadła dla wszystkich segmentów względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Dla produktów refundowanych sprzedaż spadła o 20.4%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki spadła o 11.5%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż spadła o 9.4%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki spadła o 13.4%.  W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Leki refundowane zanotowały spadek o 18.7%, leki pełnopłatne spadek o 9.6%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 2.8%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w styczniu była niższa o 556.6 mln PLN od wartości rynku w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych spadł o 255.1 mln PLN, segment recept pełnopłatnych spadł o 111.5 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej spadł o 188 mln PLN. W porównaniu do grudnia 2020 sprzedaż całego rynku spadła o 311.3 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 199.5 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 72.1 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 43 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2021 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 38.5 mld PLN i będzie wyższa o 2.2% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2020 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2021 roku wyniesie 9.6 mld PLN, tj. o 2.1% więcej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w styczniu 2021 r. wyniosła 23.5 PLN i wzrosła o 0.9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 7.1%. W porównaniu do grudnia 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych spadła o 1.7%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 0.8%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 2.1%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.2%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 9.2%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 7.1%.

Średnia marża apteczna w styczniu 2021 r. wyniosła 24.2% i spadła o 2.1% w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 roku, a w porównaniu do grudnia 2020 r. średnia marża zmniejszyła się o 1.1%.*

Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Elżbieta Brzeźny

Podsumowanie rynku aptecznego za styczeń 2021 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski