Informacja Prezesa Urzędu z dnia 28.12.2020 r. w sprawie zawartości Suplementu 10.3 do dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 28 grudnia 2020 roku
w sprawie zawartości Suplementu 10.3 do dziesiątego wydania Farmakopei Europejskiej

Informuję, że Suplement 10.3 do Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.) wydanie dziesiąte wprowadza uzupełnienia i zmiany do Ph. Eur., które stają się obowiązujące w państwach stosujących Farmakopeę Europejską w tym w Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 1 stycznia 2021 r., na podstawie Rezolucji Rady Europy (Council of Europe, European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH)) AP-CPH (19) 3.

W załączeniu do Informacji przedstawia się tabelę zawierającą tytuły tekstów podstawowych (rozdziałów), monografii ogólnych i monografii szczegółowych zawartych w Suplemencie 10.3 do Farmakopei Europejskiej. Nazewnictwo podane jest w języku łacińskim, angielskim, francuskim i polskim. Przy tytułach, w górnym indeksie, umieszczono oznakowania dotyczące rodzaju wprowadzanego do tekstu Suplementu 10.3 Ph. Eur. uzupełnienia lub zmiany. Wyjaśnienia zastosowanych oznakowań podaje się poniżej:

*    − jednobrzmiące nazwy angielska i francuska,

**  – monografia opublikowana pod wskazanym tytułem w dziesiątym wydaniu Ph. Eur., przed opublikowaniem Suplementu 10.3,

I     – oznacza monografię niezamieszczoną dotychczas w Ph. Eur.,

II   – oznacza monografię Ph. Eur., która została poddana pełnemu procesowi rewizji,

III  – oznacza monografię Ph. Eur., do której wprowadzono częściowe zmiany o charakterze merytorycznym,

IV  – oznacza monografię Ph. Eur. o zmienionym tytule,

V   – oznacza monografię Ph. Eur. wycofaną z Farmakopei Europejskiej.

Zawartość Suplementu 10.3 – plik do pobrania

Źródło: URPL

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski