PEX PharmaSequence – Podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2020

Wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie 2020 wyniosła 234 tys. PLN i była o 12% niższa od sprzedaży osiągniętej przez apteki w poprzednim miesiącu. Natomiast całkowita wartość sprzedaży rynku aptecznego wyniosła 3 155 mln PLN i była wyższa o 0.8% od sprzedaży w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Średnia wartość sprzedaży statystycznej apteki w listopadzie 2020 zwiększyła się względem analogicznego okresu poprzedniego roku dla dwóch segmentów. Dla produktów refundowanych sprzedaż spadła o 0.6%, dla produktów pełnopłatnych sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 4.9%, a dla produktów w sprzedaży odręcznej sprzedaż wzrosła o 7.5%. Całkowita sprzedaż statystycznej apteki wzrosła o 4.2%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż statystycznej apteki spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Leki refundowane zanotowały spadek o 10.4%, leki pełnopłatne spadek o 9.6%, a w segmencie sprzedaży odręcznej sprzedaż była niższa o 14.5%.

Wartość sprzedaży rynku aptecznego w listopadzie była wyższa o 25.9 mln PLN od wartości rynku
w porównywalnym analogicznym okresem ubiegłego roku. Dla dwóch segmentów został zanotowany wzrost wartości sprzedaży. Segment leków refundowanych spadł o 40.8 mln PLN, segment recept pełnopłatnych wzrósł o 10.7 mln PLN, a segment sprzedaży odręcznej wzrósł o 54.1 mln PLN. W porównaniu do października 2020 sprzedaż całego rynku spadła o 441.3 mln PLN. We wszystkich segmentach został zanotowany spadek wartości sprzedaży. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 120.4 mln PLN, sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 77.9 mln PLN, a sprzedaż odręczna spadła o 241.3 mln PLN.

Prognoza rynku aptecznego na rok 2020 zakłada, iż wartość sprzedaży na koniec roku wyniesie 37.7 mld PLN
i będzie wyższa o 1.4% względem wyniku jaki osiągnął rynek apteczny w 2019 roku. Natomiast przewidywana wartość refundacji leków na koniec 2020 roku wyniesie 9.4 mld PLN, tj. o 1.5% mniej od wartości refundacji za poprzedni rok.

Średnia cena* produktów leczniczych sprzedawanych w aptece w listopadzie 2020 r. wyniosła 22.9 PLN i wzrosła o 0.9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 4.6%. W porównaniu do października 2020 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 0.2%, dla leków pełnopłatnych nie zmieniła się, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 0.4%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. średnia cena w segmencie produktów refundowanych wzrosła o 2.2%, dla leków pełnopłatnych wzrosła o 9.3%, a w sprzedaży odręcznej wzrosła o 5.1%.

Średnia marża apteczna w listopadzie 2020 r. wyniosła 25% i wzrosła o 1.7% w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku, a w porównaniu do października 2020 r. średnia marża zmniejszyła się o 0.2%.

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzedaży produktu.

Opracowała: Marta Cegłowska

Podsumowanie rynku aptecznego za listopad 2020 – do pobrania (format .pdf)

Podziel się !
  • Nowy Lek
Pokaż przyciski
Ukryj przyciski